Retur

Bestyrelsesmøde
02-06.2020


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

03.06.2020

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2020

kl. 13 – 15.30 under egen på Museet  

 

Referat 

Til stede: Inge, Peter, Sonja, Merete, Inge-Lise, Ralph, Palle (fra pkt. 3) samt Willy og Frank 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 13. maj 2020

     Godkendt.

 

2. Økonomi

     Indestående i bank kr. 109.459,22.

     Sonja oplyste, at der siden sidst er betalt forsikring kr. 4.568,-

     El kr. 2.523,-.

     Kassebeholdning kr. 1.591,65.

     Medlemmer 252.

     På opfordring fra Karrebæksminde Erhvervsforening har Inge ansøgt og fået

     en donation på 2.000 kr. fra foreningen som et “plaster på såret“,

     da museet først kan åbne 2 uger senere end normalt pga coronanedlukning.

     Stor tak til Erhvervsforeningen. Bestyrelsen besluttede,

     at beløbet hensættes til hjælp til stråtaget.

     Vedrørende stråtaget på nordsiden af museet har Regner Sommers Fond

     via Peter foreslået bestyrelsen at søge andre fonde,

     man anbefaler Antoniusfonden og Veluxfonden.

     Sekretæren sender ansøgninger til de nævnte fonde.

 

3. Sommerudstilling – herunder kioskvarer

     Inge har som nævnt på sidste bestyrelsesmøde færdiggjort udstillingsprogrammet.

    

     Inge har 27.05.2020 sendt udstillingsprogram til Sjællandske og VisitSjælland.

     Willy har lagt udstillingsprogrammet på vor hjemmeside.

    

     Inge orienterede om gruppen ”4736karrebæksminde” på Facebook, man indmelder oplysning,

     som kontrolleres og lægges på siden af redaktøren. Det fungerer fint!

     Vi drøftede, om vi selv skal lave en særlig gruppeside på Facebook. Ingen afklaring.    

 

     Palle indmelder udstillingsprogrammet til Kultunaut.dk.

 

     Sonja havde lavet to skilte til udstillingen vedrørende Covid19-forholdsregler.

     Sonja indkøber desuden håndsprit m.m.

 

     Palle sørger for, at kassen med ophængningsremedier er parat til 11. juni.

     Kassen indeholder skruer, søm og powerstrips. Vi opkræver betaling for powerstrips.

     Tilhørende skilt til kassen udarbejdes af Sonja.

    

     En diskussion om, hvorvidt vi kan/bør holde toilettet åbent, endte med,

     at vi holder det åbent under forudsætning af daglig rengøring og håndsprit på vasken.

     Ugens vagthavende står for rengøringen morgen eller/og aften.

     Bliver der større brug af toilettet end forventet, tages situationen op til drøftelse.

    

     Sonja forbereder kuverter med relevante oplysninger til udstillerne.

     Ugevagterne får kuverterne og udleverer dem til udstillerne.

 

     Palle sender den gennemsete instruks for udstillerne til Sonja,

     så hun kan lægge kopi i mappen til udstillerne. Instruksen vedlægges i øvrigt referatet.

 

     Inge, Palle, Peter og Willy besøger Thomas Hvitfeldt Hansen ved Fiskerlejet

     onsdag 3. juni kl. 12 for at se udstillingen om Musholm-havbruget,

     som vi har inviteret ind i udstillingen i denne sommer.

 

     Kioskvarer

 

     Dækkeservietter (kan også bruges til vægudsmykning):

     Palle havde medbragt prøver fra besøg hos Visuel Grafisk.

     Bestyrelsen valgte 8 motiver inkl. et luftfoto fra 2004,

givet som gave af fotografen Robert Fischer.

Dermed printes der to serier fra Karrebæksminde:

4 gamle fotografier i sort-hvid og 4 nyere luftfotos i farve.

     Visuel Grafisk bedes printe 25 sæt af de 8 motiver.

     Dækkeservietterne sælges enkeltvis for 30 kr.

     En serie på 4 dækkeservietter sælges for 100 kr. 

    

     Postkort printes ved Visuel Grafisk:

     De samme 8 motiver printes i 50 eksemplarer som postkort med bagsidetekst

     og plads til frimærke, i alt 400 postkort.

     Vi afventer den endelige pris fra trykkeriet, før formanden fastsætter udsalgsprisen.

    

     Muleposen venter, Visuel Grafisk er ved at hente prøver hjem.

     Inges oplæg var baseret på kunststofposer, som hun har set på store kunstmuseer.

    

     Sonja havde pakket stenperler på snor, men skal lige have lagt sedler

     med navnet på stensorten i hver pose. 

 

4. Bygningen

     Net-vognen er færdig med 4 nye hjul. Flot arbejde, tak til håndværkerne!

    

     Jollen sættes ud fra Vestrummet onsdag 3. juni.

 

     Inge har adviseret de håndværkere, som p.t. arbejder ved siden af museet,

     om at vi selv skal bruge parkeringen ved porten fra 11. juni.

     De er indforståede. Vi hænger kæden fra Mindegabet på tværs,

     så vi kan åbne for udstillernes biler, når de ankommer og forlader os.

     I det daglige er der ingen parkering her.

 

     Vi drøftede generelt rengøring i museet. Merete tilbød at gøre en indsats.

     Palle luftede en flyvsk idé om at etablere en Rengøringsgruppe

     på linje med Håndværkergruppen. I mellemtiden besluttedes det, at den,

     der har vagten ved foreningsmøderne, sørger for fornøden rengøring.

     Frank luftede en idé om at ansætte en pensionist, som vil stå for ugentlig grundrengøring.

     Vi er ikke færdige med at drøfte dette vigtige spørgsmål.

 

 

5. Generalforsamling

     Vi besluttede at udskyde generalforsamlingen til tirsdag 8. september kl. 19

     i Museets foredragssal.

     Inge fortsætter som formand frem til generalforsamlingen.

     Bestyrelsen takkede Inge for denne beroligende beslutning!

 

6. Næste møde

     Bestyrelsen samles i Museet torsdag 11. juni kl. 10 til hovedrengøring

     forud for udstillingssæsonen.

 

     Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag 4. august kl. 13 i Museet.

     Her færdiggør vi oplæg til generalforsamlingen,

     så den kan udmeldes inden for de gældende regler og frister.

 

     Generalforsamling tirsdag 8. september kl. 19 i Museets foredragssal.

 

7. Eventuelt

     Inge kunne oplyse, at Turistforeningen har fået ny formand,

     nemlig Charlotte Schwarzlose,

     især kendt fra sit tidligere job som chef for Næstved Storcenter. 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen

med notater til pkt. 1-3 fra Frank Sørensen