Retur

Bestyrelsesmøde
14.04.2021
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  15.04.2021


Bestyrelsesmøde

Tirsdag 14. april 2021

kl. 13-15 på Museet  

Referat 

1.                 Godkendelse af referat 17. november 2020.

Godkendt.

 

2.                 Økonomi

             2.1 Antal medlemmer           252

             2.2 Status, bank                     199.989,38 kr.                                         

             2.3 Kassebeholdning             1.115 kr.

             2.4 Regnskab 2020 i revideret udgave       godkendt

   Budget 2022                                          godkendt

2.5 Status for trykning af magneter og postkort v. Frank

      Bestilt: 2 magneter á 100 eksemplarer, i alt 1.690 kr. inkl. moms

      Bestilt: 2 postkort, 150 og 50 stk., á 6,70 kr. i alt 1.340 kr.

      Begge varegrupper med motiver fra Karrebæksminde af Günter Warmbier.

             2.6 Indkøb af skinner og LED-spots til foredragssalen, 7.300 kr., er i hus.

 

3.                 Bygningen

             3.1 Elforbrug. Marts 620 KW (sidste år 304 KW). Nogen har glemt varmepumpen

                   i en længere periode i denne vinter. Vi skal have strammet op på reglerne.

                   Når der ikke er nogen i huset, skal pumpen producere 10 grader, som er grundtemperaturen, ikke 25 grader!

             3.2 Status for rengøringsordningen. Bestyrelsen er glade for den ny ordning. Vi justerer,

                   så Birthe generelt tager snavs, ikke kun på gulve og trappe, hvilket påregnes at bringe timetallet op på 3 timer pr. gang      

             3.3 Håndværkergruppens arbejdsopgaver.

o   Vindskeder og vinduer skal males, og der skal derfor indkøbes mere maling.

o   Den ny pram (pkt. 9.1) skal have noget at stå på.

o   Der monteres lys i foredragssalen.

o   Vi har af John Møller fået tilbudt nye navneskilte til lokalerne på 1. sal (pkt. 9.6).

3.4 Nyt lys i foredragssalen forventes færdigmonteret, før vi åbner sæsonen 22. maj.

             3.5 Nyt stråtag på bygningens nordside, p.t. har vi 208.000 kr. (inkl. de 125.000 kr.,

              som vi vil få refunderet af Regnar Sommers Fond.)

             Inge-Lise fortalte om problemerne og det store arbejde med at søge fonde.

             Frank undersøger til næste bestyrelsesmøde med tækkemændene, som har afgivet tilbud,

              hvordan tilbuddene holder, og hvornår de vil kunne tage fat. Vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt.

3.6 Inge-Lise og Willys virtuelle hylde i Google Drev fungerer med foreløbig 8 filer.

Willy og Inge-Lise laver et skriv, som forklarer os, hvordan vi kommer ind på drevet.

                                     

4.                 Sommerudstillingerne 2021

4.1 Udstillingsperioden er de 14 uger 21 – 34.

             4.2 Den opdaterede liste over udstillerne vedhæftes.

             4.3 Betalingen for en uge er 1250 kr.

             4.4 Vi fordelte de 14 vagter blandt bestyrelsens medlemmer, se listen.

 

5.            Generalforsamling 2021

Vedtægternes § 4 stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt,

senest ved udgangen af maj måned og indkaldes med mindste tre ugers varsel

med angivelse af dagsorden ved annoncering i Sjællandske og Næstved Bladet.

Vi besluttede at afholde årets generalforsamling primo september, dvs. et år efter

sidste års generalforsamling. Vi har reserveret tirsdag 7. september kl. 19 til formålet. 

               

6.                 Forslag til vedtægtsændringer 2021

Hovedformålet er stadig at sikre, at bestyrelsen kan konstituere sig selv.

På sidste møde vedtog vi at arbejde videre med forslag af 16. januar 2020 med tilføjelse til §9:

”med 2/3 flertal af de fremmødte” som bestyrelsens forslag til næste generalforsamling.

Vi arbejder derefter med forslag til vedtægtsændringer af 17. november 2020.

 

7.                 De næste bookinger              

             Peter: Lundegården 08.05.2021 kl. 10-ca. 12   

            

Vi har reserveret torsdag 7. september til generalforsamling 2021.

 

             Sonja spørger 3F, om vi kan afholde banko lørdag 26. februar 2022.

 

8.                 Næste møde

Tirsdag 4. maj 2021 kl. 13 – ca. 15.

Inge-Lise medbringer mødebrød (kage!)

 

9.                 Eventuelt

§  9.1 Peter: Vi har fået en fin, hjemmebygget pram af Bjarne Ditlevsen.

Prammen har fået plads foran museet under egetræet.

§  9.2 Peter: Poul Erik Ditlevsen har tilbudt os redskaber fra Lave Pakhus, Østenden.

Peter udmelder en dato, hvor bestyrelsen kan se på udvalget.

§  9.3 Frank: Foreslår, at vi sætter spotlys på navneskiltet på østgavlen i den mørke årstid.

Frank finder en sponsor til to spotlights, som sluttes til ur.

§  9.4 Willy: Der er kommet logoer fra tre sponsorer, som tilsammen yder 6.000 kr. til stråtaget.

Det er Bygma, Alphina Marina og Søfrontens Lystbådehavn, som sættes på hjemmesidens sponsorliste.

§  9.5 Palle: Vi har fået en henvendelse fra Mona Eilschou og en veninde, som gerne vil forskønne

vor grund med et bed med vilde, danske planter. Vi er positive og har bedt om en uddybet ansøgning.

9.6 Vi drøftede, endnu engang, navne på lokalerne på 1. sal.

Vi drøftede senest sagen 20. januar 2020 med følgende referat:

”Endelig drøftede vi de gamle navne, som en tidligere bestyrelse har knyttet til vore lokaler

på 1. sal: Bødestuen (det store lokale mod vest) og Skipperstuen (det lille mødelokale mod øst)

på hver side af foredragssalen midt i huset. Inge efterlyste skilte til dørene. Der var forslag om

at kontakte John Møller eller makkerparret Erik og Peter (som har arbejdet med Karrebæk Mølle-modellen).

I begge tilfælde er det Sonja, som har den direkte kontakt, og hun foretager sig det fornødne.

” Vi tager beslutning på næste bestyrelsesmøde.

 

Referat ved Palle Birk Hansen