Retur

Bestyrelsesmøde
 14.03.2022

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum
     

                                                                                                                           

15.03.2022


Referat


Bestyrelsesmøde

mandag 14. marts 2022

kl. 9.30-12 på Museet

 

Til stede: Peter, Sonja, Inge-Lise, Ralph, Lise og Palle samt Frank og Willy.

Gæst: Kaj.

 

1.           Godkendelse af referat af møde 18. januar 2022

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1        Medlemstal – 266 (inkl. 3 nye)

2.2        Status hos bank – 300.067,13 kr.

2.3        Kassebeholdning – 887,00 kr.

2.4        Budget 2023 ved kassereren blev uddelt, gennemgået og godkendt.

Budgettet udviser et overskud på 3.800 kr.

2.5        Revideret regnskab 2021 blev uddelt og gennemgået af kassereren og godkendt. Regnskabet udviser et overskud på 15.902,06 kr.

2.6        Fondsansøgninger, status v. Frank, som har ansøgninger ude hos Sol & Strand og Møns Bank.

2.7        Køb af varmepumpe til køkken, bestyrelsen besluttede købet, Frank er tovholder.

2.8        Ny computer til registrering er anskaffet, Willy har sat den op.

 

3.           Bygningen

3.1            Elforbrug, 691 KW i februar.

3.2            Energirapporten fra Norca, evaluering og plan.  Planen, som helt generelt og ikke mindst i forbindelse med fondsansøgningerne er vigtig, hilses velkommen.

Vi indleder opfølgningen med køb af varmepumpe (pkt. 2.5) og besluttede så at tage fat på opgaven at få udarbejdet forsatsruder til alle vinduer i huset. Kaj går i gang med at planlægge arbejdet til præsentation for bestyrelsen. Palle tager kontakt til fondet, der har bevilget penge til formålet, oprindelig 25.000 til varmepumpen og 30.000 til vinduer. Vi søger grønt lys til at konvertere de 30.000 fra kopiering af to vinduer til forsatsruder til alle vinduer.            

3.3            Håndværkergruppen har isoleret porten til Vestrummet og er ved at ordne gamle motorer. Desuden er gruppen ved at renovere et redskab til optrækning af bundgarnspæle, som efter restaurering finder plads i den udendørs udstilling.

Vestgavlen skal færdiggøres, og port og netvogn skal overfladebehandles.

3.4            Projekt ”Nyt stråtag” indledes efter aftale 1. maj, Frank er tovholder.

3.5            Projekt ”Glas i læsselugen” blev diskuteret og opgivet, eftersom Kaj kunne fortælle, at gulvet i foredragssalen bag den gennemgående væg forløber midt i den lille læsseluge.

3.6            Kajs forslag til erhvervelse af en fin 90 cm lang bådmodel blev drøftet og opgivet, eftersom modellen viser en jolle fra Stege-området. Men tak for forslaget.

3A       Udstillinger

(v. Henriette, som havde forfald)

 

3A.1    Sommerudstillingerne er programsat, videre drøftelse udsat til næste møde.

3A.2    Efterårsudstillingen er allerede på plads, se hjemmesiden.

3A.3    Små salgsvarer til kiosken, vi drøftede papirservietter med billede af museet, men tog ingen beslutning, og vi drøftede igen små husmodeller, men mangler solid viden om, hvorvidt der er nogen, der kan producere sådanne husmodeller og til hvilken pris. Men vi er stadig varme på ideen.

3A.4    Opdatering af hjemmesiden

3A.5    Evaluering af lodtrækning til sommerudstillingerne. Lise havde synspunkter, som skal indarbejdes i efterårets lodtrækning til 2023- udstillingerne.

3A.6    Evaluering af julearrangementet. Vi besluttede at flytte købet af næste juletræ til Skovløberhuset i Saltø Skov, da vi ikke var tilfredse med sidste års ranglede juletræ.

 

 

4.               Banko lørdag 25. februar 2023.

Sonja har bestilt lokale og fortæring på 3F Smålandshavet til samme pris som sidst.

 

5.               Studietur til Dragør 15. juni 2022

Inge-Lise er ved at arrangere turen i tæt kontakt med Dragør og vognmanden.

 

6.               Næste bookinger

 

Strandgården GF (GFs),          Lørdag den19. marts       kl. 10     Lille lokale                                            Peter

MUS Billedgruppen,                Mandag den 21.marts     kl. 13     Lille lokale                                            os selv

Vinterbaderne                          Tirsdag den 22. marts     kl. 19     Lille lokale                                            Peter

Lokalrådet (GFs),                     Tirsdag den 29. marts      kl. 18     Store lokale                                         Frank

Vandværket(GFs),                    Tirsdag den 5. april        kl. 17    Vestrummet                                            Willy

Museet (GFs),                          Onsdag den 20. april       kl. 19     Foredragssalen                                      os selv

Søfrontens Ejerf. (GFs)            Tirsdag den 26. april      kl. 14                                                                    Ralph

 

7.               Næste møder   

KBM Bestyrelsesmøde           mandag 11. april                kl. 09.30-12

Generalforsamling                  onsdag 20. april                 kl. 19

 

8.        Eventuelt

           

8.1       Sonja og Palle udarbejder et nyhedsbrev til medlemmerne før generalforsamlingen.

8.2       Palle hjælper Peter med et udkast til årsberetning 2021 til generalforsamlingen.

8.3       Frank har skaffet os to nye sandwichskilte uden beregning og sørger for 4 overskrifter til samme. Da skiltene er sorte, fortsætter vi med hvide bogstaver på lyseblå baggrund.           

8.4       Ralph annoncerede, at han forlader bestyrelsen til generalforsamlingen.

8.5       Peter antydede, at han er indstillet på at forlade formandsposten til generalforsamlingen.

8.6       En lysekrone af træ fra Kroen leveres tilbage til giveren Ulla Enø med et ”Tak, men nej tak!”.           

8.7       Der investeres i et enkelt og stilrent lysarmatur med LED-lys til oplysning af trappen.                     

 

Referat ved Palle Birk Hansen