Retur

Bestyrelsesmøde
08.05.2023


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                 

 Bestyrelsesmøde

mandag 8. maj 2023

kl. 14.30 – ca. 16 på Museet

                                                                                                                                  

 09.05.2023

 

Referat
 

Til stede: Peter, Mie, Sonja, Inge-Lise, Mona og Palle samt Willy og Frank.

 

1.           Godkendelse af seneste referater

Referat af bestyrelsesmøde 03.04.2023 til godkendelse.

Godkendt.

Referat af generalforsamling 26.04.2023 til orientering.

Referat af konstituering 26.04.2023 til godkendelse.

Godkendt.

 

1.1         Orientering om Henriettes fratræden uden for turnus, som har medført en vakant plads i bestyrelsen, se pkt. 8.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal – 271.                                                                                                           

2.2     Status hos bank   226.012,15 kr.                                                                                    

2.3     Kassebeholdning 1.596 kr.                                                 

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i april – 301 kWh.

3.2   Håndværkergruppen

        Skiltestanderne er færdigmonteret med nye metalplader bag beskyttende akrylplader.

3.3   Hvad kalder vi de tre lokaler på 1. sal, henholdsvis Vest – Midt – Øst?

        I praksis: Vest/Store mødelokale – Midt/Foredragssalen – Øst/Lille mødelokale.

        I referat 2017.09.27 rekapitulerer bestyrelsen, at det hedder Bødestuen i vest (ikke i øst som påstået af mig) og Salen i midten.

        Det må konkluderes, at man har brugt Bødestuen om Store mødelokale i vest.

        Det lille mødelokale i øst har man i en periode kaldt for Skipperstuen.

        Men at vi nu i 2023 er i tvivl om, hvad der har heddet hvad, understreger problemet.

        Inge Eriksen husker altså forkert, når hun mener,

       at bestyrelsen i 2017 kaldte Salen for Bødestuen. Da ingen i bestyrelsen længere har rod i fiskeriet, er der ingen af os,

      der har brugt ordet ”Bødestuen” længe (Bødestuen er der, hvor man bøder/reparerer garnene).

Undervejs i drøftelserne kom det frem, at det lille mødelokale af nogle kaldes Kontoret.

Efter en lang diskussion må referenten konkludere, at vi fremover kalder de tre lokaler for henholdsvis

Kontoret/lille mødelokale i øst, Foredragssalen i midten og Store mødelokale i vest.

 

4.      Sommerudstillingerne, status v. Inge-Lise

Fordeling af sommerens og efterårsferiens vagtuger skete i stor fordragelighed, se Inge-Lises samlede, eftersendte liste.

Husk, at man altid kan spørge om hjælp blandt de andre i bestyrelsen, hvis der opstår pressede situationer under vagterne.

 

5.      Nye tiltag i den faste udstilling?

Musholm-materialet er fjernet fra østgavlen og kan nu lægges ind på den store skærm.

Med hensyn til behovet for et stort bord i skibsbyggerhjørnet vil Peter undersøge, om han har et passende møbel stående.

Det skal være et praktisk møbel, som kan tåle fx tuschpenne.

Alle leder nu efter et antal taburetter, som kan stå omkring bordet, helst brugte og billige, men ikke nedslidte.

Sonja har bestilt lysskinner og spots til bordet og hjørnets vægge.

Palle forsøger at formulere plancher til væggene i hjørnet, så der er faglig viden som baggrund for aktiviteterne omkring bordet.

Palle går også i gang med at tænke i plancher til østvæggen.

 

6.       Næste bookinger

          22.05.2023           Skipperloddens Beboerforening, Foredragssalen          Alfred

 

7.       Næste møder i Museet

         

Billedudvalget mødes 17. maj 2023 kl. 13.

 

Håndværkergruppen fejer gulvene i udstillingerne onsdag 17. maj.

Bestyrelsen forårsrengør vægge og lofter onsdag 24. maj kl. 9-12.

Frank pudser montrer udvendigt og vinduer, og han sørger for traktement 24. maj.

 

Sæsonstart lørdag 27. maj 2023 kl. 11, den første sommerudstilling åbnes.

          Samtidig lanceres de første børneaktiviteter.

 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag 12. juni 2023 kl. 14.45 – ca. 16.30.

 

8.       Eventuelt

         

          Mie pegede på Marlene Hass som et oplagt bestyrelsesmedlem. Vi inviterer Marlene med til udvalgsmøder i det kommende år

          med henblik på at opstille hende til valg ved næste generalforsamling.

 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen