Retur

Bestyrelsesmøde
 15.04.2020

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  16.04.2020 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag 15. april 2020

kl. 14 – 15 i formandens have - med god indbyrdes afstand!

 

Referat

 

Til stede: Inge, Peter, Sonja, Merete, Inge-Lise og Palle samt Frank og Willy. 

 

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25.02.2020

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Status 124.037,04 kr.

Kassebeholdning 1.500 kr.

Medlemmer, som har betalt kontingent: 249 (incl. 4 nye)

 

Udskiftning af stråtag på museets nordside

Formanden har kontakt med Else og Regnar Sommers Fond til Glæde, Gavn og Støtte for Sociale Formål i Foreninger,

som har meddelt, at fondet er villigt til at støtte med halvdelen af beløbet til stråtaget på museet.

 

Sekretæren har ansøgt A. P. Møllers Fond om 125.000 kr. til stråtaget på museet.

Ansøgningen er sendt til alle i bestyrelsen til orientering. Formanden giver ansøgningen

til Else og Regnar Sommers Fond til orientering.

 

Med disse to ansøgninger er der lagt op til, at vi skaffer i alt 250.000 kr. til den nødvendige udskiftning

af nordsiden af stråtaget og mønningen på museet. Beløbet er beregnet på baggrund af billigste tilbud

på 210.000 kr. plus uforudsete udgifter undervejs i processen. 

 

3.     Sommerudstilling

Efter en lang drøftelse besluttede bestyrelsen at afvente 10. maj, hvor regeringen vil give nye udmeldinger.

Derefter tager vi på bestyrelsesmøde 13. maj stilling til, om sommerens udstillinger skal aflyses,

om de første ugers udstillinger eventuelt skal aflyses, eller om hele programmet kan afvikles

fra 31. maj og frem. Formanden skriver til udstillerne og meddeler denne udsatte beslutning,

så de er orienteret direkte fra os.

 

Formanden meddeler også diverse foreninger, som ønsker at gøre brug af vore lokaler, at det ikke kan

lade sig gøre foreløbig på grund af regeringens udmeldinger vedrørende covid-19. 

 

4.     Generalforsamling

Bestyrelsen afventer regeringens udspil 10. maj. Indtil videre udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid.

Den 13. maj besluttes det, hvordan vi forholder os.

Formanden fortsætter på sin post, til der er en afklaring på situationen.

 

Formanden har gjort dagsorden for generalforsamlingen klar.

Der mangler fortsat en kandidat til formandsposten. Palle havde hørt en fugl synge om en egnet person på Enø,

som han kontakter for at høre, om vi her har en kandidat. 

 

5.     Næste møde

Bestyrelsen mødes onsdag 13. maj kl. 13.

Stedet afgøres af regeringens udspil 10. maj. Det bliver enten museet eller

formandens have. Meddelelse følger.

 

6.     Eventuelt

Frank har omdelt foldere til ejendommene på Mikkelhøj og i Folehaven med henblik

på at hverve nye medlemmer til foreningen. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen