Retur

Bestyrelsesmøde
  31.10.2022
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                                 

                                                                                                                                   31.10.2022

 

Bestyrelsesmøde

mandag 31. oktober 2022

kl. 9.30 – 11.30 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Peter, Bjarne, Mona, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Willy og Frank.

 

1.         Godkendelse af referat fra 10.10.2022

Godkendt.

 

2.         Økonomi m.m.

2.1    Medlemstal - 265

2.2    Status hos bank – 232.638,90 kr.

2.3    Kassebeholdning – 924 kr.

 

3.         Bygningen

3.1   Elforbrug i oktober - 152 kWh.  

3.2   Status for projekt forsatsvinduer, næsten alle er færdigmonteret.

3.3   Nye stole hentes i uge 48.

3.4   Håndværkergruppen, v. Willy

        De nye forsatsruder er stort set monteret.

        Havemøblerne er vasket.

        Der er ordnet pæle omkring fyret.

        Jollen Berit får løftet sin vinterdækning lidt, så hun ikke mugner.

        Oliepumpen er under behandling.

        Blykogeren er nu forsynet med bly.

3.5   De nye skilte til den udendørs udstilling er trykt og hentes meget snart til huse.

Håndværkergruppen må meget gerne stille standeren til vild natur-skiltet op.
       

4.      Udstillinger 2022

         Evaluering. Sonja havde regnet på tallene.
I uge 42 har der været 217 besøgende, og der er solgt for 365 kr. fra museets kiosk.

         Sommerens og efterårets udstillinger har i alt betydet 6.506 besøgende, og der er solgt for 6.719 kr. i kiosken.

         Sponsorkassen er talt op og har ydet 437,50 kr. til driften.

         Lodtrækningen 23.10. til næste års sommer- og efterårsudstillinger gik fint.


5.           Banko 2023

Frank tager imod tilmeldinger på e-mail fra 15. januar 2023.

Frist for indbetaling af deltagergebyret er 29. januar 2023.

Der opereres med venteliste.

Den samlede pris for mad og banko er fastsat til 250 kr. (sidste gang 230 kr.).
Prisen for 6 lodder i forbindelse med banko er fastsat til 30 kr. (sidste gang 25 kr.).

Nyhedsbrev med oplysninger om kontingent og banko 2023 vil blive udfærdiget meget snart ved Sonja og Palle.

 

6.           Evaluering af Projekt Kulturdag 23.10.

Dagen gik forrygende, og projektet har givet masser af god erfaring.

Vore naboer sponserede med 2 x 3000 kr., og Smålandshavet gav 500 kr. Dermed endte projektet med en udgift til museet på kun 800 kr.

Projektet blev annonceret 3 gange på 3 Facebookgrupper med tilsammen 13.000 deltagere. Det blev annonceret 11.10., 14.10. og 19.10.

Desuden på Aula og på 4H’s interne gruppe. Endelig blev der sat opslag op på 20 steder.

Bestyrelsen takker initiativtageren for den store indsats og opfordrer til at vi begynder arbejdet med at planlægge en Store Legedag i næste efterårsferie,

herunder at udarbejde et budget, som vi kan bruge til eventuelt at rejse sponsor- og fondsmidler. Bestyrelsen er indstillet på at dække en nødvendig manko over driften.

Vi overvejer allerede at installere en hinkerude og stille de nye stylter frem til brug hele året.

 

7.       Juletræstænding 27. november

         Arrangementet afholdes kl. 16-17, idet vi begynder med tænding af juletræ på Ankerpladsen. Vi køber træet i Saltø Skov, og Frank spørger Erhvervsforeningen,

om den som i gamle dage vil sponsere træet. Ellers betaler vi det selv.
Vi finder en egnet julesang, som kopieres til fælles afsyngning.
Derefter går forsamlingen ind i Vestrummet i museet, hvor Mona fremstiller en julebuk af strå. Hun medbringer flere portioner strå, som hver kan erhverves for 10 kr.,

hvis nogle skulle have lyst til at eftergøre hende kunsten. Mona har skaffet strå fra Kongskilde. Hun er også på jagt efter lysesiv til samme formål.
Samtidig serverer vi gløgg og æbleskiver, som Smålandshavet giver.
Vi regner med sammenlagt en god times tid til arrangementet. Inge-Lise er tovholder og kontakter os for hjælp til afviklingen.

 

8.      Facebook
Mediegruppen styres af Henriette, Inge-Lise og Mona. Intet nyt.

9.      Næste bookinger

Hjerteløberne 9. november kl. 19

Hjerteløberne 16. november kl. 19

Peter aftaler med Karen Urth om afviklingen af møderne.

 

10.    Næste møder

         Bestyrelsesmøde mandag 28.11.  kl. 9.30 – 12 i Museet.

         Julefrokost 07.12.  kl. 12 i Museet.

 

 

11.     Eventuelt

 

11.1  Bestyrelsen spørger Thomas Hvidtfeldt om præmier til bankolisten.
Peter spurgte til, hvem der spørger Ditlevsens Fiskehus om præmier til banko, og det gør Frank.

11.2 Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med kulturdagen 23. oktober.

11.3 Bjarne spurgte til praksis omkring indsamling af præmier til banko. Præmierne skal være i hus senest dagen før banko.

11.4  Frank har spurgt giveren af en gammel trælysekrone, som vi ikke tager imod til samlingen, om hun vil have den retur. Vedkommende har sagt,

at vi kan sælge den og lægge pengene i museets kasse, så lysekronen sættes til salg for ca. 1.100 kr. Sonja kunne fortælle,

at helt tilsvarende lysekroner omkring 1960 kostede 125 kr., hvilket i dag ifølge Dansk Statistiks prisberegner svarer til 1.700 kr.

11.5  Sonja spørger til introduktionsbrev til sponsorer, og det finder Palle frem til næste møde.

11.6  Inge-Lise spørger til en god sang til juletræstændingen, se pkt. 7.

        

    
  Referat ved Palle Birk Hansen