Retur

Bestyrelsesmøde
                               18.01.2022       Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                                 

19.01.2022

 

Referat

 

Bestyrelsesmøde

tirsdag 18. januar 2022

kl. 9.30-12 på Museet

 

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Palle, Inge-Lise og Ralph samt Frank

 

1.           Godkendelse af referat af møde 15. november 2021

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1        Medlemstal - 235

2.2        Status hos bank – 321.940,57 kr. (+ 25.000 kr. fra Go-on til april)

2.3        Kassebeholdning – 961,00 kr.

2.4        Husstandsmedlemsskaber giver fremover 2 stemmer til generalforsamlingen.

2.5        Liste over sponsorer v. Frank og Sonja, listen er revideret.

 

3.           Bygningen

3.1        Elforbrug, 885 KW i dec. (2020 4150 KW, 2021 6003 KW).

3.2        Energirapport, firma Norca kan udarbejde en energimærkning af vort hus for 5.500 incl. moms; den kan udbygges med en tillægsrapport for ca. 2.500 kr. incl. moms, som vil hjælpe os i prioriteringen, når vi skal agere. Se bilag 1. Vedtaget, Palle kontakter.                 

3.3        Håndværkergruppen maler køkkenlåger og podier, man har hængt vintertæppe mellem den faste udstilling og Vestrummet.

3.4        Frank har indhentet to tilbud på varmepumpe i køkkenafdelingen, Gelcon 26.900 incl. moms, El og Teknik (Carstensen) 24.000. Vi afventer resultatet af pkt. 3.2 v. Norca.

3.5    ”Forslaget om at sætte glas i nordsidens læsseluge i forbindelse med nytækningen i 2022 for at skaffe dagslys ind i foredragssalen undersøges fortsat af bygningssagkyndige folk.” Hvem? Vi afventer resultatet af pkt. 3.2 v. Norca.

3.6        Ny computer med 27” skærm (ca. 5000) og Internet-adgang (12x50=600 pr. år) samt en jetprinter til registrering af museets samlinger med digitale fotos. Vedtaget. Willy og Palle tager fat i opgaven. Rammebevilling er ca. 6-7.000 kr.

3.7        Facebook m.v., Henriette og Inge-Lise finder en god løsning til lancering i forbindelse med sommerudstillingerne. Henriette understreger, at der skal likes og bakkes op om projektet, hvis det skal have gennemslagskraft.

 

4             Banko

Drøftelse af vore arrangementer generelt. Hvad skal vi satse på?

Vi besluttede i første omgang at gennemføre Banko 2023 lørdag 25. februar 2023.

Sonja reserverer lokalet hos 3F med det traditionelle traktement.

Vi kan godt gå i gang med at fremskaffe sponsorater til præmiepuljen!

Yderligere detaljer, herunder eventuel musik, drøftes senest på mødet i september.

Andre arrangementer nåede vi ikke frem til denne dag.

 

5             Forslag om studietur til Dragør, v. Inge-Lise

Museum Amagers afdelinger Dragør Museum, Danmarks Lodsmuseum og Amager Besøgscenter med museumsbutik (de tre afdelinger ligger som naboer på havnen) forventes at kunne være til inspiration for vort museums tilknyttede.

Forslaget indebærer en bus til ca. 16 deltagere (bestyrelsen med suppleanter samt Håndværkergruppen), entré til museet og fælles frokost. Vi regner med deltagerbetaling på 100 kr. som bidrag til entré og drikkevarer.

Afgang fra Karrebæksminde kl. 8.30, ankomst Dragør 10.30, museumsbesøg 10.30-12.30, frokost 13-14, fri leg 14-15 (fx marinemaleren Christian Mølsteds (1862-1939) museum), hvis afgang fra Dragør 15, ankomst Karrebæksminde ca. 16.30.

Vedtaget. Turen gennemføres onsdag 15. juni (Valdemarsdag) 2022.                    

 

6.           Næste bookinger

27.01.       kl. 18 Klintegårdens Grundejerforening, Lille lokale                    Frank

 

7             Næste møder

Bestyrelsesmøde                       mandag 14. marts               kl. 9.30 - 12 

 

Generalforsamling                    onsdag 20. april                 kl. 19

Sonja annoncerer senest 3 uger før i Ugeavisen, på hjemmesiden og mail.

        

8             Eventuelt

8.1        Henriettes kampagne for at finde et godt slogan videreføres,

Henriette samler foreliggende forslag, som hun udsender til fælles inspiration.

 

8.2    Sonja minder om, at vi fortsat kan bruge forslag til gode salgsvarer i kiosken.

 

8.3    Palle foreslår, at vi kunne få lavet skalakopier af vandstandsmålerne fra Havnen i størrelsesordenen 30-cm’s linealer til at trække streger efter eller måske (Inge-Lises forslag) monteret som knagerækker. På bagsiden trykt ”Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum”. Er det noget for Håndværkergruppen? Eller et lille firma? Vi kunne prøve i første omgang med 10 stk.

 

Referat v. Palle Birk Hansen