Retur

Bestyrelsesmøde
17.11.2020Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum        

                                                                          

 18.11..2020

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 17. november 2020

kl. 13-15 på Museet  

 

Referat

 

1.                 Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2020

Godkendt.

 

2.                 Økonomi

             2.1 Antal medlemmer – 272

             2.2 Status, bank – 124.315,10 kr.                                                          

             2.3 Kassebeholdning – 1.215,02 kr.

             2.4 Status for opkrævning af kontingent og udsendelse af nyhedsbrev

                Der indbetales glidende.

             2.5 Status for trykning af postkort, v. Frank, som arbejder videre med 2 postkort og 2                  magneter til salg i vor butik.

 

3.                 Bygningen

             3.1 Elforbrug – 432 KW

             3.2 Status for sagen om rengøring – det går fint med rengøringen ved fru Sørensen,

                   og der er mening med at gøre rent på denne måde.          

             3.3 Håndværkergruppens arbejdsopgaver 

                Operation Jolle er færdig for i år med godt resultat

                Vestgavlen er sat smukt i stand for i år, resultatet roses

                Udskiftningen af armaturer og rør i Salen er sat i bero, da nye armaturer ikke var i samklang

                med elnettet på grund af manglende, nye glimttændere. Palle er fået til opgave

                i stedet at bestille 2x10 m nye strømførende skinner og 2x6 lamper med LED- pærer

                til montering i siderne af loftet – i samme system som i udstillingerne,

                så der kan flyttes lamper mellem rummene. I Salen investerer vi i hvidt udstyr.

                Toilettet i stueetagen løber ikke mere.

                Der er monteret fejeliste under hoveddøren.

                Juletræet er indkøbt, se pkt. 5.

             3.4 Nyt stråtag på bygningens nordside, status

                Ny ansøgning til Hoff-Clausens Familiefond behandles ultimo november.

                Frank pegede på Varelotteriet som mulig modtager af en ansøgning. 

            

4.                 Sommerudstillingerne 2021

             Indledende drøftelser, hvornår, hvem, hvilken pris?

             Vi fastlagde udstillingsperioden til de 14 uger fra pinse til udgangen af august, dvs. ugerne 21 – 34.

             Vi har en liste på ca. 20, der gerne vil udstille (11 fra 2020 og ca. 8 nye ansøgere).

             Vi besluttede at lade betalingen for en uge stige fra 1000 kr. til 1250 kr.

             Endelig besluttede vi at fordele ugerne ved hjælp af offentlig lodtrækning,

             idet vi begynder med uge 21 og slutter med uge 34. Lykkens Gudinde trækker i blinde fra en beholder.

             Sekretæren udformer et brev til de ca. 20 kandidater, hvor de nye vilkår beskrives.

             De, der accepterer vilkårene, får en seddel i urnen. Brevet udsendes i begyndelsen af januar,

             lodtrækningen gennemføres torsdag 28. januar kl. 19.   

            

5.                 Julearrangement 2020

Status – arrangementet er afmeldt. Alle ser frem til næste år.

Juletræet tændes 22. november kl. 14.

 

6.                 Forslag til vedtægtsændringer 2021

Palle præsenterede opgaven med gældende vedtægter, forslag af 20. november 2019

og forslag af 16. januar 2020. Bestyrelsen vedtog at arbejde videre med det sidste forslag

med en enkelt tilføjelse til §9: ”med 2/3 flertal af de fremmødte”.

Endelig godkendelse sker på næste bestyrelsesmøde, så det kan fremlægges

til plenums behandling på generalforsamlingen 2021.

 

7.                 Vinterens bookinger

             SM store mødelokale, LM lille mødelokale

             13.03.2021       Peter             Grundejerforeningen Lundegaard, kl. 10-12   LM

 

8.                 Næste møde

Tirsdag 5. januar 2021 kl. 13-15.

 

9.                 Eventuelt

9.1 Willy hjælper som repræsentant for Håndværkergruppen Thomas Hvidtfeldt Hansen

med at genopmure en tjæregryde på Stejlepladsen.

9.2 Urth Restaurering har givet den lille skibsmodel Santa Maria 1492 en overhaling af skrog, sejl og rigning,

så den kan monteres på sin lampe, der har fået 6 nye fatninger med LED-pærer.

9.3 Inge-Lise og Willy har lavet en virtuel hylde i Google Drev, hvor vi kan placere

fx de nye tipslister, som Inge-Lise har udviklet til publikums fornøjelse.

9.4 Inge-Lise foreslog, at vi betænker vor ny nabo med en indflytningsgave,

når ombygningen er til ende. Vedtaget. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen