Retur

Bestyrelsesmøde 04.05.2021


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 05.05.2021 

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 4. maj 2021

kl. 13-15 på Museet   

Referat

 

Til stede: Peter, Merete, Ralph, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Frank og Willy. 

 

1.                 Godkendelse af referat 14. april 2020

Godkendt.

 

2.                 Økonomi

             2.1 Antal medlemmer           252

             2.2 Status, bank                     224.504,43 kr.                                         

             2.3 Kassebeholdning             1.115 kr.

             2.4 Trykning af magneter og postkort er sat i værk. Vi genoptrykker desuden postkort og dækkeserviet

                   med luftfoto af Enø i henholdsvis 100 og 50 eksemplarer.

2.5 Nyt emne til bestyrelse eller arbejdsgruppe, Peter kontakter vedkommende.

                        

3.                 Bygningen

             3.1 Elforbrug april måned 298 KW.

             3.2 Håndværkergruppens arbejdsopgaver.

o   Lys i foredragssalen

o   Vinduer males

o   Vindskeder skal males

3.3 Nyt stråtag på bygningens nordside. Frank og Ralph har haft møde med Palle Fobian,

      som efter 2 år opjusterer tilbuddet med ca. 25.000 til ca. 235.000 kr. til næste forår. Vi satser på start april 2022. Vi tager beslutning på næste møde, når vi har det ny tilbud.

Frank har afsendt og fået kvittering for 3 ansøgninger (Varelotteriet, Sydbank og Møns Bank) og arbejder foreløbig med et par mere (Spar Nord og Sparekassen Sjælland-Fyn). Inge-Lise arbejder også med et par ansøgninger.

3.4 Vildbed er anlagt af Mona og Anette. Vi åbner for vand på gavlen.

3.5 Montrer, 5 stk. til den faste udstilling. Det undersøges, om Mogens kan havde montrerne i sin kassevogn,

      ellers bestiller Palle en vognmand. De to gamle montrer kasseres med tak for god indsats.

3.6 Store rengøringsdag før sæsonstart er fastlagt til 19. maj kl. 9 til vi er færdige.

                                     

4.                 Sommerudstillingerne 2021

Udstillingsperioden er de 14 uger 21 – 34. Alt går efter planen.               

 

5.            Generalforsamling 2021

Vi har reserveret tirsdag 7. september kl. 19- til formålet.

            

6.                 Forslag til vedtægtsændringer 2021

Vi arbejder fortsat med forslag til vedtægtsændringer af 17. november 2020.

 

7.                 De næste bookinger

LM Lille Mødelokale, SM Store Mødelokale, FS Foredragssalen

GF generalforsamling

 

04/05 Grundejerforening Lungshave, kl. 17.45-20         SM                Frank

04/05 Grundejerforening Mikkelhøj, kl. 19-                   LM                Frank

08/05 Grundejerforening Lundegaarden, kl. 10-12         ?                    Frank

09/05 Grundejerforening Strandgaarden, kl. 14-16         LM                Peter

11/05 Lokalrådet, kl. 19-                                                  LM                Peter

15/06 Karrebæk Vandværk GF, kl. 18-                            SM                Peter

07/09    vor egen GF, kl. 19                                              FS                 alle

            

26/02 2022 Banko på 3F, det er sidste gang, eftersom 3F sælger Smålandshavet.  

               

8.                 Næste møde

Onsdag 16. juni kl. 13-15

 

9.                 Eventuelt

Sonja: Alfred har en optagelse med Henning Petersen på USB-nøgle, vi låner og Willy kopierer.

 

Sagen om navne til mødelokalerne er sat i bero, medens vi overvejer andre navne end Bødestuen og Skipperstuen,

som ingen reelt bruger, fx Store Lokale/Vest og Lille Lokale/Øst. Gode forslag modtages.

 

Frank undersøger med Skat, om vi kan få refunderet moms, hvis vi behandler udskiftningen af nordsidens stråtag

som et projekt løsrevet fra den daglige administration.

 

Vi overvejer kraftigt emnet for efterårsudstillingen. Der er flere navne i spil: Holscher, Mads Stage, ? ?

 

Det undersøges i forbindelse med den kommende nytækning, om den eksisterende kvist med lemme på nordsiden af huset

kan åbnes og forsynes med glasvindue for at give lidt lys til foredragssalen. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen