Retur

Bestyrelsesmøde
 14.12.2016Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 15.12.2016


 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Onsdag 14. december 2016

kl. 11.30-12 i Museet

  

Referat

 

Til stede: Inge, Knud, Merete, Peter, Alfred, Grethe, Sonja og Palle

  

Der var kun ét punkt på dagsordenen:

 

1.     Tilbud på installering af varmepumpe i Museet.

Der forelå to tilbud:

A.    MF Comfort A/S, Finlandsgade 23-25, Haslev

B.    Firmaet KlimaService ApS ved Erik Bennedsen

 

 

Ad A

Tilbuddet bygger på montering af indsugskasse ved vestenden af den nordlige langside

på huset samt rørføring til blæseren, som monteres over yderdøren i det ny mødelokale

i vestenden af huset. Blæseren kan efter det oplyste varme hele mødelokalet

og 2/3 af storsalen op, når døren står åben.

Varmepumpen kan installeres mellem jul og nytår.

Tilbuddet lyder på 14.000 kr. ex. moms og uden fradrag af klimatilskud.

 

Ad B

Tilbuddet lyder på 15.000 kr. incl. moms med fradrag af klimatilskud.

 

Kassereren oplyste, at vi har 1.005 kr. i kassen og 88.220 kr. på vor bankkonto.

 

Beslutning derefter:

Bestyrelsen valgte enstemmigt at tage imod tilbud A.

Formanden meddeler vor beslutning til firmaet, og vi forventer installering som anført.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen