Retur

Bestyrelsesmøde
03.04.2023

 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                             

 Bestyrelsesmøde

mandag 3. april 2023

kl. 13 – 15 på Museet

                                                                                                                                  

04.04.2023

 

Referat

 
 Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Palle, Mona, Inge-Lise og Bjarne samt Willy og Frank.

Særlig gæst fra ca. kl. 14 var Mie Martens, kandidat til bestyrelsespost.


 1.           Godkendelse af referat fra 13.03.2023

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal                               265                                                                                 

2.2     Status hos bank                         223.710,11 kr.                                                               

2.3     Kassebeholdning                      1.684,00 kr.                        

 

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i marts - 509 kWh.

3.2   Håndværkergruppen er ved at ordne barkegryden og montere et nyt tjærelad foran denne. Dermed får vi en ny helhed i denne del af den udendørs udstilling.

        Desuden er der indkøbt akrylplade, som skal skæres op til frontplader for alle skilteteksterne.

3.3   Det blev pointeret, at de tre varmepumper skal lades i ro for at sikre en stabil temperatur på 10 grader, når der ikke er folk i huset i hele den kolde årstid.  

    

 4.           Forberedelse til generalforsamling

4.1       Godkendelse af regnskab for 2022.
Sonja gennemgik det uddelte regnskab, som blev godkendt

4.2       Godkendelse af budget for 2024.
Sonja gennemgik det uddelte budget, som blev godkendt.

4.3       Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
Sonja, Peter og Palle er på valg og alle parate til en ny toårig periode.

Bjarne trækker sig fra bestyrelsen, men melder sig ind i håndværkergruppen.

Vor gæst, lærer Mie Martens er villig til at lade sig indvælge i bestyrelsen.
Willy og Frank er begge klar til et nyt år som suppleanter.
Lis og Alfred modtager genvalg som revisor, Jacob modtager genvalg som revisorsuppleant.

Søren Knudsen er villig til at lade sig vælge som dirigent.

4.4  Inge-Lise står for kaffe, øl og vand samt småkager, Frank sørger for varme den aften.

 

5.      Nye udstillinger denne sommer?

Sonja, Peter, Inge-Lise, Willy og Palle udgør lige nu Billedudvalget, som er åbent for alle i bestyrelsen. Man har i udvalget drøftet de faste udstillinger. Der er enighed om, at hjørnet med Magnus Jacobsens skibsbyggerværktøj inkl. høvlebænken trænger til et løft. Her kunne indrettes et fint formidlingshjørne for yngre medborgere med et bord til aktiviteter, omgivet af plancher om skibsbyggerierne i Karrebæksminde i 1800-årene med inddragelse af relevant skibsbyggerværktøj.

Tilsvarende kunne der gøres noget langs gavlvæggen til køkken og toilet, hvor nu filmen om Musholm-havbruget og nogle podier med diverse genstande fylder. Filmen om havbruget kunne flyttes til den store skærm som et valgfrit tilbud blandt de andre. Genstandene kunne magasineres. Dermed ville der blive plads til 3-4 plancher med fokusemner som fx Broerne,

Jernbaneplanerne, Lodseriet og Dirttrackbanen.

Willy undersøger, om høvlebænken kan skilles og magasineres i Kahytten. Palle tænker i plancher om skibsbyggerne.
Vi anskaffer lysskinne med spots til belysning af hjørnet.

Peter afklarer med Thomas Hvitfeldt, om vi kan lægge Musholm-materialet på den store skærm. Vi ser så, hvor langt vi når i denne sommer med nye plancher.

 

6.      Fremtidsdebat, næstformanden spørger bestyrelsen

Hvad er det, som I brænder for i arbejdet med museet?

Peter lagde ud med at pege på de gamle billeder og den viden, der ligger i dem. Palle er optaget af samlingerne/kulturarven og arbejdet som sekretær for institutionen, Sonja af den store historie i Karrebæksminde og det at få institutionen til at fungere. Inge-Lise er optaget af samarbejdet og miljøet i bestyrelsen og institutionen, og hun er villig til at overtage arbejdet med sommerudstillingerne efter Henriette, som nu har stået for den side i to år.
Mona er interesseret i, hvordan man levede i gamle dage, og i at formidle det til nutiden. Frank er fokuseret på særlige opgaver og hvordan institutionen fungerer. Willys fokus ligger fra begyndelsen på håndværk, hjemmeside og billeder. Henriette er interesseret i udvikling af nye ideer.

Mie er interesseret i Karrebæksmindes historie og hvordan man formidler den til ikke mindst børn og unge, hun vil gerne udarbejde vejvisning til udvalgte punkter i byen, og hun er generelt interesseret i museet som organisation.

Der var generel enighed om, at vi ikke må glemme Karrebæk i arbejdet.


7. Næste bookinger

          14.04.   Søfronten                      17 - 19           store mødelokale                Ralf

18.04.    Kbm. Vandforsyning   17.30 -           foredragssalen                    Frank
19.04     Mikkelhøj GF              16.30-18.30   ?                                          Frank

 

8.       Næste møder i Museet

          Billedudvalget fredag 14.04. kl. 14-16 (NB tidspunktet er ændret af hensyn til Mie)

 

Generalforsamling onsdag 26. april kl. 19 ff.

Konstituerende møde 26. april efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde mandag 8. maj kl. 13 – 15.30 (tidspunktet kan ændres).

 

Før sæsonstart:

Håndværkergruppen fejer gulvene i udstillingerne onsdag 17. maj

Bestyrelsen forårsrengør vægge og lofter onsdag 24. maj kl. 9-12.

Frank pudser montrer udvendigt og vinduer, og han sørger for traktement 24. maj.

 

Sæsonstart lørdag 27. maj kl. 11, den første sommerudstilling åbnes.

          Samtidig lanceres de første børneaktiviteter.

 

 

9.       Eventuelt

          Willy indkøber ringeklokke til værkstedsdøren.

 

          Håndværkergruppen laver ringspil, som placeres i kurv til udlån.

 

          Håndværkergruppen klargør plade til kuglespil og spil med hønseringe.

 

Bjarne laver pullert på plade til knobbinding inde eller ude.

 

          Mona inviterer på et passende tidspunkt på plantetur.

 


 

 Referat ved Palle Birk Hansen

Noter til en ny planche om skibsbyggere:

 

Skibsbyggere i Karrebæksminde

Fra midten af 1800-årene blev der bygget ca. 50 skibe i Karrebæksminde.

Vi kender følgende skibsbyggere

 

·         skibsbygmester Lauritz/Lars Hansen (1815-1876)                                      

Fra ca. 1847 godt 12 skibe

 

·         skibsbygmester J. E. Sandersen  

1858 skonnerten De to Søstre

 

·         skibsbygger Christian Henning Theodor Krarup (1836-(e.1870))

 

·         skibsbygger Peter Grønvold Hermansen (1850-(e.1890)

 

·         skibsbygmester J. C. Sørensen (1865-1880)                          

enkelte skibe

 

·         skibsbygmester Frederik Christian Sørensen (ca. 1875)

 

3 generationer Jacobsen

·         1850 – (e.1901)      skibsbygger, tømrer Hans Jacobsen

·         1879 – 1945            skibstømrer Erik Magnus Jacobsen

·         1909 – (efter 1940) skibstømrer Hans Marcus Jacobsen

 

De fleste skibsbygmestre har formodentlig også bygget mindre både.

Fx har Erik Magnus Jacobsen bygget vor egen smakkejolle Anna Kristine fra 1903, smakkejollen Anna ca. 1905, ålekvasen Minerva 1908 og galeasen Gaunø 1919.