Retur

Bestyrelsesmøde
12.06.2023














































































Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.

 

Bestyrelsesmøde
Mandag den 12. juni 2023
kl. 14.45 – ca. 16.30 på Museet.

13. juni 2023

 

Referat:


 Til stede: Peter, Mie, Sonja, Inge-Lise, Mona samt Willy og Frank.
Afbud: Palle.

 

1.      Godkendelse af seneste referat
Referat af bestyrelsesmøde 08.05.2023 til godkendelse.
Godkendt.

2.      Økonomi m.m.

2.1  Medlemstal – 272

2.2  Status hos bank – Kr. 214.096,12

2.3  Kassebeholdning – Kr.    1.147,00

 

3.      Bygningen.

3.1  Elforbrug i maj – 163 KW ( Maj 2022 – 184 KW )

3.2  Håndværkergruppen.

Skinner og lys er monteret i museumslokalet og det fungere tilfredsstillende.
Plancher m.v. er monteret i museumslokalet.

4.      Sommerudstillingerne, status v. Inge-Lise, ingen kommentarer – det går fint.

Første udstillingsuge v. Frank – 328 besøgende.  Tilfredshed fra udstillerne.
Anden udstillingsuge v- Mona – 301 besøgende. Tilfredshed fra udstillerne.


5. Den faste udstilling, status for ændringer.
    Se punkt 3. Bygningen, 3.2 Håndværkergruppen.  Alt er OK.

 

6.      Næste bookinger.

19. juni 2023 – GF Mikkelhøj 16.30 – 18.00 Den sørger Sonja for. Lille mødelokale.

19. august 2023 – Fællesudvalget for Grundejerforeningerne på ENØ
09.30 – 12.00. Store mødelokale – den sørger Peter for.

 

7.      Næste møder i Museet.

Bestyrelsesmøde 14, august 2023 – klokken 14.45 – ca. 16.45

 

8.      Eventuelt.

Thomas Hvitfeldt Hansen inviteres til næste billedudvalgsmøde der finder sted 23. august 2023 klokken 10.00. Sonja sørger for at invitere Thomas.

Mie har fået overdraget nøgle nr. 10 til Museet.

Inge-Lise orienterede at bogen Trap Danmark kan erhverves i Langes boghandel for kr. 100,00 – Sonja tilkendegav at hun vil erhverve en til Museet.

 

Referat ved Frank Sørensen, i Palle Birks fravær.