Retur

Bestyrelsesmøde
 20.01.2016

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  20.01.2016

 

Bestyrelsesmøde 20. januar 2016

kl. 15 – 17.30 i Museet  

 

Referat 

Til stede: Inge, Knud, Robert, Willy, Bodil, Grethe og Palle 

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

2.      Økonomi og medlemstal

Museet råder dags dato over 70.910,56 kr.

213 medlemmer har p.t. betalt kontingent, heriblandt 5 nye medlemmer i 2016.

 

3.      Bygningen

Halvdøren til værkstedet suppleres med en inderdør af hensyn til indeklimaet.

I midterrummet og veststuen på 1. sal afventer vi malerarbejdet,

før der lægges gulv og opsættes fodpaneler.

Vi drøftede situationen vedrørende andre foreninger, som betaler for at kunne bruge

vore lokaler til egne møder. De giver p.t. 500 kr. om året for at kunne holde deres møder.

Vi holder nøje øje med forbruget af el og vand i 2016 for at vurdere, om dette beløb skal hæves.

Tanken er, at forbruget skal balancere med betalingen.

 

4.      Bankospil 20. februar

Robert står for kontakten til sponsorer.

Robert og Inge står for pressemeddelelsen i ugebladene,

frist 3/2 for indrykning i ugen før bankospillet.

3F står for maden.

Frist for tilmelding til Robert er 17/2.

3F står for bordplanen, når vi har indmeldt deltagerne.

Prisen er 200 kr. pr. kuvert, som giver ret til 3 plader.

Grethe og Knud står for opråbningen.

Robert og Willy tjekker materiellet (plader og brikker).

Sonja styrer indbetalingerne.

Palle styrer bytning af plader og salg af ekstra plader á 10 kr.

Michael og Gert står for musikken mod at deltage med fruer frit.

Bodil står for det amerikanske lotteri.

alle står for blanketter til indmelding af email-adresser. 

 

5.      Flag og produkter til salg

Inge og Palle sætter processen vedrørende produktion af 2 flag i gang,

se referat af 19.10.2015 pkt. 2. Prisen er ca. 3.700 kr.

Inge og Palle indleder processen med at få trykt dækkeservietter med lokale motiver.

Palle udvikler et projekt til salg af originale og brugte synk, som vi har fået.

Hvert synk er et stykke autentisk historie om en del af Karrebæksmindes erhversgrundlag

og samtidig et eksempel på hverdagsdesign, efter Knuds oplysninger produceret hos Kähler,

med funktionsmæssig forbindelse tilbage til ældre stenalder.

Vi arbejder foreløbig med en udsalgspris på 100 kr. pr. synk.

Vi arbejder med et nyt oplag af vore gode caps, som er udsolgt.

 

6.      Palles forslag til fast udstilling, hvordan kommer vi videre?

Palle gennemgik de teoretiske muligheder fra den optimale og forkromede løsning

til en realistisk og praktisk løsning.

Vi vedtog at fortsætte med arbejdsgruppen til udvikling af et sæt plancher om broerne

som årets bidrag til den samlede løsning. Gruppen mødes første gang 04.02.2016 kl. 15-17.

Desuden arbejder vi med planer om en kraftig sanering af udstillingsarealet og en fordeling

af det foreliggende materiale inden for den disposition, som Palle har fremlagt i bestyrelsesmødet 19.10.2015.

Palle laver en skitse til fire hjemmeproducerede montrer, som kan danne centrum

i de fire udstillingsafsnit. Robert får skitsen for videre foranstaltninger.

De fire afsnit har følgende kapiteloverskrifter:

1.      Naturen

2.      Karrebæksminde 1810-1840

3.      Karrebæksminde 1840-1900

4.      Karrebæksminde 1900-2020

 

7.      Brug af det lille skur på Longshave

Bestyrelsens fremmødte medlemmer er enige om,

at skuret ikke er vigtigt for museets arbejde.

Bestyrelsen henvender sig til Havnen med forslag om at afslutte lejemålet hurtigst muligt.

 

8.      Næste møde

Udstillingsarbejdsgruppen mødes 4. februar kl. 15-17 i Museet.

Bestyrelsen mødes 23. marts kl. 15-17 i Museet.

 

9.      Eventuelt

Intet. 

Referat ved Palle Birk Hansen