Retur

Bestyrelsesmøde
10.10.2022Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                                 

                                                                                                                                   10.10.2022

 

 Bestyrelsesmøde

mandag 10. oktober 2022

kl. 9.30 - 12 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Inge-Lise, Mona, Bjarne og Palle samt Willy og Frank.

 

1.         Godkendelse af referat fra 12.09.2022

Godkendt.

 

2.         Økonomi m.m.

2.1    Medlemstal - 265.

2.2    Status hos bank: 230.753,35 kr.

2.3    Kassebeholdning 1.000 kr.

2.4    Frank: forslag til postkort, dels genoptryk af Eschrigs kort med røgeriet, 300 stk., dels motiv ved Willy, dronefoto af broen m.m. (et logo på en varevogn fjernes), 150 stk.

         Vedtaget.

2.5    Rettelse af pris i museets informationsfolder, fra 1.000. kr. til 1.250 kr., rettes manuelt i restoplaget.

 

 

3.         Bygningen

3.1   Elforbrug i september 135 KW.

3.2   Status for projekt forsatsvinduer, som produceres planmæssigt, Kaj står for projektet. Rammerne er nu malet, der skal monteres glas, og derefter skal forsatsruderne sættes op.

3.3   Nye stole v. Frank. Bestyrelsen vedtog at sige tak til nye stole til foredragssalen, som Frank har skaffet hos Danske Bank i Næstved. Frank henter stolene på fjernlager i kanten af København, museet dækker kørselsudgifterne (benzin og evt. leje af trailer).

3.4   Håndværkergruppen, v. Willy:
Håndværkerne har malet plankeværket færdigt.

        Gruppen er begyndt på arbejdet med at male vindskeder.

        Træværket i læssekvisten på nordsiden er malet.

        Trawlskovle er hængt op.

        Der er opsat hylde i Kahytten.
Jollen Berit har fået vinterdækning.

       

4.      Udstillinger

         Efterårsferien, vagtplan for de 9 dage i efterårsferien v. Henriette er færdig.

        

         Henriette har fået bestyrelsens opbakning til at slutte diskussionen med en tidligere udstiller ved at henvise til den samlede bestyrelses tidligere beslutning om, at alle kommende udstillere skal deltage i den fælles, offentlige lodtrækning.

 

 

5.           Banko 2023

Frank tager imod tilmeldinger på e-mail fra 15. januar 2023.

Frist for indbetaling af deltagergebyret er 29. januar 2023.

Der opereres med venteliste.

Medlemmerne af bestyrelsen og håndværkergruppen tilmelder sig som alle andre, og prisen er fælles for alle. Prisen omfatter maden, 3 bankoplader og kaffe samt et beløb til museets drift. Sonja afklarer prisen for bankospillet til næste møde.

 

Bestyrelsen med suppleanterne fordelte mellem sig de fleste af de virksomheder, som skal spørges om præmier til bankospillet mod at blive omtalt under spillet.

 

Der er indgået aftale om musikalsk underholdning efter bankospillet. Der aflønnes med 2 gange middag. Navnet på den optrædende er hemmeligt til selve aftenen.

 

 

6.           Projekt Kulturdag m.m. v. Mona

 

6.1     Kulturdagen 23. oktober er fortsat under forberedelse, men nu i reduceret udgave uden Marionette-teatret. Det er med den korte frist desværre kun lykkedes at rejse 1.000 kr. til teaterprojektet, som derfor udelades denne gang.

Mht. annoncering vil Mona snarest muligt slå begivenheden op i de lokale Facebook-grupper her og i Næstved. Samtidig vil hun sætte opslag op på strategiske steder! Frank m.fl. hjælper med at scanne og kopiere opslagene.

Fællessangen 23.10. foregår kl. 10 - 11 i foredragssalen. Mona klargør salen dagen inden, dvs. 22.10. Samme dag forbereder Mona de øvrige lokaler til forplejning og garderobe.

Mona bruger køkkenet 23.10.      

Bestyrelsen dækker Monas nødvendige udlæg, bl.a. 2 flasker rødvin til Michael Philipsen, som står for den musikalske ledsagelse til fællessangene.

 

6.2     Aktiviteter målrettet børn ved juletræstændingen 27. november: Mona står for et tilbud til børn og voksne om at lære at flette en julebuk af strå. Det kan typisk benyttes af børn fra 6 - 7 årsalderen og opefter. Aktiviteten skal foregå fra kl. 14 til juletræstændingen kl. 16.
Bestyrelsen dækker de nødvendige udgifter.

 

6.3        Brug af QR-koder på Museet: Mona, Inge-Lise og Willy tager fat på opgaven.

 

 

 

7.           Facebook

              Mediegruppen styres af Henriette, Inge-Lise og Mona.

 

 

8.           Næste bookinger

              12.10. Næstved Kommune Teknik og Miljø, møde fra kl. 8        Peter

 

Udstilling i Vestrummet ved Solsikken i efterårsferien 15. – 23. oktober, opstilling 14.10.

 

 

9.           Næste møder

              Bestyrelsesmøde mandag 31.10. kl. 9.30 – 12 i Museet.

 

 

10.         Eventuelt

              Inge-Lise kører til Guderup for at aflevere de plancher, som Lise Nielsen efterlod hos os, da hun forsøgte af etablere en gruppe omkring brug af havets herligheder i 2020.

          


               Referat ved Palle Birk Hansen