Retur

Bestyrelsesmøde
23.05.2018Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 23.05.2018 

 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 23. maj 2018

kl. 15 – 17.30 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Inge, Merete, Peter, Alfred, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Willy og Frank 

 

1. Godkendelse af referater fra de seneste møder, 11.april og 15. maj

Godkendt.

 

2. Økonomi

     Status: 81.979,60 kr., kassebeholdning 500,00 kr., pinsens salg 515,00 kr.

Medlemstal 274.

Forsikringer, ved Sonja. Vi betaler ca. 11.000 kr. i præmie for bygningsforsikringen,

ca. 5.000 kr. i præmie for erhvervsforsikring og 878 kr. for ansvarsforsikring.

Sonja har for nyligt forhandlet præmierne ned med ca. 1.000 kr.

 

3. Foreningspersondata

     Bestyrelsens medlemmer sagde ok til de oplysninger om den enkelte, som fremgår af hjemmesiden.

 

4. Bygningen

     Alfred kunne berette, at Håndværkergruppen har løst en række opgaver, så der nu er meldt klar til sommeren!

      Håndværkergruppen er i øvrigt gået på ferie.

     Til efteråret tager man fat på at få monteret lanternerne og få renoveret jollen.

     Man drøftede, om det er nødvendigt at have varmepumpen kørende her i den varme sommer,

     eftersom der er klaget over, at den skaber træk i udstillingen. Man enedes om at lade vagthavende

     tage bestik af vejret og afgøre, om pumpen skal køre eller være slukket den pågældende dag.

Man drøftede afskærmning af varmepumperne udvendigt, om det er nødvendigt at bygge

en hyttefadslignende kasse, eller om det kan klares med fx en pileflettet skærm vinkelret ud fra væggen.    

 

Peter har lavet en tekst om hyttefade, som han sender til Inge og Palle til videre foranstaltning.

     Inge rejste spørgsmålet, om der kan etableres en kørevej for rollatorer og kørestole fra kæden

     til vor hoveddør, så handicappede kan blive sat af en bil og selv transportere sig til museet.

     Forsamlingen gik ud for i fællesskab at besigtige matrikelgrænserne omkring Museet.

     Vi fandt næsten alle markeringsrør og har dermed en god forståelse af den grund, som vi er ansvarlige for.

 

5. Revidering af Retningslinier for lån af mødelokaler

     Retningslinjerne fra januar 2018 blev gennemgået i detaljer, og Inge har noteret rettelser.

     De tilrettede retningslinjer lægges på hjemmesiden og bliver sat op i køkkenet til orientering for alle brugere.

 

6. Hjemmesiden

     Formålet med punktet var at lægge op til en revision af hjemmesiden,

     som er Willys fortjenstfulde fortjeneste.

Palle havde gennemgået hjemmesiden i detaljer og udarbejdet et forslag til en lidt ændret fordeling

af de kendte punkter. Han sender sit udkast til Willy, som retter til. Palle står stand by til at hjælpe,

hvis der viser sig behov for hjælp.

Særligt vedrørende punktet sponsorer viste der sig et behov for en kraftig revision af listen.

Til formålet nedsatte bestyrelsen et udvalg, bestående af Inge, Alfred, Sonja og Willy.

Udvalget barsler med en revideret liste, som lægges på hjemmesiden.

 

7. Næste møde

     Mødet er fastsat til onsdag 22. august kl. 14 i Museet.

     NB kl. 14!

 

8. Eventuelt.

     Inge har arbejdet med sommerens bogsalg.

     Axel Degn Johansson: Omkring Dybsø og Svinø Havn.

     Inge har spurgt Skipper (Steen Kastrup Christensens Boghandel, Axeltorv),

     om han lå inde med mange, men han har kun 3 tilbage, så Palle tager kontakt til forfatteren

     for om muligt at få en aftale i stand. Vi lægger i så fald ud med 10 eksemplarer. Forventet udsalgspris 200 kr.

     Palle Birk: Næstved Museum 1917-2017, der leveres flere eksemplarer til salg. Udsalgspris 125 kr.

     Ole Nørgaard: Karrebæksminde – Næstveds Ladeplads. På lager. Udsalgspris 75 kr.

 

     Inge har fået en henvendelse fra Tove Koustrup om en eventuel særudstilling

     af kunstneren Aage Berntsens efterladte værker, som opbevares et sted i Karrebæksminde.

     Vi ser på sagen og arbejder på en særudstilling i efterårsferien.

 

     Inge og Alfred har taget imod en donation fra Tyge Nielsen, som i et langt liv har produceret redskaber

     til fiskehandlere, bl.a. specialtænger og fileteringsapparater til hornfisk og andre fisk.

     Materialet er relevant for os, da vi har flere fiskehandlere i Karrebæksminde.

     Tyge Nielsen var den eneste, som producerede den slags redskaber i sin lille fabrik i Ringsted.

     Nu er materialet hos os, og vi har fået bemyndigelse til at bestemme, hvad der skal ske med det.    

 

Palle orienterede: I forbindelse med et aktuelt forslag til lokalplan er der udarbejdet en skitse

til en påtænkt Velkomstplads, nu kendt som Kludekogerpladsen. Forslagsstiller Gert Vestergaards tanke var,

at vi eventuelt kunne indgå i et samarbejde om uddeponeringer af forskellige effekter.

Men det ser til, at kommunen har lagt den del af projektet ned,

idet man kun er interesseret i en lovliggørelse af ”Tyttes Pølsebod”.

 

     Referat ved Palle Birk