ReturBestyrelsesmøde 11.10.2021


                

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                                                  

  12.10.2021 

 

Bestyrelsesmøde

Mandag 11. oktober 2021

kl. 13-15 på Museet  

 

Referat 

Til stede: Peter, Henriette, Ralph, Inge-Lise, Lise, Sonja og Palle

                samt Willy og Frank.

 

1.     Godkendelse af referat af møde 27. september 2021

Godkendt.

 

2.     Økonomi

2.1  Medlemstal - 269

2.2  Status hos bank - 259.457,65 kr.

2.3  Kassebeholdning – 1.695,52 kr.

2.4   Status i relation til ansøgninger via fonde og lignende, ved Frank

Spar Trelleborg er søgt om 50.000 kr.

Spar Nord har givet afslag

Fonden Sparekassen Den lille Bibube er søgt om 55.000 kr. til varmepumpe

til køkkenet og 2 nye vinduer.

GoOn-fonden – vi er p.t. nr. 4 regionalt og nr. 49 nationalt – husk at stemme.

2.5   Donationer og sponsorater på museets hjemmeside, ved Frank

Listen trænger til oprydning, Sonja og Frank laver liste til Willy over dem,

der bør fjernes.

Vi erkendte på mødet behovet for en tavle med navnene på de sponsorer,

der støttede den oprindelige restaurering i 2004 ff.

Sonja og Willy m.fl. udarbejder listen over dem,

der skal med på tavlen.

 

3.     Bygningen

3.1  Elforbrug – 134 KW

3.2  Håndværkergruppen

Vestgavlen er næsten færdig, Østgavlen følger.

Willy hjælper med opmuring af barkegryde på Svenskesiden.

Jollen ”Berit” trænger til vinterdækning, måske et fast låg.

Lysskinnerne i foredragssalen er tæt på at være færdigmonteret.

Palle bestiller yderligere 6 spots til skinnerne.

Ønsker:

Uret til lanternerne kunne gerne stilles til at de lyser i længere tid.

Podierne trænger til maling.

Lågerne i køkkenet trænger til maling med glans.

3.3  Infoplade ved fjordbåden ”Berit”

Tavlen meldes færdig.

 

4.     Smakkejollen Anna

Bygget 1905-06 i Karrebæksminde af Magnus Jakobsen til familien Martens.

Har tilhørt Næstved Museum siden 1982.

Restaureret på Vikingeskibsmuseets værft i Roskilde 2006-2007 for i alt 170.000 kr.

Udskrives nu af Museum Sydøstdanmarks protokol,

søges overdraget til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, hvis vi vil have hende.

Leif Fredebo er inde over sagen og har skaffet plads til Anna i Christen Sørens Havn

hos Carl Martens, hvor Leif glæder sig til at passe og sejle med hende.

Peter og Frank tager kontakt til Museum Sydøstdanmark og

Leif Fredebo for at undersøge realistiske muligheder,

før vi tager endelig stilling til spørgsmålet. Følger der f.eks. en medgift med smakkejollen?

Hvilken aftale kan vi lave med Leif om brug og vedligehold?

 

5.     Sommerudstillingerne 2022, status ved Henriette

Der er tilmeldt 16 kandidater til lodtrækningen til de 15 uger!

Vi gennemfører lodtrækningen 24. oktober kl. 15 i Store Mødelokale med Mogens Lorentzen

som repræsentant for offentligheden og Karen Urth som Lykkens Gudinde med bind for øjnene.

Alle er velkomne til at deltage.

 

6.     Efterårsudstillingen i uge 42.

Hans Ole Holscher, Vordingborg – tegninger og malerier.

Alt er aftalt. Der er sendt pressemeddelelse til lokalpressen.

Palle melder udstillingen ind til Kultunaut.

 

7.     Næste bookinger

13.10.2021: Lokalrådet, 17:30 - ?, Store mødelokale – Frank.

13.10.2021: Grundejerfor. Mikkelhøj, 19:00 , Lille mødelokale - Frank

02.11.2021: Grundejerfor. Enø Strand; 18:45 - 21:30, Lille mødelokale - Peter

 

8.     Næste møder

Mandag 15.11. kl. 9.30-11.30      bestyrelsesmøde, om Banko 2022 m.m.

??Onsdag 08.12. kl. 12 -??          julefrokost for bestyrelsen og Håndværkergruppen,

Ralph og Willy undersøger, om Håndværkergruppen heller vil have

arrangementet i januar.

 

9.     Eventuelt

Beskæring af vore træer er udskudt til en mandag eller tirsdag i november.

Willy har lavet webadresser til os.

Vi gennemgik i fællesskab Inge-Lises arbejdsliste.

Palle reviderer listen over bestyrelsen 2021, nu kun med navn og mailadresse.

 

Referat ved Palle Birk Hansen