Retur

Bestyrelsesmøde
13.05.2020


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 13.05.2020 

 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 13. maj 2020

kl. 13 – 14.40 i Museet 

 

Referat

 

Til stede:

Inge, Peter, Sonja, Merete, Inge-Lise, Ralph, Palle samt Willy og Frank.

Indbudt gæst var Thomas Larsen. Thomas overvejer at stille op som kandidat til bestyrelsen.

Vi præsenterede os for hinanden. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 15.04.2020

Godkendt.

 

2. Økonomi

Status 116.343,17 kr.

Kassebeholdning 1.500 kr.

252 medlemmer.

 

3. Sommerudstilling

Vi gennemfører planen i videst muligt omfang fra 13. juni under forudsætning af regeringens godkendelse.

I så fald har Inge lavet en revideret plan, som indbefatter samtlige udstillere undtagen Birgit Kliim og Birthe Bonde,

som har meldt afbud. Bestyrelsen takkede Inge for det gode arbejde med planen.

Bestyrelsens medlemmer fordelte vagterne mellem sig i henhold til planen.

 

4. Bygningen

Håndværkergruppen arbejder med net-vognen og dens 4 nye hjul.

Smakkejollen og vognen fjernes fra Vestrummet før 11. juni.

Et hul i stråtaget vil blive repareret, strå er skaffet til formålet.

 

Kioskvareudbuddet blev gennemgået.

Plakater fra sidste år udgår, de sælges i mellemtiden fra Kafenø.

Lakridspiber udgår af sortimentet.

Vi fastholder vort udvalg af bøger. 

Nye varer:

Sonja skaffer fine stenperler (indkøb á 5 kr.), som sælges med snor/lædersnøre, 1 stk. 12 kr., 3 stk. 30 kr.

Frank og Inge-Lise arbejder med nye fotografier, omsat til postkort ved VitaPrint.

Thomas kunne oplyse priser som 400+ for 1000 stk. 700+ for 2000 stk.

Palle tager kontakt til VisuelGrafisk om dels dækkeservietter incl. luftfotos (tidligere valgte motiver),

dels et forslag om muleposer/bæreposer af stof med vore broer, Græshoppebroen og 3. Bro, påtrykt.

Inge har set tilsvarende med tryk af kunst til 89 kr. i udsalgspris (firma LoQi Museum Collection). 

Bestyrelsesmedlemmerne fik carte blanche til at sætte produktion i gang under fornuftige og rimelige betingelser.

Vigtigt er nu at få varerne frem til sæsonen med forventet start 13. juni.

 

5. Generalforsamling

Under forudsætning af, at regeringen faktisk åbner 8. juni for forsamlinger på 30-50 personer,

fastlagde vi årets generalforsamling til tirsdag 30. juni kl. 19 i Museet.

 

Vi er opmærksomme på vedtægternes frist på 3 uger for annoncering i Sjællandske og Uge-Avisen (NæstvedBladet).

Seneste frist for aflevering er dermed middag fredag 5. juni, udgivelse uge 24, GF i uge 27.

Samt mail til medlemmerne og annoncering på hjemmesiden.

 

Under forudsætning af, at Thomas indvilger i at stille op som formandskandidat,

udsætter vi forslag til vedtægtsændringer til næste år med henblik på at gøre GF så enkel

og hurtig som mulig. Thomas overvejer og svarer hurtigt.

 

6. Næste møder

Bestyrelsesmøde (med Thomas) tirsdag 2. juni kl. 13 i Museet.

Rengøring torsdag 11. juni kl. 10 til vi er færdige.

Sommerudstillingerne begynder lørdag 13. juni, ophængning sandsynligvis fredag 12. juni.

Generalforsamling tirsdag 30. juni kl. 19 i Museet

 

7. Eventuelt

Peter præsenterede gamle fotografier, som han har lånt til scanning, bl.a. fra 1924,

taget i forbindelse med afbrændingen af Karrebæksminde Mølle.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen