Retur

Bestyrelsesmøde
 24.08.2021
 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum
                                                                                                                                  

 26.08.2021

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 24. august 2021

kl. 13-15 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Peter, Merete, Frank, Ralph, Willy, Inge-Lise, Sonja og Palle.

 

1.     Godkendelse af referat af møde 16. juni 2021

Godkendt.

 

2.     Økonomi

2.1  Medlemstal – 267.

2.2  Status hos bank – 259.914,58 kr.

2.3  Kassebeholdning – 1.000,58 kr.

2.4  Indsamlede fondsmidler til Stråtaget – 130.303 kr. (+ 125.000 kr. = 255.303 kr.).

Peter og Frank har haft kontakt med Sommers Fond,

og bevillingen på 125.000 kr. står fast.

Vi kan få pengene udbetalt en bloc ellera conto, som vi ønsker. Frank bestiller

anlægsstart hos Fobian 1. maj 2022.

2.5  Orientering om mulig momsfritagelse vedr. stråtag. Frank har undersøgt,

kun velgørende foreninger vil kunne blive fritaget, så det eringen mulighed for os.

2.6  Orientering om salg af billedmagneter v. Frank. Det går strygende,

Qookshop har foreløbig solgt 80 magneter af de 200, som vi harfået produceret.

De afregner moms af salget. Hertil kommer vort eget salg.

2.7  Sponsorkassen rummede ca. 150 kr. efter sommerudstillingerne.

Den kunne trænge til en fornyelse, en glasflaske eller noget andet anderledes,

som bemærkes? Ideer?

3.     Bygningen

3.1  Elforbrug – 345 KW (mod 330 KW sidste år).

3.2  Håndværkergruppen holder sommerferie ind til næste uge.

Vi foreslog følgende arbejdsopgaver:

male podier, male køkkenlåger,beskære egetræ.

Naboens tre affaldsspande flyttes om bagved om ikke længe.

Sonja har undersøgt: Vi skal kun have to affaldsspande i henhold til vor ordning!

3.3  Infoplade ved fjordbåden.

Frank har formået kommunens kulturafdeling til at betale for tre infoplader á 2.500 kr.

 

4.     Sommerudstillingerne, status

Alt er gået glimrende. Vi er midt i sidste udstillingsuge,

og der har foreløbig været 4.938besøgende.

Vi har solgt for ca. 7.000 i vor egen kiosk.

Der er ønske om at fremrykke lodtrækningen til sæson 2022 til før jul

af hensyn tiludstillernes planlægning.

Håndværkergruppen vil forsyne sandwich-skiltene med påsvejsede spyd af rundjern,

så de kan ståfast også i storm. Disse to tunge skilte forventes at blive stående fast ude

i hele perioden, de skal altså ikke hentes ind hver aften.

Endelig vil man gerne have, at listen over udstillerne omfatter en kort introduktion til,

hvad hver enkelt udstiller viser (fx maleri, keramik, tekstil).

 

5.     Efterårsudstillingen, ideer

Vi arbejder videre med en idé om kunstneren Hans Ole Holscher,

Vordingborg (sehjemmesiden holscher.nu).

Frank kontakter ham og giver ham tilbud om at låne Vestrummet for 1.250 kr. for en uge

med ham selv som bemanding hver dag. Hankan fx holde åbent atelier ved siden af sit salg.

På første møde efter generalforsamlingen skal vi beslutte,

hvem der åbner og lukker forHolscher de dage, han udstiller.

6.     Generalforsamling 2021

Tirsdag 7. september kl. 19 i Museets Foredragssal.

Søren Knudsen modtager valg som dirigent.

Peter aflægger beretningen, som Palle hjælper med udarbejdelsen af.

Vi sætter vedtægtsændringen højt på dagsordenen, Palle udarbejder et oplæg

med gældende versus foreslåede nye paragraffer, kopieret i 30eksemplarer.

Palle forbereder præsentation og begrundelse af vedtægtsændringen.

Derefter valg af 7 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er

Peter, Sonja, Palle

(På valg næste år er Inge-Lise og Ralph)

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer i år

Lise Møller

Henriette Schoen

Dermed vil der igen være 7 medlemmer af bestyrelsen.

Willy og Frank opstilles som årets forslag til suppleanter.

Peter undersøger, om Alfred Olsen og Lis Laugesen vil genvælges som revisorer.

Alfred er villig til genvalg, Lis spørges snarest.

Hvis Lise Møller vælges som bestyrelsesmedlem, skal vi have fundet en ny kandidat

til posten som revisorsuppleant. Alfred har et forslag, som hanundersøger.                     

 

7.     Næste bookinger

26.08.21 - GF Enø Strand - 19:00 - 21:00 - Lille mødelokale

28.08.21 - GF Lundegård - 10:00 - 13:00 - Lille mødelokale

31.08.21 – GF Mikkelhøj – 19:00 – 21:00 – Lille mødelokale

Peter styrer, hvem der tager vagterne.

 

8.     Næste møder

Tirsdag 7. september kl. 19, generalforsamling 2021

med efterfølgende konstituerende møde i Museet.

Torsdag 9. september kl. 13 mødes Billedgruppen i Museet.

Onsdag 15. september kl. 12 fælles frokost i Museet for Museets tilknyttede.

Inge-Lise og Sonja sørger for maden.Bestyrelsen foreslog at bestille en frokostret,

fx en god nærende salat, fra fx Buffet-køkkenet.

Vi husker at invitere også fru Sørensen, som så glimrende holder rent i vore lokaler.

Lørdag 26. februar 2022, banko i Smålandshavet. Sonja har reserveret hos Ellen, 3F.

 

9.     Eventuelt

 

9.1 Sonja gav Lise Nielsens telefonnummer til Palle,

så han kan tage kontakt til hende

om hendes plancherfra projektet om en ny forening om alt godt fra havet,

som hun har ladet stå foreløbigt.

 

9.2 Palle havde fundet Bjarne Ditlevsens beskrivelse af vor ny fjordbåd ”Berit”

og rettet dentil, så den kan bruges på den kommende infoplade ved båden,

se pkt. 3.3. Frank fik teksten.

 

9.3 Orientering om, at en Husky (Amerikanerfolkebåd),

bygget 1963 hos Arnold Nielsen, Ydernæs,(Nolds Bådebyggeri) er til salg i Nordborg.

Båden ønskes solgt til en, der værdsætter den som bevaringsværdig veteranbåd.

Der er kun bygget 16-17 huskyerhos Nold.

Man kan nævne sagen for interesserede, Palle har kontaktoplysningerne.

 

9.4 Vi genopliver Billedgruppen. Sonja styrer gruppen, som foreløbig består

af hendeselv samt Inge.-Lise, Willy, Peter og Palle.

 

Referat ved Palle Birk