Retur

Bestyrelsesmøde
27.09.2017


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2017


kl. 15-17 på Museet

  

Til stede: Inge, Merete, Knud, Peter, Willy, Sonja, Inge-Lise, Alfred og Palle

 

 Referat

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 30.08.2017

Ad 1, Knud har på vore vegne takket nej til effekter fra Arne Hansens samling.

Ad 4, der er desværre afslag fra SEAS på vor ansøgning om 10.000 kr.

Ad 4, ansøgning til Næstvedegnens Landbofond inden 01.11.2017.

Godkendt.

 

2.     Økonomi, medlemstal

Kontoen udviser en saldo på 75.148,35 kr.

Hertil kommer en kontant kassebeholdning på 500 kr.

Medlemstallet holder sig stabilt på 302 medlemmer.

 

Siden sidst:

Vi takker nej til et uopfordret tilbud om en serviceaftale med MF Comfort vedrørende vor varmepumpe.

 

3.     Bygningen

Inge bad bestyrelsen overveje, om vi skal satse på en funktion som museum

eller som kulturhus. Det har betydning for, hvad vi gør ved huset.

Palle efterlyste en uvildig ekspertgennemgang af bygningen, så bestyrelsen får et godt udgangspunkt

for at prioritere de kommende års indsatser. Vi ved, der er problemer med indeklimaet,

som betyder noget for brugen af huset. Lad os få klarhed over, hvad der kan og bør gøres.

Palle undersøger, hvad det vil koste med en uvildig undersøgelse.

 

Alfred redegjorde for kommende arbejdsopgaver:

·       Der skal bygges podier til særudstillingerne, så vi slipper for at låne

·       Jollen skal istandsættes

·       En stak bjælker og andre materialer skal sorteres

·       Grene og buske skal klippes, så de ikke generer vore bygninger

·       Den store lampe af træ skal eventuelt renoveres, så den kan hænges op i trapperummet

(men Inge pointerede, at lampen hører under Udstillingsudvalgets arbejdsområde)

·       Havemøblerne skal renoveres

·       Bræddestakken i Salen skal flyttes til Kahytten

·       Stilladset skal hjem til Museet, fremover kan det kun lånes af bestyrelsens egne medlemmer.

 

Inge påpegede, at der bør investeres i et stort lærred til foredrag, måske to lærreder til henholdsvis Salen

(rummet midt i huset på 1. sal) og til Bødestuen (vestrummet på 1. sal).

Samt at der mangler et skilt til døren ind til Bødestuen.

 

Den gode udvikling på elforbruget fortsætter. De seneste to måneder er der brugt 290 KW

mod 393 KW i samme periode sidste år.

 

4.     Arrangementer

 

Lørdag 14.10.2017 kl. 15-17

Koncert med Mads Beldring

Entré 50 kr., som går til Mads.

Sideløbende vises malerier af Jacob Steen

Vi sælger vin á 20 kr., øl og vand á 10 kr.

Sonja søger engangsbevilling til dette arrangement.

 

Julemarked 26.11.2017 kl. 15-17

Vi køber juletræ til plænen ved Brosvinget.

Titlen for årets julearrangement er ”Julehule 2017”.

Det foregår i Vestrummet, som indrettes huleagtigt med gran og halmballer.

Adgangen sker via Museumsafsnittet midt i huset.

Palle læser julehistorier.

Der sælges gløgg, æbleskiver og risengrød.

Sonja søger engangsbevilling til dette arrangement.

 

5.     Hovedet i Havet v. Signe Brokjær, Århus Universitet

Arrangementet 06.11.2017 kl. 8-14 indebærer, at 2 x 17 børn fra

Karrebæksminde Privatskole skal lære om, hvad man kan finde i havet.

Signe sørger for skib, inventar og undervisning, vi lægger lokale til arrangementet.

Knud åbner kl. 8, fungerer som den lokale fiskeriekspert og lukker kl. 14.

 

6.     Udstillingsgruppen

Gruppen mødes 09.10.2017 kl. 15-17.

Gruppen består af Inge, Knud, Peter, Willy og Palle.

Gruppen skal drøfte næste års udstillingsvirksomhed.

  

7.     Næste møder

Bestyrelsesmøde 08.11.2017 kl. 15-17.

 

Banko 24.02.2018 kl. 17.30

Der er 125 billetter til arrangementet, som sælges efter princippet Først til Mølle.

 

Generalforsamling 15.05.2018 kl. 19

 

Andre møder:

02.10.2017 kl. 16-18, Venneforeningen Enø                          Alfred

03.10.2017 kl. 16-18, Lokalråd Karrebæksminde                  Inge

12.10.2017 kl. 19.30, Grundejerforening Mikkelhøj              Peter

 

8.     Eventuelt

Inge-Lise efterlyste igen lyden af en Hundested-motor,

Knud arbejder videre med sagen.

 

Alfred kunne fortælle, at den kugleformede jerngenstand ved cykelstativet

er en sømine fra 1. verdenskrig.

 

Alfred og Sonja kunne fortælle, at touch-skærmen er købt i 2008 i kraft af donationer

på 50.000 kr. fra Tuborgfonden, 40.000 kr. fra LAG og 10.000 kr. fra AV-Huset, i alt 100.000 kr.

  

Referat ved Palle

 

Samlet kalenderblad

 

02.10.2017    Venneforeningen Enø                           Alfred

03.10.2017    Lokalråd Karrebæksminde                      Inge

09.10.2017    Udstillingsudvalget mødes                    valget

12.10.2017    Grundejerforening Mikkelhøj                 Peter

14.10.2017    koncert med Mads Beldring                    alle

06.11.2017    Hovedet i havet                                      Knud

08.11.2017    bestyrelsesmøde                                       alle

26.11.2017    Julearrangement                                       alle

24.02.2018    Banko                                                       alle

15.05.2018    generalforsamling                                    alle