Retur

Bestyrelsesmøde
19.10.2015
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  23.10.2015


Bestyrelsesmøde 19. oktober 2015

kl. 15-17 i Museet 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Grethe, Willy, Knud, Robert, Kaj, Thomas og Palle.

  

1.      Godkendelse af sidste mødereferat af 21. september 2015.

Godkendt.

2.      Nyt fra bygningen

Kaj deltog i mødet som formand for håndværkergruppen. Han har undersøgt prisen på trægulv

i de to nye rum på 1. sal. (58 og 35 m2). Et ege-parketgulv - magen til de allerede lagte på trappereposen

og i vest-lokalet- med tilhørende fejelister m.m. kan erhverves for ca. 16.000 kr.

(udgangspunktet er ca. 150 kr. / m2.). Der skal opsættes varmeblæsere i forbindelse

med lægning af gulvet for at forhindre, at gulvet slår sig. Senere kan der eventuelt installeres varmepumpe

i de to nye lokaler. Kaj og Willy undersøger priserne på varmepumper med den optimale ydeevne for arealet.

Beslutning: Kaj køber materialerne, og gulvene lægges.

Inge har undersøgt, om vi overhovedet kan få tilladelse til at benytte salen på 1. sal.

Hun har i den anledning haft besøg af Jesper Mølbech Møller fra Næstved Kommune,

som har givet tilladelse til forsamlinger på max. 50 deltagere i salen. Inge forsøger at få det skriftligt.

a 1. december konverters til en almindelig brandforsikring, hvilket vil beløbe sig til omtrent det samme beløb i præmie.

Inge og Palle har undersøgt, hvad det vil koste at få trykt to beach flags. Prisen er ca. 1.850 kr. pr. flag, i alt ca. 3.700 kr. ´

Beslutning: Trykningen sættes i værk i januar 2016.

Skuret på Svenskesiden har vi i lejemål frem til 2020. Vi tager problemet med anvendelsen af hytten op på næste møde.

Vi erfarer, at den skurvogn, som L. A. Ring brugte i somrene på Enø, stadig eksisterer og findes

på en sommerhusgrund i området. Sonja og Knud undersøger sagen med henblik på en vurdering af,

om vi skal forsøge at erhverve vognen til museet. 

Palle havde arbejdet med forslag til nye faste udstillinger i stueplanet og uddelte en grundskitse

til en ny udstilling med fire sektioner: naturen, situationen 1810, situationen 1840-1900

og endelig situationen i 20. århundrede. Prisidé (75 m2 á 10.000 kr.) ca. 750.000 kr.,

hvilket naturligvis forudsætter fondsbevillinger. Der arbejdes videre med skitsen på de kommende bestyrelsesmøder.

 

3.      Økonomi og Medlemstal

Status viser en beholdning på 81.519,57 kr.

Der er p.t. 273 medlemmer i foreningen og 3 nye medlemmer i 2016.

 

4.      Karrebæk Mølle

Oplæg til mødet i Bethesda 20.10.2015, som arrangeres af Lokalrådet. Menighedsrådet står for drikkevarerne.

Målet med mødet er at etablere et møllelaug, som kan give møllen indhold. Møllen ejes af Næstved Kommune,

som holder møllen tæt på tag og fag i henhold til fredningen af 1959.

 

5.      Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet i udkast blev udleveret til bestyrelsesmedlemmerne til korrekturlæsning på mødet.

Inge og Palle undersøger, hvad VISUEL Grafisk skal have for at mangfoldiggøre

nyhedsbrevet i 250 eksemplarer. Thomas spørger 3F, om vi kan få lov til at kopiere det

i de nødvendigste 200 eksemplarer. 

Thomas lukkede vor Facebook-side under selve mødet.

 

6.      Julemarked

Grethe redegjorde for situationen, som ser fornuftig ud. Hun har dog problemer med at skaffe en ovn

til luning af æbleskiverne. Alle bedes undersøge muligheder.

 

7.      Julefrokost.

Dato og tid er fastlagt til onsdag 11. november kl. 12.30 i Museet.

 

8.      Høstmarked 2015

Inge havde fået takkebrev fra Lokalrådet, som stod for arrangementet på Præstegårdens gårdsplads.

Selv havde vi ca. 30 deltagere i de to rundvisninger i Karrebæk Mølle ved Palle, se også pkt. 4.

 

9.      Næste møde

Mandag 24. november kl. 15-17 i mødelokalet i Museet.

 

10.  Eventuelt

Intet. 

Referat ved Palle Birk