Retur

Bestyrelsesmøde
24.01.2018


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 26.01.2018


Referat 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 24. januar 2018

kl. 15 – 17 på Museet  

 

Til stede: Inge, Merete, Knud, Peter, Willy, Sonja, Inge-Lise, Alfred og Palle

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 06.12.2017

Godkendt.

 

2.     Økonomi, medlemstal

Status på konto: 99.632,82 kr.

Kassebeholdning: 500,00 kr.

200 medlemmer har pr. 08.01.2018 betalt kontingent for 2018, ca. 100 mangler endnu.

 

3.     Bygningen, el, arbejdsopgaver

Bygningen er i udmærket stand.

Der er brugt 313 KW i den forgangne måned (sidste år 708 KW)

Der er nu konstant tændt for det varme vand.

Køkkenet er koldt. I gulvet ligger rør til gulvvarme, men det skal tilsluttes en varmekilde,

hvilket undersøges – før vi overvejer en elradiator på væggen.

Der er behov for et ekstra eludtag under målerskabet.

Der sættes vrider på den indvendige yderdør i værkstedet.

Vi tegner fast affaldsordning, eftersom de mange møder i huset giver en del affald.

Sonja undersøger, om vi skal have ugentlig eller 14.dags tømning, hvilket naturligvis afhænger af prisen.

 

4.     Varmepumpe

Inge sætter installationen i værk ved samme installatør som tidligere. Vi foreslår,

at udedelen placeres ved siden af den første udedel,

medens indedelen placeres nederst og midt for vestgavlen med to fordele:

·       det sikrer, at den varme luft kan blæses gennem hele udstillingafsnittet

·       og det sikrer, at den øverste del af væggen fortsat kan anvendes til ophængninger

Vi tegner samlet serviceaftale for de to varmepumper med firmaet, som leverer.

 

5.     Bankospil 24. februar 2018

Sponsorer: Alfred besøger, henter/modtager og kvitterer

Takkebreve til sponsorer: Inge

 

Pris: 200 kr. for middag, banko og musik

Pris: 20 kr. for 6 lodder til lotteriet

Pris: 10 kr. for ekstra plade

Ved indgangen skilt med telefonnummer til Mobilpay: 50 71 75 65 (Sonjas Nummer)

Entrébetaling og salg af ekstranumre: Merete og Peter

Slag af ekstra plader: Palle

 

De udvalgte mødes med Inge og Sonja fredag kl. 15 i Museet for at kontrollere numre og plader.

Nogle mødes lørdag eftermiddag kl. 13 for at flytte materialer fra Museet til Smålandshavet.

Alle mødes lørdag eftermiddag senest kl. 17 i Smålandshavet for at tage imod gæsterne.

Vi spiser kl. 18.

Velkomst: Inge

Bordplan: Alfred

Baren åbner kl. 19.30.

Banko begynder kl. 20.

Opråbere ved banko: Palle og Knud

Tjek af numre på række og plade ved banko: Willy og Peter

Efter banko er der amerikansk/kinesisk lotteri.

 

De 3 musikere møder ca. kl. 18 for at stille gear op, hvorefter de forlader os.

Musikerne møder igen ca. kl. 21-21.30 for at være klar til at spille.

Musikerne spiller fra ca. 21.30-22 til omkring midnat.

Betaling til hver af de 3 musikere: 6 flasker rødvin (v. Palle) og 1 fasan (v. Inge-Lise)

 

Vi har lokalet til kl. 01.

Bemanding i baren i grundopstilling:

Kl. 19.30 Inge, Alfred og Inge-Lise

Kl. 21.30 Palle og Merete

Kl. 22.30 Peter og Inge-Lise

Alle er parate til at assistere i baren, når der viser sig behov.

Priser: vand 20 kr., øl 25 kr., glas vin 25 kr., flaske vin 165 kr.

(Sonja tjekker med Smålandshavet, at priserne fra 2017 holder i 2018, ellers justeres)

 

6.     Effekter fra Thomas Hansens fader

Willy og Alfred har udvalgt og hentet effekter fra fisker Arne Hansens bo.

Vi arbejder på en særudstilling i foråret af de nye effekter,

enten i salen på 1. sal eller i særudstillingsrummet i stueplanet.

Vi må desangående overveje åbningstider.

 

7.     Næste møde

Onsdag 7. marts kl. 15 – 17 i Museet 

Et aftenmøde 17.04.2018 klares ved udlåning af nøgle.

 

8.     Eventuelt 

Våbentilladelse, søgt af Palle 12.10.2017, er ankommet til Sonja 09.01.2018.

Våbentilladelsen gælder fra 9. januar 2018 til 9. januar 2028, hvor den skal fornyes.

Der skal føres en våbenliste (p.t. 1 nummer!), som ajourføres efter behov (af Palle).

Listen skal årligt indsendes til politiet (p.t. ACØ, postbox 199, 2630 Taastrup),

desuden ved til- og afgang af våben. Foreløbig er det ikke påkrævet.

 

Karrebæksminde - Næstved Ladeplads, udgivet 2009:

Bogen af Ole Nørgaard er udgivet med støtte fra Næstved Havn,

Fonden af 28. Februar 1970, Danske Bank og FiskeriAktionsGruppen

Rønnebæksholm har afregnet for 7 bøger (har modtaget 10)

Kunstforeningen har afregnet for 2 bøger (har modtaget 10)

Det samlede overskud på udgivelsen er i dag 111.000 kr.!!

Vi har 22 kasser bøger á 27 stk. tilbage, hvilket svarer til 594 bøger.

 

Næstvedegnens Landbrugsfond vil gerne afholde bestyrelsesmøde i Museet

for at se museet og den ny varmepumpe, når den er opsat og i drift. Inge er vært.

 

Referat ved Palle