Retur

Bestyrelsesmøde
 02.11.2016


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 02.11.2016

 Bestyrelsesmøde

onsdag den 2. november 2016

kl. 15 – 17.30 på Museet

 

 Referat 

Til stede: Inge, Alfred, Sonja, Merete, Knud, Peter, Willy, Grethe og Palle

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal/udsendelse af nyhedsbrev

Vi har 74.755 kr. på kontoen og 580 kr. i kassen.

Der er p.t. 279 medlemmer i foreningen.

Nyhedsbrevet er udsendt til medlemmerne 02.11.2016.

Formanden fik lov til at lave det næste nyhedsbrev i en kortere udgave.

 

3.     Bygningen, herunder varme

Alfred aflagde rapport fra Arbejdsudvalget. Alle opgaver på listen er udført.

Vi er på udkig efter et passende hyttefad til udendørsudstillingen.

Flere medlemmer påpegede en sprække langs en stolpe i gavlen.

Den tætnes på næste onsdag med skibsbomuld.

En bunke marksten ligger i vejen for det ny skur. Stenene køres til stranden.

En stabel teglsten og en del brosten flyttes endnu engang.

 

Der mangler varme i overetagen, foreningerne klager over kulden ved deres møder.

Enten skal vi runde lokalerne en time før møderne for at sætte varme på med ovnene.

Eller vi skal investere i den varmepumpe, som har været vendt tidligere.

Formanden havde fået en brochure om varmepumpe og en pris installeret på 14.000 plus moms.

Vi indhenter nu fra autoriserede firmaer 2 konkrete tilbud med udgangspunkt i vor bygning.

 

4.     Julemarked

Grethe gennemgik huskelisten vedrørende julemarkedet, og alt ser ud til at være i orden.

Hovedsponsorer er Spar-købmanden og 3F.

Vi mangler en lyskæde til juletræet, et sponsorat på 500 kr. blev diskuteret, Sonja følger op.

Alfred foreslog, at vi sælger varm kakao til børnene, Grethe overvejer.

Palle tager fotos af de dele af udstillingen, der i år skal flyttes af hensyn til julemarkedet.

Arbejdsgruppen flytter genstande og podier onsdag d. 16. november.

Palle retablerer udstillingen efter markedet.

Grethe bestilte 18 laminerede A4-plakater, som hun og Inge fordeler i lokalområdet.

Inge sender materiale om julemarkedet til pressen.

 

5.     Modtagne effekter

Fra Eva Petersen har vi fået en samling søkort.

Fra Gert Vestergaard har vi fået tilbud om en række effekter fra Søfartsstyrelsen og Fyrvæsenet,

vi takker ja til en maskintelegraf og 2 lanterner.

Fra Palle Rønnes Antik har vi via John fået en smuk kobberlanterne med olie.

Fra Marian Lund har vi fået 5 tallerkener med fisk, lavet af giver hos Kähler ca. 1974.

Fra Peter får vi et par eksemplarer af Fiskeriårbogen.

Fra Peter har vi fået et perkussionsgevær, lavet af den kendte bøssemager Jens Ludvig Nielsen,

Nygade i Næstved i anden halvdel af 1800-årene. Geværet stammer fra skibsbygger

Magnus Jacobsens familie i Karrebæksminde. Stor kaliber, måske til sæljagt?

 

6.     Visioner - genoptaget fra sidste møde

Efter lidt spredt fægtning nåede vi frem til en konstatering af,

at Fiskeri- og Bymuseet fra begyndelsen har arbejdet

med to satsningsområder, nemlig et museum med samling

af lokale genstande og et medborgerhus

med forskellige kulturelle tiltag. Bestyrelsen er enig om

at arbejde videre med begge områder, men sådan,

at museumsdelen respekteres som et fast element med skranke

i vestrummet og udstilling i midterrummet,

medens medborgerhusets funktioner indarbejdes i vestrummet og på 1. sal.

Med henblik på medborgerhuset drøftede vi muligheden af fortsat

at dyrke foredrag og koncerter ved siden

af kunsthåndværkerudstillinger og markeder.

Med henblik på museumsafdelingen drøftede vi muligheden af

at udvide den faste udstilling

og øge åbningstiden ved forskellige lejligheder.

Som et supplement til museet drøftede vi en udvidelse af hjemmesiden

med masser af fotografier og billeder,

ligesom der blev peget på behovet for at arbejde videre med www.lodsen4736,

bl.a. med en udvidelse om tiden fra 2000 til i dag.

Vi konstaterede, at ejerskabet til Lodsen ligger hos den til enhver tid siddende formand

for Fiskeri- og Bymuseet, p.t. Inge! Vi finder det referat, der slår dette fast.

 

7.     Det fortsatte arbejde i udstillingsgruppen

Udstillingsudvalget mødes i februar i det ny år for at indlede processen

med en udvidelse af den faste udstilling.

 

8.     Næste møde

Julefrokost d. 14. november kl. 13.

Man fordelte arbejdsopgaverne mellem bestyrelsens medlemmer.

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 11. januar 2017 kl. 15 – ca. 17.30.

 

9.     Eventuelt

Intet. 


Referat ved Palle Birk