Retur

Bestyrelsesmøde
07.06.2017
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

  07.06.2017 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 7. juni 2017

kl. 15-17.30 på Museet

  

Referat

 

Til stede: Inge, Inge-Lise, Knud, Peter, Willy, Merete, Sonja og Palle.

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Generalforsamling og konstituering 09.05.2017. Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Kontoen udviser 62.612,37 kr.

Der er dertil en kassebeholdning på 500 kr.

Medlemstallet er 282.

 

3.     Bygningen, el

Kahytten mangler tagpap, kunne ikke lægges i dag på grund af vinden.

Vi besluttede at købe trætjære til porten.

 

4.     Tag på bygningen

Vi har fået tilbud på en ny mønning på 14.906,50 kr. incl. moms.

Vi accepterer tilbuddet, som udføres i august-september 2017.

 

5.     Reviderede retningslinier for lån/leje af museets lokaler

Inge havde revideret retningslinjerne, bestyrelsen godkendte den ny udgave

Retningslinjerne lægges på hjemmesiden og uddeles til udstillerne.

 

6.     Skilt ved Fiskelejet

Thomas Hansen har tilbudt at betale et skilt med museets tekst og i museets udformning,

som skal sættes ved tjæregryden og garnvinden på Svenskesiden ud for Thomas’s hus på Møllebakken.

Knud kommer med et oplæg om funktionen af kulturmindet til Palles redaktion,

så der opnås en ensartethed med skiltene ved Museet.

  

Museet har af Thomas Ditlevsen på Lodsvej fået tilbudt et stort hyttefad, som kan placeres ved hegnet

til købmanden mellem bådhuset og Fyret. Hyttefadet er af den type, som man havde liggende ved Gjødsholm

til langtidsopbevaring af ål med henblik på optimering af prisen. Bestyrelsen accepterede at modtage gaven.

Knud kommer med oplæg til skiltetekst, Palle redigerer.

 

7.     Salg af effekter

Vi sælger Palles ny bog: Næstved Museum 1917-2017, fra den ny disk. Bogen købes af Næstved Museumsforening

for 75 kr. pr. bog og sælges for 125 kr. Museet tjener dermed 50 kr. pr. solgt bog.

 

Inge præsenterede et kort med tegning af Græshoppebroen og en sommerlig folkevogn.

Kunstneren Jeanette Christensen har tilbudt, at vi kan købe kortet for 20 kr. Hun sælger selv kortet for 50 kr.

Vi køber i første omgang 50 kort og sælger dem for 35 kr. pr. stk. eller 3 for 100 kr.

 

Fra et firma køber vi 3 x 4 plakater med motiver, knyttet til den danske kyst. Hver plakat koster 34,50 kr.

eller ca. 43 kr. incl. moms, vi forsøger at sælge dem for 85 kr. pr. stk.

 

Palle spørger Martin, Visuel Grafisk om en opdateret pris på de dækkeservietter med

4 gamle fotografier fra Karrebæksminde, som vi arbejdede med sidste år uden resultat.

 

8.     Næste møder

Vi inviterer vinterens sponsorer til hyggeeftermiddag i Museet søndag 25. juni.

Inge, Sonja og Merete deltager, alle andre er velkomne til det samme. Palle har meldt afbud.

Arrangementet omtales på hjemmesiden.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 23. august 2017 kl. 15-17 i Museet.

 

9.     Eventuelt

Palle undersøger, om 1848-fonden stadig eksisterer.

  

Referat ved Palle