Retur

Bestyrelsesmøde
 07.03.2018


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 07.03.2018 

Referat

 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 7. marts 2018

kl. 15 – 16.30 på Museet

 

Til stede: Inge, Merete, Knud, Peter, Willy, Sonja, Alfred og Palle

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 24.01.2018

Godkendt.

 

2.     Økonomi, medlemstal

Der er p.t. 249 medlemmer (afgang 8, tilgang 9).

Kontoen udviser 118.287,44 kr.

Kassebeholdning er 548 kr.

 

3.     Budget 2019

Godkendt i den omdelte udgave, udarbejdet af Sonja.

Indtægter 80.750 kr., udgifter 67.100 kr., overskud 13.650 kr.

 

4.     Evaluering af bankospil

Man vurderer, at arrangementet igen var godt.

Vi takkede Alfred for hans store arbejde med at skaffe sponsorer!

Dagen gav et overskud på 17.261 kr.!

Man var glade for musikken, som medførte megen dans.

Soja kunne fortælle, at det bliver endnu nemmere at bruge Mobilpay fremover.

Vi fastlagde næste års bankospil til lørdag 23. februar (23.02.2019).

Ved at middag og banko nu holdes i samme, større lokale, kan vi have 150 deltagere.

Sonja booker lokalet.

 

5.     Bygningen/ varmepumpe

Varmepumpen blev opsat, medens vi havde møde.

Arbejdsholdet har sat lås i indre værkstedsdør.

De 6 planlagte podier er under færdiggørelse med hvid maling og skruefødder.

TV-skærmen er klar igen (blot mangler der stadig lyd).

Willy har fundet lyden af en Hundested-motor, som han installerer i udstillingen.

Arbejdsgruppen er ved at reparere lyset i de to store montrer.

Værkstedet meldes færdigt!

Arbejdsholdet melder klar efter vintersæsonen 2. maj.

Vi holder hovedrengøring 2. maj.

 

6.     Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 11. april kl. 15 i Museet.

 

7.     Eventuelt

·     Sonja havde besøgt KUBA-udstillingen i Gamle Ridehus og mødt et par interesserede

kvindelige kunsthåndværkere, som Inge nu har booket ind i sommerudstillingen 2019.

·     Sonja mindede om, at vi på næste møde skal afgøre sommerens nye salgsvarer.

·     Inge mindede om, at vi på næste møde fastlægger sommerens vagtskema.

·     Palle erindrede om sidste chance i dag for at kommentere på Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016.

Han har selv protesteret mod forslag om to sommerhusbebyggelser langs vestsiden

af Karrebækvej mellem Nybro og Karrebæk.

·     Palle pegede på Axel Degn Johanssons ny bog ”Omkring Dybsø og Svinø Havn” som en mulig salgsvare i vor kiosk,

ikke mindst i lyset af, at Skippers Boghandel på Axeltorv lukker med udgangen af juli måned. Bogen koster i udsalg 200 kr. 

 

Referat ved Palle