Retur

Bestyrelsesmøder


12.06.2023

08.05.2023

03.04.2023

13.03.2023

13.02.2023

09.01.2023


28.11.2022

31.10.2022

10.10.2022

12.09.2022

08.08.2022

27.06.2022

16.05.2022

20.04.2022

11.04.2022

14.03.2022

18.01.2022


15.11.2021

11.10.2021

27.09.2021

13.09.2021

07.09.2021

24.08.2021

16.06.2021

04.05.2021

14.04.2021


17.11.2020

20.10.2020

21.09.2020

04.08.2020

02.06.2020

13.05.2020

15.04.2020

25.02.2020

07.01.2020


20.11.2019

07.10.2019

25.06.2019

29.05.2019

07.05.2019

24.04.2019

27.02.2019

 29.01.2019


03.12.2018

19.10.2018

27.09.2018

13.09.2018

22.08.2018

23.05.2018

15.05.2018

11.04.2018

07.03.2018

24.01.2018


06.12.2017

09.11.2017

27.09.2017

30.08.2017

07.06.2017

18.04.2017

08.03.2017

11.01.2017


14.12.2016

02.11.2016

28.09.2016

24.08.2016

08.06.2016

27.04.2016

23.03.2016

20.01.2016


24.11.2015

19.10.2015

19.08.2015

17.06.2015


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

 

 

Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. august 2023
kl. 14.45 – ca. 16.30 på Museet.

                                                                                                                                   15. august. 2023

 

REFERAT:

 

Til stede: Peter, Mie, Sonja, Inge-Lise, Mona, Willy og Frank.

 

1.      Godkendelse af seneste referat
Referat af bestyrelsesmøde 12.06.2023
Godkendt.

2.      Økonomi m.m.

2.1  Medlemstal  -  278

2.2  Status hos bank  -  Kr. 218.825,74

2.3  Kassebeholdning -  Kr.     1.312,50

2.4  Museets forsikringer, v. Frank efter dialog med Tryg Forsikring.
Nuværende forsikringssum kr. 224.000,- - det blev besluttet at hæve løsøreforsikringen til Kr. 500.000, -
Merpris for denne tilretning andrager kr. 2.025,-
Værdifastsættelse af løsøredækningen anlægges ud fra nyværdiprinsippet.
Frank tilkendegav endvidere overfor deltagerne at den nuværende forsikringssum har været med klar underforsikring. !
Endvidere blev det besluttet at Museets glas og kummer fortsat ikke bliver forsikret.
Det bliver endvidere ved tilbagemelding fra Frank, overfor Tryg – tilkendegivet hvorledes alarmen virker dags dato Dette har været gældende de seneste ca. 2,5 – 3 år.

 
  3.      Bygningen

3.1  Elforbrug i juni-juli 283 KWH for juni måned. 290 KWH for Juli måned.

3.2  Udskiftning af Ruko-lås i udvendig dør til museet, v. Peter
Arbejdsholdet afmontere cylinderen i døren, og cylinderen overleves til Frank der herefter indlevere til låsesmeden for at få tingene til at fungere.
Vi skal bibeholde samme nøgle efter reperationen.

 

3.3  Museets udhængsskab, v. Frank
Lågen på udhængsskabet er i forbindelse med åbning blæst af dens nylonbefæstninger.
Frank har været i dialog med leverandører af tilsvarende skabe, og de kan ikke hjælpe med nye nylonbefæstninger. Ligeledes har Frank forespurgt giver af skabet om de måske kunne hjælpe med oplysning om hvor skabet i sin tid er købt – heller ikke dette gav positivt resultat.

Sluttelig har Frank besøgt Glarmester Niels Juel Peter – hvilket heller ikke gav positivt resultat.

Willy & Frank forsøger i fællesskab om det er muligt at påmontere udvendige hængsler på skabet – HVIS dette ikke er muligt er det besluttet at der indkøbes et nyt skab med plads til 12 A 4 sider. Skabet er ca. 3 cm. smallere end det nuværende skab, og vil dermed kunne monteres på de bestående stolper uden at flytte på disse.

 

Når der er funktionelt skab igen vil Frank være ansvarlig for montering m.v. i skabet.

 

3.4  Parklamper og affaldsspand, forslag v. Frank
Frank orienterede om at have fået ” tilegnet ” 2 stk. Waterfront der oprindelig er udfærdiget til montering på pullerter i lystbådehavne.
Lamperne er oprindelig designet af Dan B. Hasløv i 1983 for Kalø Havn. Lyder i daglig tale navnet Stærke Louis, og Luis Poulsen har siden designet rør der graves ned i jorden, hvor der på toppen af dette rør monteres de nævnte Waterfront.

Deltagerne i mødet gik ned for at få anvist hvor det påtænkes at montere de to lamper, på hver side af indkørslen til Museet.
Lamperne påtænkes styret via tidsstyret ur, således at der vil være lys i og omkring indkørslen i den mørke tid af året, dette til gavn for medlemmer af Museet der anvender dette til møder, generalforsamling og lignende.
Mødet blev herefter genoptaget hvor der blev stemt for montering af lamperne, eller ikke.
4 medlemmer stemte for – en stemte hverken for eller imod – 2 stemte imod.

Lamperne monteres inden årets udgang.

 

Affaldsspand.

Det blev vedtaget at Frank tager kontakt til Jens Hansen – der er ejer af Brohjørnet – med forslag om at Museet opsætter den pågældende affaldsspand på jordstykket tilhørende Jens Hansen. Dette med baggrund i at vi har konstateret at der fra Brohjørnets gæster til tider efterlades papir og andet affald på arealet op mod vejen.

 

3.5  Håndværkergruppen
 Willy tilkendegav at han ” nødtørftigt ” har fået lavet håndtaget til plæneklipperen, vi håber det kan holde en tid.
Ydermere har Museet fået en brugt plæneklipper fra Per, og Willy forsøger ihærdigt om det er muligt at få den til at fungere – uden at bruge for meget tid, eller penge.
MEN ellers har arbejdsholdet ferie indtil september måned.

 

4.      Sommerudstillingerne, status

3.780 besøgende til og med uge 32.
Kr. 3.810,- er der solgt for i Museets bod til og med uge 32.
I henhold til Inge-Lises rundsendte mail er der nu KUN Kr. 200,- i kontanter i den blå pengekasse når nyt udstillerhold tager over for den kommende uge.

Vi har vedtaget at der langs gangarealet langs tjæregryden sættes 3 – 4 flag ned mod Museet. Vi har ca. 6 – 8 stk. af de flag med pind, hvor flaget er af stof.
Resten placeres som hidtil på stolperne langs Museumsbygningen.

5.      Den faste udstilling, status for ændringer

Infoskrivelserne ( i plastlommer ) flyttes tættere vitrineskabet.
Mona har tilbudt at oversætte teksterne med info – dels til Tysk dels til Engelsk.
Vi har sagt ja tak til Mona – så hun vil gå i gang snarest muligt.
Vi ser frem til melding fra Mona når der forligger nye tekster til opsætning.
    

6.   Næste bookinger

15. august 2023 – Lokalrådet KM – 16.15 – 18.00 Peter har vagten.
19. august 2023 – Fællesudvalget for Grundejerforeningerne på ENØ
       09.30 – 12.00 i Store Mødelokale – Peter har vagten.
22. august 2023 – Digelauget 14.45 – 17.00 – Store mødelokale -
 – Inge-Lise har vagten.
7. oktober 2023 – Egemosegård – 10.00 – 12.00 LM – Peter har vagten.  

 

7.   Næste møder i museet
Billedgruppen onsdag 23. august kl. 10 – ca.
Bestyrelsesmøde 18. september 2023 – klokken 10.00 – 12.00.
Husk drøftelse af nyhedsbrev, juletræ og andet, samt Museets julefrokost.
Bestyrelsesmøde 17. oktober 2023 – klokken 10.00 – 12.00

 

8.    Eventuelt.

A – skiltene er for tunge til at kører på den sækkevogn Peter & Frank har doneret.

Indtil videre kan A- skiltene blive stående ude om natten såfremt vagten ikke ønsker at kører disse ind for natten.

Inge-Lise orienterede om at Julie Kiy har skænket en indrammet akvarel af Museet medens det stadig var materielhus for havnens folk, samt oplagsrum for forhuset.

Vi bør inden næste års udstilling få malet pladerne i udstillingslokalet, og måske spartle de værste huller i pladerne.

Det er ønskeligt med et højskab til venstre for trappen i køkkenet, i stedet for det nuværende skab med den defekte jalousilåge – den opgave har Frank påtaget sig og vender tilbage med løsning på dette senere.

 

Palle – vil du forespørge Karen om hun kan hjælpe Museet med oplysning om hvor – eller hvem der skal have demonstrationsdukken ( hjerte stop ).

Dukken har været anvendt i forbindelse med introaftner på Museet.
Returmelding om dette sker til Formanden.

OBS OBS.

Mie, husk at tage foto af dit kørerkort samt dit sygesikringsbevis, og herefter send dette til Sonja.

 

Referent i sekretærens fravær

Frank Sørensen
 

   Med venlig hilsen

   Peter Christiansen

   formand