Retur

Bestyrelsesmøde
13.03.2023


 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                              

Bestyrelsesmøde

mandag 13. marts 2023

kl. 13 – 15 på Museet

                                                                                                                                  

 14.03.2023

 

Referat

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Inge-Lise, Mona og Palle samt Willy og Frank

 

1.           Godkendelse af referat fra 13.02.2023

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal                               265                                     

2.2     Status hos bank                         226.676,22 kr.                                         

2.3     Kassebeholdning                      1.684,00 kr.  

 

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i februar – 663 kWh 

3.2   Håndværkergruppen har ryddet op, dvs. kørt affald, bygget nyt låg til barkegryden og ny vinde til tjæreladet,

klippet brombær i hækkene og monteret de nye skilte.

Der skal købes tynd akrylplade til at beskytte skiltene mod syreholdige fugleklatter.     

  
4.       Banko lørdag 25. februar 2023

          Evaluering. Alle ser ud til at være glade for arrangementet og dets afvikling.

Vi skal huske at få installeret en højttaler i den fjerne ende af salen, hvor det var vanskeligt at høre.

Vi skal huske at sælge lottokuponerne adskilt fra indgangen. Vi skal huske indmeldelsesblanketter,

så folk kan melde sig ind direkte. Endelig skal vi huske at omtale arrangementet på de sociale medier.

Overskuddet beløber sig til ikke mindre end 20.435 kr.

Sonja reserverer lokalet til næste år, hvor datoen bliver 24.02.2024.

 
 5.       Tema: aktiviteter for børn

          Mona fremlagde på vegne af et lille ad hoc-udvalg idéer og forslag, som blev drøftet livligt.

           Hinkerude står højt på ønskesedlen. Den kan laves med fliser eller som et bræddegulv.

Vi drøftede, hvor den kan placeres. Bestyrelsen gik en tur omkring museet for at finde ud af det.

Der er flere muligheder. Her er det af betydning at afklare, om vi vil det med børn eller helst ikke!

Blandt håndværkerne er der en holdning gående ud på, at børneaktiviteter må underordnes museets samlede fremtoning.

Hvad mener bestyrelsen?

Til hinkeruden hører hinkesten. Sonja fremviste et broget sortiment i privateje.

Hinkesten kunne være et oplagt salgsemne i kiosken. Hinkesten er tidligere lavet i glas, i dag i plast.

Vandrullede strandsten kan også bruges, de skal bare kunne glide let på fliser eller træ.

Ringspil er en oplagt mulighed. Det kræver en pæl i græsset, et antal ringe af fx reb (eller hestesko) og

en startlinje af fx reb. Det hele samles ind efter endt leg.

Knob-binding er oplagt på et fiskerimuseum. Bjarne har lovet en pullert,

som man kan binde sine knob på. Aktiviteten kan foregå inde eller ude.

Hønseringe gav anledning til en diskussion af, hvad det egentlig indebærer, dvs. hvordan man spiller med dem.

Efterfølgende studier antyder, at der skal et hul i græsset eller en dåse til,

som man skal ramme med 2 sammenhæftede hønseringe. Rammer man, udløser det vundne ringe.

Flere studier ønskes.

Stylter blev vendt, men afføder bekymringer i forhold til ansvar i tilfælde af skader.

Vi skulle jo nødig risikere problemer.

         

Vi skal også have afklaret, hvornår børneaktiviteter skal afvikles, løbende eller på bestemte dage.

Det hænger naturligvis sammen med bemandingen eller den manglende bemanding af museet.

Endelig skal vi have afklaret, om børneaktiviteter skal være gratis,

eller om forældrene skal betale lidt for anvendte og hjemtagne materialer. Vi arbejder videre!

 

Der er ikke taget beslutninger, alle tænker videre.

Men bestyrelsen er alt i alt positiv overfor ideen om børneaktiviteter ved museet, baseret på gamle lege.

6. Næste bookinger

          29.03.   Strandbaderne               19 – 21          store mødelokale                Peter

14.04.   Søfronten                      17 - 19           store mødelokale                Ralf

18.04.    Kbm. Vandforsyning   17.30 -           foredragssalen                    Frank

 

 

7.       Næste møder i Museet

Bestyrelsesmøde mandag 3. april kl. 13 – 15.30:
godkendelse af regnskab og budget, sommerens udstillinger vendes.

Henriette skriver nyhedsbrev med besked om generalforsamlingen og sender det ud til foreningens medlemmer. Sonja leverer adresserne.

 

Generalforsamling onsdag 26. april kl. 19, derefter konstituering.

 

Bestyrelsesmøde mandag 8. maj kl. 13 – 15.30.

 

Museet forårsrengøres før sæsonstart onsdag 24. maj kl. 9-12.

 

Sæsonstart lørdag 27. maj, første sommerudstilling åbnes.

 

 

8.       Eventuelt

 

8.1     Frank har sørget for genoptryk af postkort samt tryk af et enkelt nyt postkort, et dronefoto af Græshoppebroen m.m. ved Willy.

 

8.2     Frank præsenterede et nyt banner, betalt af politikeren, som beskadigede det gamle på Ankerpladsen ved sidste valg.

 

8.3     Sonja foreslog en ny udstilling om Lodseriet i Karrebæksminde.

 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen