Retur

Bestyrelsesmøde

09.11.2017


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  10. november 2017


 Bestyrelsesmøde torsdag d. 9. november 2017

kl. 15 – 16.30 på Museet  

 

Til stede: Alfred, Merete, Inge-Lise, Willy, Peter, Sonja og Palle 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 27. september 2017

Godkendt.

 

2. Økonomi og medlemstal

     2.1

Status: 83.693,57 kr. på konto

600,00 kr. i kassebeholdning.    

2.2

Vi er p.t. 302 medlemmer.    

2.3

Alfred har undersøgt prisen på et lysbilledlærred i størrelse 160 x 160 cm.

Det kan købes for 1.200 kr. inkl. moms. Han dobbelttjekker pris med Clic ved Dania.

Bestyrelsen bevilgede købet nu inden for rammen på 1.200 kr.

 

3. Bygningen, el og arbejdsopgaver

3.1

Palle har på vore vegne søgt Næstvedegnens Landbrugsfond om en donation til Museet generelt,

man tager stilling til ansøgningen 28. november.

3.2

Elforbruget er steget en smule. En delvis forklaring ligger i, at Lokalrådet ved deres seneste møde

glemte at slukke for varmepumpen, ligesom de lod en del lys brænde, da de forlod huset.

Vi har brug for LED-lamper til montrerne, som lige nu sluger meget strøm i kraft af de gamle lamper.

Vi kan håbe på en bevilling, se 3.1. 

3.3

Alfred orienterede fra Arbejdsgruppen om, at havemøblerne er malet, Kahytten er malet, der er købt tagrende

til Kahytten, buske og træer er klippet, vort stillads er hentet hjem.

Arbejdsgruppen savner Kaj, som er i arbejde i denne tid.

 

4. "Julehule" den 26. november kl. 14-17 (NB: tidligere 15-17).

     4.1

     Alfred køber juletræ til plænen ved Brosvinget og gran til Vestrummet.

     Alfred køber også et lille juletræ til Vestrummet, som vi pynter med gammel julepynt,

som alle medbringer i muligt omfang.

     Alfred har søgt Erhvervsforeningen om støtte til juletræet.

4.2

     Vi foretager rengøring og indretning af Vestrummet onsdag 22. november fra kl. 13 til vi er færdige. 

     4.3

     Søndag d. 26. november mødes vi kl. 13. Palle kommer fra Karrebæk Mølle ca. kl. 14.
Sonja har indgået aftale om juleridt.

     Adgangen for publikum sker via Museumsafsnittet midt i huset, så Vestrummet kan holdes lukket, mørkt og huleagtigt.

     Vestrummet indrettes med gran, halmballer (Willy skaffer 10-12 halmballer) og julepynt.

     Sonja kan levere kravlenisser.

     Alfred skaffer en lyskæde til det lille juletræ, se 4.1.

Palle er iklædt egen grå uldtrøje, Museets røde nissehue og Sonjas store træsko, medens han læser julehistorier.

     Steffen har indvilget i at være julemand. Han er ved at finde en julemandsdragt, som han kan passe.

Han har indtil videre vores dragt i beredskab.                

     4.4

     Der sælges gløgg, æbleskiver og risengrød.

     Sonja har fået engangsbevilling til salg af gløgg til dette arrangement.

     Inge har aftalt med 3F, at Alfred kan hente gløgg fra torsdag 23. november.
Merete og Inge-Lise står for risengrøden, Inge-Lise medbringer gryder og høkasse.

     Sonja køber kanel, sukker, normalsaltet smør og saft samt røde servietter.

     Vi anvender i videst muligt omfang service fra køkkenet for på denne dag at undgå engangsservice.

Inge har aftalt med SPAR, at vi henter syltetøj, flormelis og gulerødder, som de donerer.

Inge har købt 200 æbleskiver, som ligger i fryseren. Vi anbefaler,

at hun køber yderligere 100 æbleskiver, så vi kan sælge 100 x 3 æbleskiver. 

4.5

Inge har hængt plakater op hos de handlende, i busskure, ved 3F, restauranter og hvor hun ellers fandt det nyttigt.

Der er flere plakater i skuffen ved juleting.     
Willy har lagt plakaten på vores hjemmeside. 

 

Inge lægger plakaten på Facebook.
Merete tager en plakat med til Mogens Lorentzen til Sjællandskes omtale.

4.6

Inge har aftalt med Gert og Michael, at de spiller fra kl. 14. Hun trykker nogle sange,

så børn og voksne kan synge med.
Palle er til stede ca. fra kl. 14 og læser historier, når det er belejligt frem til kl. 17.

Knud viser, hvordan man bøder garn fra kl. 14 til 17.

 

5. Julefrokost

     Julefrokost afholdes onsdag 20. december fra kl. 13 i Museets Bødestue.   
 

6. Næste møde

     Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 6. december kl. 15 – 17 i Museet.

 

7. Eventuelt

     7.1

     I fortsættelse af Signe Brokjær fra Århus Universitet og forskningsskibet Auroras besøg i Karrebæksminde 6. november 2017,

     hvor besætningen og Karrebæksminde Privatskole gennemførte forløb på Bugten og i Vestrummet, har vi fået en bog

     om Auroras sejladser som tak for velkomsten i vore historiske rammer. Knud tog imod og sagde farvel 

7.2

Alfred har indleveret storskærmen til AV-huset, så de kan vurdere, hvad der er galt. De kontakter os med et overslag

over prisen på en eventuel reparation, før de eventuelt går i gang. 

     Vi drøftede alternativet til en dyr reparation, idet en almindelig storskærm i kombination med en

      ledningsforsynet mus kan løse vort behov for at vise publikum vore film.

     7.3

Sonja og Willy reviderer sponsorlisten på hjemmesiden, så den faktisk afspejler hvem, der yder sponsorater á 500 kr. 

 

Referat ved Palle