Retur

Bestyrelsesmøde
04.08.2020Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

 05.08.2020 

 

Bestyrelsesmøde

tirsdag den 4. august 2020

kl. 13 – 15 på museet  

 

Til stede: Inge, Sonja, Inge-Lise, Peter, Willy, Merete, Frank, Ralph og Palle.

 

Referat

 

1.     Godkendelse af referat fra 2. juni

Godkendt.

 

2.     Økonomi

264 medlemmer (inkl. 7 nye)

Status 110.004,10 kr.

Kasse 1.991,15 kr.

 

3.     Bygningen

Det forlyder, at den ny ejer af vor nabogrund Alleen 40 er entreprenør Jens Hansen, Tappernøje,

medens beboeren bliver hans 20-årige søn.

Frank undersøger, hvordan det forholder sig med vor port og fællesvejen bagerst på vor grund.

Naboen har under ombygning placeret en meget stor grusbunke midt på vejstykket ud fra en

øjensynlig forståelse af, at grundstykket er hans.

 

Håndværkergruppen har repareret vort stråtag.

 

4.     Evaluering af start på sommerudstilling

4.912  har besøgt sommerudstillingerne til og med fredag 31. juli.

Vi har haft en indtægt af vor kiosk til og med 31. juli på 4.982 kr.

 

Palle tager igen fat i projektet med spotlights. Vi har købt de eksisterende hos Green-Line i Maribo.

Der er behov for spots til den centrale del af Vestrummet inkl. vor montre.

 

Der er generel tilfredshed med initiativet Musholm A/S-videoerne. Vi skal dog have justeret,

så apparatet kan afspille i hele udstillingstiden fra 11 til 16. Nu stopper festen efter 3 timer. 

 

Toilettet har vist sig ikke at udgøre et problem. En enkelt vagt har valgt at lukke toilettet i pågældende uge.

De fleste har holdt toilettet åbent som et tilbud, der ikke er blevet misbrugt.

 

5.     Udstilling uge 42 - efterårsferien

Frank har styr på projektet. Han har en fast aftale med de tre udstillere Runa Hellesøe, Michael Stolt og Ralph Eschrig.

 

Der skal lægges en vagtplan for 9 dage, før vi åbner udstillingen lørdag 10. oktober.

Vi er 9 medlemmer i bestyrelsen inkl. suppleanterne, så det burde være let. Dagene fordeles på næste møde.

 

6.     Generalforsamling - udsat fra sidste møde

Inge har sikret med Søren Knudsen, at han er villig til at lade sig vælge som dirigent.

 

Sonja har annonceret generelforsamlingen i Sjællandske og i Ugeavisen.

Willy sætter oplysningen om generalforsamlingen på hjemmesiden.

Dermed er generalforsamlingen 8. september 2020 annonceret efter vedtægterne.

 

Valgene:

Formand                 Inge forlader bestyrelsen.

                                Bestyrelsen foreslår Thomas Larsen, Enø, som ny formand.

2 medlemmer          Ralph Asmund

                                Inge-Lise Frost

2 suppleanter          Willy Christiansen

                                Frank Sørensen

2 revisorer              Alfred Olsen

                                Lis Laugesen

Disse 6 personer modtager genvalg.

1 revisorsuppleant  pladsen er ledig

 

Inge-Lise har meldt sig som tovholder for selve arrangementet. Sonja (og alle andre) hjælper i fornødent omfang.

Vi aftalte, at der i lyset af covid-19 serveres en kop kaffe med indpakket muffin – samt tilbydes

et glas vand eller øl, summersby eller rødvin efter ønske.

 

7.     Eventuelt

Intet. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen