Retur

Bestyrelsesmøde
24.11.2015

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

 Bestyrelsesmøde 24. november 2015

kl. 15 – 17 i Museet 

Traktement: gløgg og æbleskiver.  

Referat

 Til stede: Inge, Sonja, Bodil, Grethe, Knud, Robert og Palle

 1.      Godkendelse af referat af 19. oktober 2015

Godkendt. 

2.      Opfølgning af sidste møde

Håndværkerne er ved at lægge gulv, som har kostet 16.000 kr., i Salen på 1. sal.

Der er købt en ovn til køkkenet, og den fungerer fint.

Punktet om Skuret på Svenskesiden udsættes til næste møde. 

3.      Økonomi og medlemstal

Der er 273 medlemmer.

Sonja har en kassebeholdning på 600 kr.

Saldoen på vor konto viser 68.126,54 kr. 

4.      Bygningen

Bestyrelsen besigtigede Veststuen, hvor lysekronen fra Kroen er kommet op at hænge under et hanebånd.

Knud foreslår, at den kommer højere op at hænge i det ene fag mellem hanebåndene.

Sonja foreslår, at den mindre lysekrone kommer op at hænge i det andet fag.

Bestyrelsen vedtog denne masterplan. Kronerne med deres lys får dekorativ funktion.

Knud arbejder med ophænget, kæde eller stænger. Når kronerne er hængt op,

og der er arbejdet med lyskilderne i kronerne, vil bestyrelsen tage stilling til,

hvad der yderligere skal købes af lyskilder til oplysning af bordene og det arbejde,

der skal foregå i rummet fremover.  

5.      Evaluering af julemarked

På trods af konkurrence fra bankospil hos naboen, så kom der alligevel gæster,

og der blev solgt ganske godt i standene. Det foreløbige skøn over vort overskud lyder på ca. 1.600 kr.

Bodil frembar forslag fra stadeholderne om at rykke åbningstiden,

så vi næste år har åbent 10-16 i stedet for dette års 11-17. Bestyrelsen vedtog at følge forslaget.

 6.      Ny udstilling

Den lille udstilling i grundplanet genetableres med netvægge og plancher m.m.,

før Grundejerforeningen Egemosegård besøger Museet lørdag 5. december kl. 9.30.

Inge og Robert taler med Håndværkergruppen om hjælp, vi andre hjælper i muligt omfang. Inge er tovholder. 

7.      Oprydning ved udlån af lokaler/der skal slukkes for varmen

Punktet ser ud til at være affødt af, at en af radiatorerne er i uorden.

Inge og Robert får fat i en elektriker, som kan se på problemet. 

8.      Er der interesse for, at Museet skal tage del i Karrebæk Møllelav?

Der er ikke interesse for at involvere bestyrelsen direkte i Møllelavet.

Til gengæld er bestyrelsen åben for samarbejde i forskellige sammenhænge.  

9.      Næste møde

Næste møde er fastsat til onsdag 20. januar kl. 15 – 17 i Museet. 

10.  Eventuelt

Intet.

 

Referat ved Palle Birk