Retur

Bestyrelsesmøde
12.09.2022

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                                 

                                                                                                                                   13.09.2022

Bestyrelsesmøde

mandag 12. september 2022

kl. 9.30 - 12 på Museet

 

Referat

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Inge-Lise, Mona, Bjarne, Palle samt Willy og Frank.

 

1.         Godkendelse af referat fra 08.08.2022

         Godkendt.

2.         Økonomi m.m.

2.1    Medlemstal - 267

2.2    Status hos bank - 226.038,44 kr.

2.3    Kassebeholdning – 1.891 kr.

2.4    Bestyrelsen vedtog i lyset af de stigende elpriser at varsle en forhøjelse af prisen for at kunne booke lokaler i museet fra de nuværende 1.000 kr. til 1.250 kr. fra 1. januar 2023.

2.5    Sonja og Palle udformer og sender et nyhedsbrev til foreningens medlemmer omkring 1. november.

 

 

3.         Bygningen

3.1   Elforbrug i juli 318 KW og august 350 KW.

3.2   Håndværkergruppen begyndte i onsdags efter sommerferien med at male plankeværk og rydde op i værkstedet.

3.3   Projekt Forsatsvinduer, status. Forsatsrammerne er færdige og vil blive malet af Håndværkergruppen. Nu mangler kun glas.

3.4   Bjarne drejer en pullert, som man kan øve knob på i udstillingen.

       

4.      Udstillinger

         Sommerens udstillinger er set af sammenlagt 6.289 besøgende.

         Besøgstallene for de 15 uger svinger mellem 175 og 610 på en uge.

         Sommerens indtægt af kiosksalget har foreløbig været 6.349 kr., men der mangler yderligere nogle indtægter i regnskabet.

          

         Bestyrelsens indstilling er  

         at vi fastholder lodtrækningsmodellen

         at vi fastholder de 15 ugers udstillingsperiode

         at vi går tilbage til at åbne udstillingerne om lørdagen       

         at vi går tilbage til åbningstiden 11 – 16

 

         Henriette samler sommerens erfaringer og de nævnte forslag i et hyrdebrev til udstillerne for at indhente deres reaktioner.

         Vi afholder lodtrækningen kl. 15 søndag 23. oktober, som er den sidste dag i efterårsferien.

         Alle, der ønsker at være med i lodtrækningen, melder sig til skriftligt eller på e-mail senest fredag 13. oktober kl. 12.

 

 

5.           Banko 2023

Frank tager imod tilmeldinger udelukkende på e-mail.

Tilmeldingen begynder 15. januar 2023.

Frist for indbetaling af deltagergebyret er 29. januar 2023.

Bestyrelsens og Håndværkergruppens medlemmer tilmelder sig som alle andre.

Der opereres med venteliste.

 

Hvem, der spørger hvilke virksomheder om præmier til bankospillet, afgøres på mødet i oktober.

 

Der er indgået aftale om underholdning efter bankospillet. Der aflønnes med 2 gange middag.

 

 

6.           Projekt Børneteater

Mona havde samlet et godt oplæg med marionetteater fra Sønderborg, gamle sømandssange og gamle lege, baseret på den kommende efterårsferie.

Vi fandt frem til, at vi i stedet programsætter projektet til efterårsferien 2023, dels for at få tid til budgetlægning og fundraising, dels for at få plads i hele museet til en større børneteaterfestival, hvor vi inddrager Vestrummet, foredragssalen og udendørsarealerne.

Det betyder, at vi ikke inviterer kunstnere eller kunsthåndværkere til uge 42 i 2023.

Dermed bliver der plads til lidt flere aktiviteter, eventuelt fordelt over flere dage, hvilket igen påvirker budgetlægning og fundraising.

Mona er tovholder på projektet.

 

 

7.           To balustervaser fra Appenæs Cementstøberi

Museet har via Frank fået tilbudt 2 gamle havevaser i støbt cement, sandsynligvis fra det tidligere Appenæs Cementstøberi. Vaserne har i mange år stået ved et sommerhus på Enø og er dermed et fint eksempel på lokal sommerhuskultur. Bestyrelsen vedtog at tage imod vaserne, som har fin patina fra den udendørs placering. Vi skal have arbejdet med dels, hvordan vaserne placeres, dels med beplantning i vaserne og endelig med, hvor de kan placeres med fordel.

 

 

8.           Facebook

Mediegruppen arbejder videre som en ny, åben gruppe.

 

 

9.      Næste bookinger

         13.09.                   GF Enø Strand, kl. 19                              Peter

         14.09.                   Vinterbaderne                                          Per

        

 

Arkitekturens Dag 02.10.

Næstved Bevaringsforening afholder 2. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag en byvandring med tidligere stadsarkivar Rasmus Nielsen.

Bestyrelsen tilbyder Bevaringsforeningen at låne vort museum til arrangementet.

Vandringen, som har overskriften ”Stedsans: Karrebæksminde”, udgår dermed fra Fiskeri- og Bymuseet kl. 14 og vender tilbage ca. kl. 16. Der afsluttes med en forfriskning ved Bevaringsforeningen.

 

         Bevaringsforeningen arbejder med to opfølgende foredrag:

         12. oktober foredrag om arkitektur i Karrebæksminde ved Palle Birk.

         26. oktober foredrag om kysten og Karrebæksminde ved arkitekt Eva Sarah Rasmussen.

         Foredragene søges afholdt i Næstved, eventuelt i Boderne. Frank foreslog at undersøge muligheden af at låne Danske Banks mødelokale på Hjultorvet til foredragene.

Bestyrelsen imødeser gerne alternativt, at de to foredrag holdes i Fiskeri- og Bymuseet.

Palle og Frank arbejder videre med projektet.

 

10.    Næste møde

Bestyrelsesmøde mandag 10. oktober kl. 9.30 – 12 i Museet.

 

 

11.     Eventuelt

11.1  Lodtrækningen til sommmerudstillingerne 2023 afholdes 23.10.2022 kl. 15 i Museet.

 

11.2  Årets juletræ tændes 27.11. kl. 16 på Ankerpladsen med opfølgning i Museet.

 

11.3  Årets julefrokost for bestyrelse og håndværkergruppe afholdes 07.12. kl. 12 i Museet.

 

11.4  Frank drøfter et nyt sæt brugte stole til vore lokaler med Danske Bank, som kan have dem stående i depot.    

 

Referat ved Palle Birk Hansen