Retur

Bestyrelsesmøde
 28.09.2016
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

Bestyrelsesmøde, onsdag den 28. september 2016.

Referat:

 

Til stede: Willy, Peter, Merete, Alfred, Grethe, Sonja og Inge.

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal:

Der står 73.009,63 kr. på kontoen

Kassebeholdning 500 kr.

279 medlemmer.

Sonja printer en sponsorliste ud til gennemgang på næste møde.

På høstmarkedet blev der solgt 6 bøger og 2 caps og der blev tegnet 1 medlemskab.

 

3.     Bygningen/energi/alarm:

Rulledøren bag porten er ordnet

Der males pt. vinduer

Køkkenet er forberedt til opsætning af højskabet til de 2 ovne

Skilte med henvisning til nødudgange er opsat

Arbejdet med piksten er i gang

Sort plade opsat i udstillingen

Der er behov for et udhus/skur til materialer m.m. Håndværkerne vil gerne selv bygge et sådan.

Bestyrelsen var enig heri, og bevilgede materialer til det.

Alarmen er efterprøvet og i tilfælde af alarm går den til Knud og Alfred. Thomas er slettet.

Forbrug på energi er i september måned på 27 KW/time. Meget fint.

 

4.     Museet holder åbent i uge 42 (efterårsferien), hvor der udstilles og spilles musik af Mads Beldring.

Vagten blev fordelt således:

Lørdag den 15. oktober Inge

Søndag den 16. oktober Merete

Mandag den 17. oktober Peter

Tirsdag den 18. oktober Alfred

Onsdag den 19. oktober Willy

Torsdag den 20. oktober Sonja

Fredag den 21. oktober Grethe

Lørdag den 22. oktober Knud.

Øvrige kendte vagter fordeles således:

Torsdag 29. september kl. 18-21.30 – (Vandværket v/Peder Sass) Alfred

Lørdag 1. oktober kl. 11-13 (Pumpelauget v/Jørgen Aage Hansen) Inge

Lørdag 15. oktober kl. 10-12 (fællesudvalget v/Jette Joensen) Inge

11. oktober kl. 19 (lokalrådet) Knud

8. november kl. 19 (lokalrådet) Knud

13. december kl. 19 (lokalrådet) Knud.

 

5. Visioner:

Efter en lang drøftelse var der enighed om, at bestyrelsen vil arbejde hen imod etablering

af ”Mere Museumsudstilling” med lokalt stof/historier. Evt. etablere særudstillinger. 

Vi holder julemarked i år og tager det derefter op til drøftelse om, hvorvidt vi skal fortsætte med det.

Der var forslag om, at plancherne i udstillingen skal oversættes til tysk og engelsk.

Dette er efterlyst af besøgende. Evt. i form af en tablet.

Yderligere om punktet udsat til næste møde.

6.     Nyhedsbrev

Palle og Inge laver et oplæg til nyhedsbrev, der skal udsendes i slutningen af oktober måned.

Sonja sørger for trykning og udsendelse. Desværre har vi ikke mailadresse på alle medlemmer.

7.     Julemarked 19 og 20. november

Thomas kommer med juletræ onsdag før arrangementet.

Der er lavet aftale med Steffen (julemand) og med spillemændene (Gert og Michael)

Grethe taler med Spar og 3F om sponsorat.

Alfred udfærdiger plakater og Grethe hænger op.

Sonja søger spiritusbevilling

Der er 6 udstillere

Alfred har søgt Erhvervsforeningen om lyskæde.

Merete sørger for annonce i aviserne.

8.     næste møde

onsdag den 2. november 2016 kl. 15.

Julefrokost med håndværkerne onsdag den 14. december.

9.     Evt.

Alfred forslog en turnusordning mht. græsslåning om sommeren, hvor håndværkerne ikke er her.

 28.09.2016 referat ved Inge.