Retur

Bestyrelsesmøde
11.04.2022

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum                                                                                                                                 

                                                                                                                                   12.04.2022

 

Bestyrelsesmøde

mandag 11. april 2022

kl. 9.30-11 på Museet

 

Referat

 

Iil stede: Peter, Henriette, Frank, Ralph, Willy, Inge-Lise, Lise, Sonja og Palle

 

1.           Godkendelse af referat af møde 14. marts 2022

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1        Medlemstal - 265

2.2        Status hos bank – 322.570,29 kr.

2.3        Kassebeholdning – 1.086,52 kr.

 

3.           Bygningen

3.1            Elforbrug – 310 KW

3.2            Håndværkergruppen orienterer, v. Ralph

Porten er malet udvendigt.

Stativet til påhængsmotorer er malet.

Der er skiftet pærer til LED-lys.

Østgavlen afventer, at der er lagt stråtag på nordsiden.

Jollen Berit er klargjort til sæsonen.

3.3            Frank meddeler, at varmepumpe i køkkenet indledes monteret 12.04.2022. 

 

4.         Udstillinger

4.1   Fordeling af vagter ved sommerudstillingerne, v. Henriette. Resultatet fremgår af det vedlagte program, hvor Henriette har indskrevet de foreløbige navne.

Sonja klargør introduktionsbrevet til udstillerne.

Vi genintroducerer salget af synk som en mulighed for publikums direkte støtte til museets drift, pris 100 kr. Palle formulerer skiltetekst, Frank laminerer.

 

5.         Generalforsamling 2022

5.1            På valg i henhold til vedtægterne er Inge-Lise, Lise og Henriette.

5.2            Ralph og Lise modtager ikke genvalg. Der skal således findes to nye kandidater. Frank spørger Bjarne Ditlevsen, (som accepterer 12.04. 2022). Den anden kandidat?

5.3            Forslag til dirigent, Søren Knudsen er villig. Sonja står for takkeflasker!

5.4            Inge-Lise er tovholder ved arrangementet. Vi mødes 18.15.

 

6.         Næste bookinger

Klintegårdens Grundejerf.       Onsdag 6. april               kl. 18                                                 Peter

Museet (gfs),                            Onsdag den 20. april       kl. 19     Foredragssalen                                            os selv

Søfrontens Ejerf. (gfs)              Tirsdag den 26. april      kl. 14                                                         Ralph

Unge Vinterbadere                   torsdag 28. april              kl. 19     store lokale                                            Peter

 

7.               Næste møder   

Møde i Billedgruppen             tirsdag 12. april                  kl. 13 

Generalforsamling                  onsdag 20. april                 kl. 19

Konstituerende møde              onsdag 20. april                 efter GF

 

8.        Eventuelt

 

8.1       Frank takker for seneste nyhedsbrev!

 

8.2       Frank meddeler, at tækkemanden har opjusteret tilbuddet på stråtaget til ca. 250.000 kr. Det oprindelige tilbud lød på ca. 210.000 kr.

I april 2020 vedtog vi at sige tak til de 210.000 kr. og noterede i referat, at vi regnede med at skulle betale op til ca. 250.000 kr. med uforudsete udgifter.

I maj 2021 blev tilbuddet opjusteret til ca. 235.000 kr.

Og nu er det i april 2022 opjusteret til ca. 250.000 grundet prisstigninger på tækkestrå.

Vi har hver gang godkendt justeringerne, og arbejdet sættes i gang pr. 1. maj 2022. (Rettelse efter henvendelse fra Frank.)

           

 

Referat ved Palle Birk Hansen