Retur

Bestyrelsesmøde
16.05.2022rrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                                 

                                                                                                                                   16.05.2022

 Referat

 

Bestyrelsesmøde

mandag 16. maj 2022

kl. 9.30 - 12 på Museet

 

Til stede: Peter, Frank, Mona, Bjarne, Willy, Inge-Lise, Sonja og Palle.

 

Formanden indledte med at byde de to nye medlemmer Mona og Bjarne velkommen.

 

1.           Godkendelse af referater  

1.1        bestyrelsesmøde 11. april 2022. Godkendt.

1.2        generalforsamling 20. april 2022, godkendt af dirigenten. Taget til efterretning.

1.3        konstituerende bestyrelsesmøde 20.april 2022. Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1        Medlemstal  - 266

2.2        Status hos bank – 298.275,50 kr.

2.3        Kassebeholdning – 1.012 kr.

2.4        Nøgler, v. Sonja
Vore 10 nummererede nøgler fordeler sig p.t. således:

1       ?

2       Alfred

3       Sonja

4       ?

5       Frank

6       Inge-Lise

7       Peter

8       Willy

9       Palle

10    Henriette

Asmund og Lise har stadig nøgler, som hentes hjem. Det siges, at Kaj har en nøgle.

Der er behov for nøgler til de to nye medlemmer og yderligere 5 nummererede nøgler til Håndværkergruppens medlemmer, Frank får dem lavet.

2.5        Støttetiltag, salg af synk á 100 kr.
Bodil Rasmussen har syet poser til et antal synk.
Frank har lamineret Palles tekst til skranken og til opslagstavlen.  

 

3.           Bygningen

3.1        Elforbrug - 347 KW i april.

3.2        Stråtaget, nordre side, v. Frank. Ca. ¼ af taget er allerede lagt, og det er flot!
A conto regninger afventes. De ventes dækket af tilsagn fra Sommers Fond og Trelleborg.

3.3        Stråtaget, søndre sides mosbevoksning, v. Frank og Peter, som har hørt fra Søren Knudsen, at man kan sprøjte sig ud af problemet. De har spurgt Palle Fobian, som ikke mener, at det er værd at bekoste penge på en sprøjtning. Beskæringen af især egetræet vil allerede hjælpe.

3.4        Varmepumpe i køkkenet, v. Frank. Varmepumpen kom på plads for godt en måned siden og er nu slukket for sommeren.

3.5        Håndværkergruppen, v. Willy:

3.5.1 Minen foran museet er malet sort. Der er lagt chaussesten omkring foden af minen.

Der tales om at plante husløg i det askebæger (kyllingetrug), som danner låg på minen.

3.5.2 Pæleskruen er sat i stand og sat op i den udendørs udstilling.

3.5.3 Plankeværket ind til Paradiset sættes i stand, før de nye trawlskovle hænges op her.

3.5.4 Der er ryddet op i Kahytten, hvor to mannequiner (kvinde og mand) dukkede op. De sættes til salg på Internettet for 950 kr. pr. stk., 1.500 for begge. Prisen er baseret på en undersøgelse af markedet.

3.5.5 Garnvognen med de nye hjul er tjæret.

 

4.      Udstillinger

4.1    Vagtplan for sommerudstillingerne.

         Palle med foreløbig 3 vagtuger har et problem med de første dage af sin vagt i uge 27 (torsdag d. 7., fredag d. 8. og lørdag d. 9. juli), hjælp efterlyses.

4.2    Bedene med vilde planter, skilt og hjemmeside, v. Mona.

         Frank foreslår nyt navn: Vild Natur-bede.

         Frank tjekker: vi har faktisk både stander og korttavle til et nyt skilt.

         Mona og Palle formulerer teksten, som Martin, VISUELgrafisk får til opgave at sætte op som de andre udendørs skiltetekster.

         Vi giver foreløbig Vild Natur-bedene en projektperiode på 5 år (2021-2025), hvorefter vi evaluerer.

4.3    Andet?

4.3.1 Facebook: I 2016 var der nogle velmenende udstillere, som på eget initiativ åbnede en side ”Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum”, og den kan åbenbart hverken lukkes eller administreres, men den spås at ville visne af sig selv, når vi får en ny side op at køre!       

         Inge-Lise har undersøgt, hvordan vi får en ny side på Facebook med vore meddelelser om bl.a. udstillinger som et supplement til hjemmesiden. Hendes svigerdatter Kristina vil hjælpe med at etablere platformen, som Inge-Lise så vil ajourføre med nye meddelelser.

         Et oplagt emne at tage op på dette medie er aktuelle planters blomstring i Vild Natur-bedene.                   

        

4.3.2 Børneteater: Mona (som har en fortid i Dryadeteatret) luftede en idé om at dyrke børneteater i museets rammer – fra 2023.
Den øvrige bestyrelse reagerede meget positivt på idéen.

 

 

5.      Næste bookinger (GF = grundejerforeninger)

5.1    Torsdag   12.05.22     Lungshave GF          18.00                                      Peter

5.2    Onsdag    18.05.22     Lokalrådet                14 - 16     Vestrummet                            Peter

5.3    fredag      20.05.22     Enø Digelaug           13.00       Vestrummet                            Peter

5.4    Tirsdag    24.05.22     Hjerteløberne           18.00       Mødelokale?                           Peter

5.5    Onsdag    25.05.22     Mikkelhøj  GF         17.15       Vestrummet                            Frank

5.6    Onsdag    01.06.22     Skipperlodden GF    18.00       Salen                 Alfred

5.7    Onsdag    08.06.22     Enø Strand GF         19.00       Østrummet                             Peter

 

 

6.      Næste møder

6.1        Onsdag 25. maj kl. 10 -. Alle: Fælles rengøring af udstillingslokalerne.

6.2        Fredag 27. maj kl. 11. Første fernisering i Sommerudstillingerne.

6.3        Onsdag 15. juni kl. 8 -18.  Alle: Studietur til Dragør (Inge-Lise samler tilmeldinger til de 19 pladser i bussen – hun spørger bestyrelsen med suppleanter, håndværkerne, revisorerne, andre? Der er ingen grund til at køre med tomme pladser.)

6.4        Mandag 27. juni kl. 9.30 – ca. 12. Næste bestyrelsesmøde.

 

 

7.      Eventuelt

 

7.1    Inge-Lise efterlyste en plan for Banko-dagen i 2023, den findes, Sonja finder den frem.

 

7.2    Inge-Lise har kontaktet Musikskolen og tilbudt dem plads for gode elever, som gerne vil øve sig foran et publikum, til at optræde efter Banko – naturligvis uden vederlag.

7.3    Palle fortæller, at Jens Olsen har tilbudt sin jazzgruppe på sædvanlige vilkår (rødvin), så vi afventer nu Musikskolens svar på 7.2, før vi beslutter, hvad vi foretrækker. Nogle foretrækker jazz, andre foretrækker noget andet, som Musikskolen muligvis kan levere.

 

7.4    Palle orienterer på given foranledning: Bingo er et engelsk spil med 75 tal, Banko opererer med 90 tal, vi afholder derfor banko!

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen