Retur

Bestyrelsesmøde
18.04.2017
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Museet den 18. april 2017.

 

Referat

Til stede: Inge, Alfred, Willy, Peter, Merete og Grethe

Afbud fra: Sonja, Knud og Palle

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde

     Godkendt

 

2.   Økonomi og medlemstal

     Museet har d.d. 271 medlemmer

     Kassebeholdningen er d.d. på 500 kr og på bankkontoen står der 79.165,64 kr

 

3.   Bygningen, el

     Bænken omkring det store træ er rengjort. Den skal herefter males grøn.

     Øvrige bord og bænke er rengjorte og skal herefter males hvide.

     2 pæretræer er plantet op til stakit til SPAR-købmanden.

     Etableringen af nyt lagerhus kører efter planen. I morgen skal der lægges fliser.

     Bede sprøjtes med Round-up.

Museet har fået et hyttefad af fhv. fisker Jørgen Larsen (”Kranen”). Peter klarlægger hyttefadets historie.     

 

4.   Generalforsamling

     Afholdes den 9. maj 2017 kl. 19:00 på Museet. Datoen annonceres i Sjællandske samt i Ugebladet.

     Forslaget til dagsordenen blev gennemgået af Inge.

Forslag til ny suppleant i stedet for Merete blev drøftet.

Merete indtræder i bestyrelsen i stedet for Grethe, som ikke har ønsket at fortsætte.

Alfred køber øl og vand samt tænder for varmen. Grethe køber wienerbrød.   

Søren Knudsen har lovet at være dirigent.

 

5.   Vagtplan for sommerudstilling/aktiviteter/ref. fra Turistforeningens generalforsamling.

Vagtplan gældende fra og med uge 25 til og med uge 35 er vedlagt referatet.

Udstillerne skal have betalt medlemskontingent til Museet.

De må have åbent hver dag mellem kl. 11:00 og 16:00 og skal betale 750 kr. pr. uge.

 

Vagtplanen omfatter endvidere et foredrag af Palle Birk samt et foredrag af Gitte Ditlevsen.

Endvidere har Museet fået tilbud om et foredrag fra Klaus Møller med emnet ”Mine 12 år i Grønland”.

 

Bankospillets sponsorer er inviteret til en kop kaffe på Museet den 25. juni mellem kl. 14:00 og 16:00.

 

Den 6. juni vil ”Hornblæserne” aflægge besøg på Museet i ca. ½ time.

Ingelise Frost er gruppens kontaktperson. Inge og Alfred informerer. 

 

Turistforeningen vil fra begyndelsen af juni arrangere guidede spadsereture

i Næstved og Karrebæksminde på udvalgte tirsdage.

 

Den 31. maj kl. 9:00 mødes bestyrelsen til rengøring på Museet.

 

6.   Udstillingsgruppen

Arbejdet med fremstilling og opstilling af montre er udskudt. I stedet koncentreres arbejdet

om at få fremstillet skilte, der beskriver de udendørs udstillinger. Skiltene kan leveres for

under 1000 kr. pr. stk. Inge og Palle tager kontakt til leverandøren.

 

7.   Donation

     SEAS-NVE ville ikke donere penge til Museet i denne omgang.

     Inge vil søge igen til efteråret.

 

8.   Næste møde

     Afholdes den 9. maj umiddelbart efter Generalforsamlingen.

 

9.   Eventuelt

     Alfred indhenter pris fra en tækkemand vedrørende reparation af mønningen på Museet.

  

Referat ved Peter