Retur

Bestyrelsesmøde
07.10.2019


 
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

  08.10.2019

 

Bestyrelsesmøde

mandag den 7. oktober 2019

kl. 13 – 15 på Museet 

Referat

 

Til stede: Inge, Peter, Sonja, Merete, Inge-Lise, Ralph, Palle samt Frank 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 2. september 2019

     Godkendt

 

2. Økonomi og medlemstal

     Status 95.567,54 kr.

     Kasse 1.218,05 kr.

Medlemmer 288

Palle undersøger, hvad det vil koste at oprette en konto til Stråtaget i Spar Nord,

medens Sonja undersøger en tilsvarende i Sydbank.

     Sonja har tjekket vore forsikringer, som nu er i orden.

 

3. Bygningen, el, arbejdsopgaver

     Håndværkergruppen har sat nyt relæ op, pris 159 kr.

     De har stoppet værk under vinduerne, hvor fuglene havde fjernet det.

     De arbejder med vognen, har taget hjulene af, idet de skal restaureres eller snarest erstattes.

De søger om at få lov til at sætte jollen inden døre til vinter, dvs. januar – marts,

med henblik på fortsat restaurering, hvilket er godkendt. De holder udgifterne på det mindst mulige.

Udgifterne skal holdes inden for budgettets ramme på 10.000 kr. til udstillinger og inventar,

som ikke kun skal bruges til jollen.

Elforbruget har været begrænset i september, der er brugt 86 KW mod 94 KW året før.

 

4. Uge 42 / jubilæum

     Særudstilling i efterårsferien og åbent-hus-arrangement 19. oktober er indrapporteret til KultuNaut.

     Særudstillingen hedder ”10 mesterværker fra Grafisk Værksted”. Udstillingen åbnes af Jan Kiowsky og vor formand.

     Vagtplanen lagde vi på mødet 02. september, se referatet.

     Sonja køber hvidvin og saltstænger til åbningen.

     Der gøres rent forud for arrangementet nu på onsdag den 9. oktober. 

 

5. Forslag til vedtægtsændringer

     Udsat til næste møde.

 

6. Skrivelse fra skatteministeriet, udsat fra møde 25. juni.

     Frank orienterede om, at han gennem kontakt med Energiministeriet og Skatteministeriet har fået besked om,

at vi som lille forening ikke kan blive fritaget for elafgift, og at det bedste vi kan gøre

er at blive momsregistreret. Men det vil vi ikke belaste vor kasserer med, så sagen ender her.

 

7. Julearrangement 24. november kl. 14-16

     Vi udarbejdede masterplanen for arrangementet som følger:

     Inge-Lise og Merete står for risengrøden og køber selv ind til den med tilbehør,

dvs. smør, kanelsukker og saft til saftevand.

     Gløgg får vi som sidste år fra 3F Smålandshavet.

     Sonja køber gulerødder til hestene.

     Håndværkergruppen køber en ny lyskæde med varmt lys til juletræet.

     Palle ringer til Vibo for at bestille juletræ og pyntegran til levering onsdag 20. november,

hvor Håndværkergruppen afhenter juletræ til opstilling på plænen samt pyntegran.

     Inge-Lise og Frank pynter op i Vestrummet 23. november.

Inge kontakter Louise og Anders vedrørende heste til arrangementet.

Inge kontakter Claus Larsen om julemandsrollen kl. 15.

Palle skriver pressemeddelelse og sender den til lokalpressen.

Palle indrapporterer arrangementet til KultuNaut.

Inge og Sonja sørger for nyhedsbrev, som udsendes før 24. november.

Inge sørger for A4-plakater til ophængning i Karrebæksminde.

 

8. Næste møde

     Bestyrelsen mødes 11.11.2019 kl. 13-15 i Museet.

     Billedgruppen aflyser et berammet møde og mødes først 28.10.2019 kl. 13 i Museet.

    

9. Eventuelt

     Frank åbner for Grundejerforeningen Mikkelhøj 28.10.2019 kl. 18.45 – og lukker.

     Peter åbner for Grundejerforeningen Mikkelhøj 28.11.2019 kl. 18.45 – og lukker.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen