Retur

Bestyrelsesmøde
13.09.2021

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                                  

  14.09.2021

 

Bestyrelsesmøde

Mandag 13. september 2021

kl. 13-15 på Museet  

 

Referat 

Til stede: Peter, Lise, Ralph, Inge-Lise, Henriette, Sonja og Palle samt Frank og Willy.

 

Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer,

hvorefter vi tog en præsentationsrunde. 

 

1.     Referater

Godkendelse af referat af møde 24.08.2021 – godkendt.

Orientering om referat af generalforsamling 07.09.2021 – til efterretning.

Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde 07.09.2021 – godkendt.

                     

2.     Økonomi

2.1  Medlemstal - 269.

2.2  Status hos bank - 259.612,72 kr.

2.3  Kassebeholdning – 1.295,52 kr.

2.4  Nyhedsbrev efterår 2021, Sonja og Palle sørger for det

til udsendelse medio november.

2.5  Stråtaget. Alt er klart. På konto står 130.303,00 kr.,

der er fast tilsagn om 125.000 kr.

Der er flere ansøgninger ude, men foreløbig altså 255.303 kr. til rådighed.

Tagdækker er bestilt til 1. maj 2022.

Frank er udnævnt til tovholder for projektet, som også indebærer,

at Håndværkergruppen renoverer kvisten og indsætter glas

med henblik på at skaffe dagslys ind i Foredragssalen.

 

3.     Bygningen

3.1  Elforbrug 314 KW (2020 338 KW)

3.2  Uddeling af nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer. Lise fik nøgle,

Sonja bestiller 2 ekstra nøgler, den ene til Henriette.

3.3  Håndværkergruppen har haft travlt med at opsætte

det ny udhængsskab ved Ankerpladsen.

Frank er redaktør for skabet, så har man materiale, afleveres det til ham,

så der er én, der fordeler materiale i skabet.

3.4  Beskæring af de to træer ved Museet.

Frank har forhørt sig hos Woodpecker Allan,

som vil beskære de to træer for i alt 8.125 kr. incl. moms.

Han vil komme med liftog beskære egetræet og Weichsel-træet.

Håndværkergruppen forudsættes at påtage sig

at opskære og fjerne de afsavede grene.

Allan lægger vægt på helhedsindtrykket

af de beskårne træer, så de er i balance. Godkendt.

3.5  Infoplader. Vi har stander til den ene af de tre nye plader,

som er reserveret til jollen Berit.

Frank søger kommunen om standere til de to andre plader,

hvoraf den første reserveres til Weichsel-træet (se foreløbig hjemmesiden).

Den anden er i beredskab.

Palle laver tekster og får dem trykt hos VISUELGrafisk.

3.6  Flagstang foran museet? Orientering v. Frank. En 10 m stang med det hele

kan erhverves for 5.530 kr.

hos Dano Mast, Hovborg. En bred drøftelse af fordele og ulemper førte til,

at sagen udsættes indtil videre.

 

4.     Særlige opgaver – et oplæg til diskussion

Oversigten er tænkt som en guide; vi forudsætter, at alle hjælper hinanden som hidtil,

når der er behov og muligheder.

 

Booking og åbne-lukke-vagter

Peter tilbyder at stå for dette arbejde.

 

Sommerudstillingerne

Henriette tilbyder at påtage sig opgaven med næste års sommerudstilling

og optakten til samme. Palle leverer grundmaterialet.

 

Facebook og LinkedIn

Henriette er tovholder for en målrettet indsats på dette vigtige område,

som trænger til at blive opdyrket.

 

Efterårsudstillingerne og Fondraising

Frank har store talenter i disse fagområder,

som vi får glæde af med Frank som tovholder.

 

Billedidentifikation

Sonja er formand for Billedgruppen, Peter vigtig som supplerende kildeperson.

Willy er ferm til at lægge resultatet af arbejdet med billederne ud.

Palle er fortsat faglig konsulent.

Andre interesserede er velkomne til at deltage.

 

Registreringsarbejdet

Inge-Lise er godt inde i arbejdet med at registrere vore samlinger.

Lise har erfaring med registrering

for kommunen på en anden museumsinstitution. Der er grobund for et godt samarbejde

her med Palle og Willy som faglige konsulenter.

 

Samarbejdet med Håndværkergruppen og tilsynet med bygningen

Dette er Ralphs og Willys specialområde.

Bestyrelsen er afhængig af et godt og frugtbart samarbejde

med Håndværkergruppen, som sikres her.

 

Arrangementer

Alle hjælper hinanden. 

 

 

5.     Efterårsudstillingen 2021

Frank har udvirket, at kunstneren Hans Ole Holscher, Vordingborg,

udstiller (se hans hjemmeside holscher.nu).

 

Vagtplan for Efterårsudstillingen i uge 42, oktober 2021.

Fredag 15.              opsætning, Holscher og Frank

Lørdag 16.              Holscher       Frank åbner og lukker

Søndag 17.              Holscher       Lise åbner og lukker

Mandag 18.            Palle              det hele

Tirsdag 19.             Sonja             det hele

Onsdag 20.             Willy            det hele

Torsdag 21.            Henriette       det hele

Fredag 22.              Holscher       Peter åbner og lukker

Lørdag 23.              Holscher       Peter åbner og lukker

Søndag 24.              Holscher       Frank åbner og lukker

 

6.     Næste bookinger

22.09.2021 Hjerteløberne kl. 19-ca. 22             Foredragssalen

13.10.2021 Lokalrådet kl. 17.30                       Lille Mødelokale

 

7.     Næste møder

7.1 Onsdag 15. september kl. 12 fælles frokost i Museet for Museets tilknyttede.

     Inge-Lise og Sonja står for arrangementet.

 

7.2 Næste bestyrelsesmøder

     Mandag 27.09. kl. 13-15              bestyrelsesmøde, hovedpunkt Sommerudstillingerne

     Mandag 11.10. kl. 13-15              bestyrelsesmøde, om Banko m.m.

     Mandag 15.11. kl. 9.30-11.30      bestyrelsesmøde, om Banko m.m.

Onsdag 08.12. kl. 12 -?                julefrokost for bestyrelsen og Håndværkergruppen         

 

7.3 Lørdag 26. februar 2022, Banko i 3F Smålandshavet.

Sonja har reserveret hos Ellen, 3F.

 

8.     Eventuelt

Sonja skal bruge billeddokumentation fra de to nye medlemmer af bestyrelsen til banken.

 

Henriette og Palle lancerede en idé om at søge samarbejde med Trip Trap om at producere

et af de karakteristiske dobbelthuse, en særlig hustype for vor by, som modelhus,

som kan bruges som en signaturvare til at markedsføre Karrebæksminde.

Det bedst bevarede er faktisk Peters hus, Alleen 24. Palle tager kontakt til Trip Trap (vedr.

modelhuse senest Rikki Tikki Company, som er lukket i 2017!). 

 

Referat ved Palle Birk