Retur

Bestyrelsesmøde
16.06.2021


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                          

   17.06.2021

 
 Bestyrelsesmøde

Tirsdag 16. juni 2021

kl. 13-15 på Museet


Referat

Til stede: Peter, Merete, Frank, Ralph, Willy, Sonja og Palle

 

1.                 Godkendelse af referat af møde 4. maj 2021

Godkendt.

 

2.                 Økonomi

             2.1 Antal medlemmer: 261  

             2.2 Status, bank: 222.713,17 kr.                                                            

             2.3 Kassebeholdning: 1.923,00 kr.            

2.4 Kioskens varegrupper:

§  Frank har i Tyskland købt lakridspiber til kiosken. Der var tidligere tale om,

at vi pga. corona ikke ville forhandle denne vare mere, men i lyset af den gode udvikling

og Franks initiativ genoptager vi salget af lakridspiber!

§  Orientering omkring 150 nye postkort, som er kommet i hus og sat til salg,

halvdelen hos røgeriets restaurant, udsalgspris 10 kr.

§  Vor brochure er brugt, Frank sætter et nyt oplag på 500 med et par ændringer i værk hos VISUELgrafisk.

             

3.                 Bygningen

             3.1 Elforbrug. Maj måned 337 W (mod 80 W sidste år, det var et koldt forår).

             3.2 Håndværkergruppens arbejdsopgaver.

Gruppen holder ferie.

Der venter opgaver vedr. vindskeder, udendørs lys, detaljer ved lyset i foredragssalen,

montering af nyt udhængsskab ved Ankerpladsen, restaurering af barkegryde ved

Marineevent (Willy og Robert) og visse detaljer ved smakkejollen.

Netvognen er sat på plads ved østgavlen af Museet.

3.3 Ny udstilling i 5 montrer er færdig. Vi endte med at få overdraget de 5 montrer med lamper,

tak til Næstved Kommune for dette sponsorat.

3.4 Bjarnes fjordpram er nu rykket længere væk fra egetræet og dets fugle.

Peter oplevede 5 børn hærge i prammen, som derfor skal have et skilt med teksten:

”Båden må ikke betrædes!” Frank sørger for det laminerede skilt.

3.5 Ny tækning på museets nordside, opdateret tilbud fra Fobian, i alt min. 210.125 kr.

Vi har foreløbig fået tilsagn om/bevillinger af sammenlagt 233.000 kr.,

og Frank har flere ansøgninger ude. Dertil kommer naturligvis vor egenkapital som sikkerhedsnet.

Frank meddeler Palle Fobian, at vi gerne vil have arbejdet sat i gang efter 01.05.2022.

Peter og Frank får et møde i stand med Preben Jørgensen, Regnar Sommers Fond,

om vilkårene for fondens tilsagn om 125.000 kr. til formålet.

3.6 Søndagsomvisninger ved Mona og Anettes vildbed?

Palle kontakter Mona og Anette om arrangementerne,

der mangler foreløbig nogle vilde planter at fortælle om.

                            

4.                 Sommerudstillingerne 2021

14 udstillinger fra 22. maj til 27. august.

Status efter 3½ udstilling?

Alt går godt så vidt.

Palle bad om hjælp til to vagter, Willy lukker tirsdag 22. juni,

og Frank åbner fredag 25. juni. Palle takker for hjælpen.

                         

5.           Generalforsamling 2021

Vi har reserveret tirsdag 7. september kl. 19 til formålet.

GF holdes i foredragssalen med den ny belysning.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:

§  Lise Møller (Peter tjekker, om hun stadig er interesseret)

§  Henriette Schoen

Vi sætter vedtægtsændring først, derefter valg af 7 medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

               

6.                 Forslag til vedtægtsændringer 2021

Vi arbejder fortsat med forslaget til vedtægtsændringer af 17. november 2020.

 

7.                 De næste bookinger

Peter: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø  27. juni 9.30-12

Frank: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø 21. august 9.30-12.30

 

8.                 Næste møder

Tirsdag 24. august, bestyrelsesmøde i Museet kl. 13-15

Torsdag 7. september, generalforsamling 2021 kl. 19

Onsdag 15. september kl. 12 fælles frokost for Museets tilknyttede.

 Lørdag 26. februar 2022, banko hos 3F.

  

9.                 Eventuelt

Sonja peger på, at Lise Nielsen har efterladt nogle plancher fra et projekt om en ny forening

om alt godt fra havet, som holdt møde i Museet sidste år.

Sonja giver Palle Lises telefonnummer, så han kan kontakte hende.

 

Peter har fra tagdækker Jørgen Pedersen taget imod noget zinkstøbergrej, som kan spores tilbage til ”Sorte Orla”.

Vi søger flere oplysninger, før vi afgør, om vi vil indlemme grejet i samlingen.

En besigtigelse efterfølgende viste, at det drejer sig om støbning af zink-anoder,

som monteres ved skruen på en båd som beskyttelse mod galvanisk tæring.

 

Peter har fra Poul Erik Ditlevsen taget imod en regnskabsbog med bilag fra 1928 og frem,

der har tilhørt Hans Ditlevsen, Karrebæksminde.

 

Palle finder Bjarne Ditlevsens beskrivelse af vor ny pram frem.

  

Referat ved Palle Birk Hansen