Retur

Bestyrelsesmøde
08.03.2017    Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


   09.03.2017


     Bestyrelsesmøde

     onsdag den 8. marts 2017

     kl. 15 – 17 på Museet

                                                                                                                                

     Referat 

 

     Til stede: Inge, Alfred, Knud, Peter, Willy, Sonja, Grethe og Palle

     Afbud fra Merete 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Vi råder d.d. over 78.016 kr. på kontoen plus en kassebeholdning på 500 kr.

Regnskabet for 2016 er revideret.

Foreningen har 258 medlemmer, som alle har betalt.

Der er dertil 3 nye medlemmer.

Der er udsendt 28 rykkere.

 

3.     Budget 2017/2018

Sonja gennemgik budgetforslaget, som blev godkendt.

Der var tilfredshed med den overskuelige opstilling.

 

4.     Bygningen/energi/alarm

Der er udlagt bundramme til skuret, og der er indkøbt materialer til støbning.

Elforbruget og indeklimaet er tilfredsstillende med den ny varmepumpe.

Alarmen fungerer igen efter, at batterierne har været tømt helt.

 

5.     Evaluering af bankospil

Stor tilfredshed med arrangementet, som gav et overskud på 17.649 kr.

Formanden takkede specielt Alfred for hans store arbejde med at skaffe de mange præmier.

Sonja har reserveret lokalerne til næste års bankospil lørdag 24.02.2018.

Der regnes med 130 pladser, som alle får plads i restauranten. 

 

 

6.     Tekst til udendørs skilte

Palle indhenter tilbud på trykning af nye skilte på letmetalplader.

Der arbejdes med 4 skilte i format A3. Ligger prisen på max. 1000 kr. pr. skilt,

sættes arbejdet i gang.

 

7.     Fordeling af åbne/lukke-vagter

14.03. Lokalrådet, aflyst

16.03. Reedtzholm Vandværk, Peter tager vagten, hvis arrangementet gennemføres.

06.04. Vinterbaderne, Willy åbner

23.04. Søfronten v. Ralph, Alfred åbner

 

8.     Næste møde

     18.04. Bestyrelsesmøde, forberedelse af Generalforsamling

     19.05 Generalforsamling

 

     Udstillingsgruppen udvides med Peter.

     Gruppen mødes 05.04. kl. 15.

 

9.     Eventuelt

Inge spurgte til, om foreningen skal markere Næstved Museumsforenings 100-års jubilæum,

som fejres 29. marts med en reception. Palle svarede, at alle er velkomne.

Marine-event er på vej.

Palle orienterede om sin helbredssituation, som har sat ham lidt i ro.

Sonja fortalte, at arbejdet med at færdiggøre modellen af Karrebæk Mølle går godt,

der er desuden fundet en masse papirer og tegninger vedrørende møllen.

Sonja har fået et tilbud på kuglepenne med foreningens navn, vi har ingen interesse.

Grethe foreslog, at vi laver en kalender fra juni til juni som et tilbud til sommerfolket.

Grethe meddelte, at hun forlader bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.

 

 

Referat ved Palle