Retur

Bestyrelsesmøde
28.11.2022   
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                       29.11.2022

 

Bestyrelsesmøde

mandag 28. november 2022

kl. 9.30 – ca. 12.00 på Museet                                                                                                                                  

 

Referat

 

Til stede: Peter, Sonja, Bjarne, Inge-Lise, Mona og Palle samt Willy og Frank.

 

 

1.           Godkendelse af referat fra 31.10.2022

Godkendt med enkelte rettelser.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal - 278

2.2     Status hos bank – 204.273,25 kr.

2.3     Kassebeholdning – 1.049,00 kr.

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i november – er ikke udmeldt endnu.

3.2   Status for projekt forsatsruder – projektet er udført.

3.3   Håndværkergruppen, v. Willy  

        Sidste pæl ved fyret er banket ned.

        Stander til Vild Natur-skilt er monteret.

        Der er klippet hæk.

        Der er hentet juletræ, og lyskæden er monteret.

Der er julepyntet i Vestrummet op til juletræstændingen 27.11.

3.4   Franks cementvaser, ideer til placering?

Bestyrelsen mener ikke, balustervaserne hører hjemme ved museet, så Frank spørger giveren, om de må ende andetsteds.

 

4.       Banko 2023

Introduktionsskrivelse til kommende sponsorer, godkendt. Bestyrelsens medlemmer kan downloade den til eget brug.

Frank sender listen over dem, vi spørger om sponsorater, til bestyrelsen.

 

 

5.              Juletræstænding 27. november
Evaluering: Godt arrangement med højt besøgstal. Der tales om mellem 50 og 100 deltagere.

Vi fastholder, at dette julearrangement skal være gratis. Det er vor julegave til Karrebæksminde, støttet af 3F (gløgg og æbleskiver) og Erhvervsforeningen (juletræet).

Vi har lært, at der skal være musikledsagelse til juletræstændingen. I år gik korsangen nemlig lidt op i hat og briller. Og så skal vi have én eller to sange, som vi alle er enige om. Sådan lærer man hele tiden!

Det var et godt initiativ, at Mona sad i hjørnet i Vestrummet og bandt julebukke og underviste i kunsten.

Inge-Lise har noteret alle inputs og laver huskelisten til næste år.

 

 6.      Næste bookinger

30.11.2022   GF Mikkelhøj       15:45 - 16:45   Store mødelokale              Peter

7.       Næste møder

          Julefrokost 07.12.2022  i Museet.

          Håndværkergruppen dækker bord til kl. 12.

Bestyrelsen besluttede, at museet køber en del af frokosten.

Sonja laver aftale med leverandøren af menuens hovedelementer.

          Frank sørger for at skaffe sild, brød, løg, æg, rejer og mayonnaise samt vand, øl og snaps.

Peter skaffer ost.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. januar 2023 kl. 9.30 – ca. 12 i Museet.

 

8.       Eventuelt

8.1     Bestyrelsen drøftede tiltag for børn med mange forslag, som samles og behandles på et temamøde i marts 2023. Foreløbige forslag: Hinkeruder, stylter, lerkugler, ringspil m.m.

8.2     Bjarne laver en pullert til knobbinding.

8.3     Henriette har sendt en liste over forslag til yderligere aktiviteter, som behandles på temamødet i marts 2023.

8.4     Frank har fået vore 50 nye stole i hus, og de er allerede på plads i foredragssalen. Vi sender en venlig tanke med tak til Danske Bank, som har foræret os stolene.

          De gamle stole er overdraget til koret Urania, som har hentet dem til deres lokale på Kasernen.

8.5     De nye metalskilte med lysægte farver er nu kommet i hus og kan monteres i standerne i den udendørs udstilling. Vi indføjer en tynd akrylplade foran skiltet til at tage fugleklatter og andet snavs.

8.6     Billedgruppen mødes igen i det ny år efter at have holdt pause siden marts 2022. Sonja melder en dato ud.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen