Retur

Bestyrelsesmøde
15.05.2018


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 16.05.2018


Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 15. maj 2018

kl. 20 på Museet – i forlængelse af generalforsamling 2018 

 

Referat

Til stede: Inge, Alfred, Sonja, Inge-Lise, Peter, Palle samt Willy og Frank

 

1.  Konstituering, valg af næstformand

     Alfred Olsen blev genvalgt som næstformand med applaus.       

    

Peter påtog sig at overtage Knuds rolle som en af dem, der modtager alarmopkald via telefonen.

Sonja kontakter Jørgen Søndergaard for at høre, om han kan udskifte telefonnumrene uden,

at der skal betales gebyr til TDC.

 

2.  Fordeling af vagter i sommerugerne

     Formanden havde et antal datoer for arrangementer i denne sommer:

    

Foredrag i Museet, alle indledt kl. 19:

(billetter á 50 kr., som deles ligeligt mellem foreningen og foredragsholderen)

 

04.07. Gitte Ditlevsen: L. A. Ring i Karrebæk, Karrebæksminde og på Enø

 

26.07. Lars Rostgaard: Fuglene omkring Karrebæksminde

 

En aften i august, Palle Birk: selvvalgt emne         

 

     Andet:

28.05. kl. 17 - ?

Næstved-egnens Landbrugsforening vil gerne holde bestyrelsesmøde i Museet.

Inge-Lise og Palle står for værtskabet denne eftermiddag og tidlige aften,

hvilket indebærer kaffe/te og rundvisning.

Inge indhenter yderligere detaljer om forventningerne til arrangementet.

 

3. Næste møde

     Onsdag 23. maj 2018 kl. 15 til ca. 17 i Museet 

 

Referat ved Palle Birk