Retur

Bestyrelsesmøde
08.08.2022
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 
                                                                                                                                 

10.08.2022

 

Bestyrelsesmøde

mandag 8. august 2022

kl. 9.30 - 12 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Peter, Henriette, Bjarne, Mona, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Frank.

 

1.         Godkendelse af referat af 27.06.2022.

Godkendt.

 

2.         Økonomi m.m.

2.1   Medlemstal - 265

2.2   Status hos bank 226.441,69 kr.

2.3   Kassebeholdning 1.774,00 kr.

2.4   Det viser sig, at Carl Johan Martens har solgt 75 af vore postkort, som han har fået i kommission.

 

3.         Bygningen

3.1   Elforbrug i maj 184 KW, juni 336 KW og juli 318 KW.

3.2   Håndværkergruppen, punktet bortfaldt i Willys fravær.

3.3   Tekst til Vild Natur-bedene til trykning.

        Willy har lagt teksten på hjemmesiden. Mona og Palle kontakter VISUELgrafisk for at få trykt skiltet, som skal stå ved bedene. Håndværkergruppen anmodes om at montere skiltestanderen ved det vilde bed.

       

4.      Udstillinger

         Status efter de foreløbige udstillinger.

         En afsluttet sag, hvor en udstiller fik penge retur efter 4 dages udstilling, er en engangsforeteelse, kun bestyrelsen vil kunne tage stilling til sådanne sager.

         Bestyrelsens grundige drøftelse førte frem til:

         at vi fortsætter med den kendte model, hvor udstillerne holder museet åbent,

         at vi fastholder lodtrækningsmodellen,

         at vi fastholder de 15 ugers udstillingsperiode,                     

         at vi reducerer åbningstiden, så den fra 2023 hedder 11 – 16.

 

         Den nyrenoverede pæletrækkerskrue er indpasset i den åbne udstilling ved siden af smakkejollen nord for huset. Frank og Inge-Lise står for et lamineret skilt til skruen med dansk og tysk tekst.

 

 

5.           Banko 2023

Willy har til hjemmesiden efterlyst, hvem der tager imod tilmeldinger. Frank tilbød sig på betingelse af, at der udelukkende arbejdes med mail og SMS. Således bliver det.

 

Inge-Lise havde udsendt en liste over, hvem der tidligere har ydet præmier til vore bankospil. Ni medlemmer divideret op i 54 forslag giver i snit seks til hver.

Frank skriver først på listen, hvem han vil kontakte, og sender listen retur til os alle. Vi andre føjer til, hvem vi vil kontakte, så vi kan få fordelt opgaverne.

 

Sonja har det store overblik over, hvad banko involverer af opgaver for bestyrelsen. Inge-Lise gennemgår listen og kommer med inputs.

 

Frank spørger Carsten Rasmussen, vor borgmester, som han for nylig har oplevet spille på Fiskerlejet, om han kunne overtales til at spille efter banko mod flasker.
Palle afmelder til Jens Olsens Band, som venter på en reaktion på deres tilbud om at ville spille jazz light.

 

 

6.      Facebook

         Henriette, Inge-Lise og Mona arbejder videre med mediet.

 

 

7.      Næste bookinger

7.1    Torsdag 18.08.22  GF Lungshave  kl. 18:00  -  Lille mødelokale -                             Mona

7.2     Lørdag 20.08.22   Fællesudvalget for GF´erne på Enø  -  kl.: 9:30  -  mødelokale?   Peter

 

 

8.      Næste møder

         Mandag 12. september kl. 9.30 – 12 i Museet.

 

 

9.      Eventuelt

9.1    Frank har fået oplysning om, at familien Fischers hus på Fiskerlodden står foran oprydning før udlejning, han vil undersøge, om der kan være ting af interesse for museet.

 

Referat ved Palle Birk Hansen.