Retur

Bestyrelsesmøde
13.02.2023 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

                                                                                                                                  

 

Bestyrelsesmøde

mandag 13. februar 2023

kl. 13 – 15 på Museet

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   17. februar 2023

 

 

 

Referat

 

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Inge-Lise, Mona og Palle samt Willy og Frank

 

 

1.           Godkendelse af referat fra 09.01.2023

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal                               256

2.2     Status hos bank                         252.459,90 kr.

2.3     Kassebeholdning                      824,00 kr.

 

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i januar                      655 kWh.

3.2   Håndværkergruppen planlægger forårets indsats.               

       

 

4.       Banko lørdag 25. februar 2023

          Tilmelding – der er tilmeldt 150 deltagere (149 betalende).

Deltagerbetaling 250 kr. senest 29. januar er i hus.
Præmierne er i hus.
Takkeskrivelse til sponsorer er udformet, eftersendes, når vi kender overskuddet.

Musikken er på plads.

Velkomsttalen holder Peter (Palle laver udkast), musikken annonceres her.

Bestyrelsen arbejder med forberedelser fredag 24.02. fra kl. 15 og lørdag 25.02. kl. 15 – 17.30.
På dagen:

          Mødetidspunkt for alle gæster– lørdag kl. 17.30.

Ved indgangen:
Sonja og Mona sælger ekstra bankoplader a´ 10 kr. og kuponer til amerikansk lotteri á 30 kr. pr. pose.

Der forberedes 280 poser á 5 numre i 7 farver, i alt 1.400 lodder. Sonja står for forberedelserne med hjælp fra Inge-Lise.
I salen:
Frank råber op og Palle kontrollerer.
Willy og Peter arbejder i salen med at uddele præmier.

 

 5.      Næste bookinger

 

21.02.1023   Lokalrådet             16                       Lille mødelokale            Peter

22.02.2023   GF-Mikkelhøj       16:30 - 18:30     Lille mødelokale             Peter

23.02.2023   Enø Pumpelav       14.30                  Lille Mødelokale           Frank

14.04.2023   GF-Søfronten        17:00 - 19:00     Store mødelokale            Ralf

 

 

6.       Næste møder i Museet

          Forberedelser til bankospil fredag 24. februar kl. 15 ff.

Banko lørdag 25. februar kl. 17.30.

Bestyrelsesmøde mandag 13. marts kl. 13 – 15.30 – temamøde om tilbud til børn.

Bestyrelsesmøde mandag 3. april kl. 13 – 15.30 - godkendelse af regnskab og budget, sommerens udstillinger vendes.

Generalforsamling onsdag 26. april kl. 19, derefter konstituering.

Bestyrelsesmøde mandag 8. maj kl. 13 – 15.30.

Museet forårsrengøres før sæsonstart onsdag 24. maj kl. 9-12.

Sæsonstart lørdag 27. maj, første sommerudstilling åbnes.

 

 

7.       Eventuelt

 

7.1     Bestyrelsen takker Inge-Lise for hendes indsats i forbindelse med turismesiden sydkystdanmark.dk.

 

7.2     Mona får en materialekonto på max. 500 kr. til frø og materialer i vildbedet.

 

7.3     Palle foreslår, at museet rejser et beløb til støtte for jordskælvsofrene i Tyrkiet/Syrien. Der tales om 5 eller 10.000 kr., som eventuelt tages af formuen eller rejses som resultat af et særarrangement. Alle overvejer, hvordan vi gør det i praksis.

 

7.4     Vi overvejer et eller flere foredrag til sommer.

 

 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen