Retur

Bestyrelsesmøde
29.01.2019


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 30.01.2019


Bestyrelsesmøde

tirsdag den 29. januar 2019

kl. 14 -16 på Museet

 

Referat  

Til stede: Inge, Alfred, Sonja, Merete, Peter, Inge-Lise, Palle samt Willy og Frank

 

1.           Godkendelse af referat fra sidste møde 03.12.2018

         Godkendt.

 

2.           Økonomi og medlemstal

         Konto: 79.899,53 kr.

         Kassebeholdning 500 kr.

         Medlemmer 137 (som har betalt til nu, deraf 12 nye medlemmer fra 2019)

 

3.           Bygningen og elforbrug

         Alfred orienterede fra Håndværkergruppen:

         Der laves ny låge til hegnet mod 3F.

Smakkejollen er trukket ind i Vestrummet, hvor den sættes i stand.

Den forventes færdig før 01.04.

Inge: vi har fra Ib Dahl, Helnæs fået en original træøse fra vor smakke.

Øsen er mærket KM for Karl Martens.

 

Sonja oplyste, at der i 2018 er brugt el for 10.268 kr.

Inge efterlyste rengøring i lyset af de mange foreninger o.l., der nu bruger museet.

Det førte dels til, at Alfred indkøber 2 stålriste til at lægge foran vore yderdøre,

dels at Frank prøver at skaffe en lang måtte til værkstedet, dels en aftale om,

at Håndværkergruppen slutter deres arbejdsdage med at løbe trappen og gulvene over,

før de forlader stedet.

Derudover er der behov for ekstra rengøring.

 

4.           Bankospil

         Inge gennemgik huskelisten:

         Alle mødes lørdag kl. 10 på 3F for at rigge an.

         Alfred har styr på sponsorerne.

         Inge har sørget for opslag på Facebook.

         Alfred har lige nu 145 tilmeldinger til de 150 pladser.

         Derfor skønnes der ikke nu at være behov for yderligere annoncering.

         Dørene åbnes 17.30.

         Ved indgangen betales der til Merete, Peter, Sonja og Inge-Lise.

         Der spises 18-19.15.

         Formanden holder velkomsttalen.

         Banko forventes at begynde 19.30.

         Bankoplader og brikker lånes som sædvanligt hos 3F.

         Ved banko er Frank opråber, og Inge-Lise står for kontroloplæg.

         Palle sælger fra 19.15 ekstra plader á 10 kr.

         Sonja har styr på det amerikanske lotteri med 240 poser á 25 kr., hver med 5 lodder.

         Musikken bedes være klar 21.30.

         Palle sørger for indkøb af vin som betaling til musikken.       

         Alle har ansvar for salg af øl, vand og vin fra 19.15. Inge har oversigten over vagttider.

         Sluttidspunkt for aftenen er 1.00.

 

         Palle har et arrangement i Museet lørdag eftermiddag til ca. 17.30 og kommer derefter.

         Alfred takker efterfølgende som sædvanligt sponsorerne med individuel skrivelse.

 

5.           Næstveds kulturmiljøer: Karrebæk og Karrebæksminde

         Palle præsenterede kort dels

         potentialekataloget fra Kulturarvsprojektet ved konsulentfirma Bark:

         Karrebæk og Karrebæksminde – Fjorden som turismekatalysator

         dels den ældre rapport

         Karrebæksminde fra kyst til kyst – oplevelser hele året

         udarbejdet 2014 af Absolut Landskab/mist+grassat

         Der ligger her masser af gode idéer til udvikling af vort område.

Hvad kan vi bidrage med? Fx viden, udmøntet bl.a. i tekster til alle de billeder,

som Willy har lagt på vor hjemmeside, hvilket er arbejdsopgaven for Billedgruppen.        

 

6.      Næste møder        

         Billedgruppen mødes tirsdag 5. februar kl. 13 i Museet. 

         Vi mødes alle lørdag 23. februar kl. 10 i 3F

         Vi mødes alle lørdag 23. februar senest kl. 17.30 i 3F

 

         Vi mødes igen i bestyrelsen onsdag 27. februar kl. 14 i Museet.

        

         Og senere til generalforsamling 7. maj i Museet.

 

7.      Eventuelt

         Sonja præsenterer på næste møde et forslag til budget for 2020 til generalforsamlingen.

         Sonja står for indkaldelsen til generalforsamlingen 7. maj.

Sonja efterlyste oplysninger om en mulig udstiller ved navn Grethe Christoffersen, Inge undersøger.

 

Inge havde en række datoer med behov for vagter, som blev fordelt således:

19.02. kl. 19 Peter

23.02. kl. 15 Palle

26.02. kl. 19 Alfred

28.02. kl. 18.30 Inge

02.03. kl. 8.30 Frank

20.05. eftermiddag Inge, Palle og Inge-Lise 

 

Frank orienterede om, at der ikke bliver nogen udstilling med Mads Stages kunst i efterårsferien i år,

idet hans døtre er ved at registrere hele den efterladte samling. Men døtrene er åbne for ideen om en senere udstilling.

 

Palle foreslog som en mulighed, at vi til den kommende efterårsferie 2019 allierer os

med Jan Kiowsky og Grafikgalleriet om en udstilling af grafik

med vægten på Karrebæksminde. Palle undersøger mulighederne.

 

Palle tænkte højt med en senere udstilling af Albert Svensens kunst med motiver

fra Karrebæk Fjord-området, eventuelt i samarbejde med Helle Jessen, som har viden om emnet. 

 

          Referat ved Palle Birk