Retur

Bestyrelsesmøde
06.12.2017

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

Referat

 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 6. december 2017

kl. 15 – 17 på Museet  

 

Til stede: Inge, Merete, Knud, Peter, Sonja, Alfred og Palle 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

2.     Økonomi, medlemstal

Konto udviser 94.927,11 kr.

Kassebeholdningen er på 601,00 kr.

Der er 302 medlemmer.

 

3.     Bygningen, el, arbejdsopgaver

Vi afventer svar på vor ansøgning til Næstvedegnens Landbrugsfond.

Kahytten er malet færdig, og den har fået tagrender.

Der er ryddet op efter Julehulen, herunder fjernet halmballer.

Disken er malet sort, hvor den før var blå.

Værkstedet er næsten færdigindrettet – flot!

Elforbruget er fornuftigt.

Vi besluttede at lade lysene brænde konstant på juletræet ude ved gaden.

Vi besluttede at indgå en serviceaftale med firmaet, der installerede varmepumpen.

 

4.     Evaluering af Julehule den 26. november

Vi er godt tilfredse med arrangementet i sin helhed og vil gentage det til næste år.

Vi havde ved arrangementet en omsætning på 740 kr. og et overskud på 380 kr.

Vi vedtog, at næste års Julehule igen afholdes kl. 14-17, men med tænding af juletræet kl. 14,

så de ridende børn har tid til at komme indendørs og få risengrød.

Vi kontakter TV-Sydsjællands Ole Lang Petersen med forslag om, at han dække begivenheden

(tlf. 40 31 69 28, mail olp@tv-sydsjaelland.dk).

 

5.     Julefrokost 20. december kl. 13

Vi mødes ved 12-tiden, håndværkerne mødes allerede kl. 9.

Alfred havde en liste over dem, der skal indbydes. Med enkelte ændringer i listen inviteres godt

20 deltagere (21 eller 22). Inge og Alfred inviterer.

Følgende opgaver blev uddelt:

·       Sonja: alt i sild, hvide, røde, stegte, karrysalat, æg (og tomater) til sildene, rødbeder

·       Peter: fiskefileter

·       Palle: grønlangkål

·       Inge: medisterpølse

·       Alfred: mørbradbøffer med bløde løg

·       Knud: leverpostej med bacon og champignoner

·       Merete: ost (gammelost og en blidere ost) og sky

·       Inge-Lise: brød og fedt, kaffe og sødt

 

6.     Bankospil 24. februar 2018

Michael kan desværre ikke deltage, Gert vil fortsat gerne spille trommer,

hvis det kan kombineres med en anden musiker.

Vi prøver forskellige muligheder, Palle spørger først Jens Olsen, hvis han svarer nej,

spørger Inge Carsten Rasmussen.

 

7.     Næste møde i Udstillingsgruppen

Mødet afholdes torsdag 11. januar kl. 15-17 i Museet.

 

8.     Næste møder

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 24. januar kl. 15-17 i Museet.

 

Venneforeningen for Feriekolonien på Enø holder 3 møder i Museet:

Mandag den 8. januar kl. 15.45 – Alfred åbner og lukker

Mandag den 5. februar kl. 15.45 – Peter åbner og lukker

Mandag den 5. marts kl. 15.45 – Palle åbner og lukker

 

9.     Eventuelt

Alfred medbragte et forslag om at erstatte indsamlingsbøssen, som nu er en trækasse, med en mælkejunge,

men da jungen ikke har lokal tilknytning, så sagde bestyrelsen nej tak til forslaget. Vi tænker over,

om jungen kan bruges til noget andet fornuftigt i Museet.

  

Referat ved Palle