Retur


Bestyrelsesmøde
09.01.2023

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 
                                                                                                 10. januar 2023                                                       

 Bestyrelsesmøde

mandag 9. januar 2023

kl. 9.30 – ca. 12.00 på Museet

                                                                                                          

 Referat

 

Til stede: Peter, Henriette, Sonja, Inge-Lise, Palle samt Willy og Frank

 
 

1.           Godkendelse af referat fra 28.11.2022

Godkendt.

 

2.           Økonomi m.m.

2.1     Medlemstal - 197 (som har betalt for 2023 indtil nu, Sonja udsender reminder)

2.2     Status hos bank – 200.386,40 kr.

2.3     Kassebeholdning – 1.049,00 kr.

 

 

3.           Bygningen

3.1   Elforbrug i november 181 kWh og december 772 kWh.

Der er i 2022 brugt 4.511 kWh mod 6.003 kWh i 2021.

3.2   Håndværkergruppen begynder årets dont næste onsdag.     

3.3   Balustervaserne fra Appenæs Cementstøberi står nu i haven hos Karen og Palle

.         

  4.       Banko lørdag 25. februar 2023

          Vi beregner 145 pladser, derefter venteliste.

Efterhånden, som præmierne kommer ind, placeres de, hvor der er plads i museet. Alle præmier overføres til 3F fredag 24. februar.

          Tilmeldinger til Frank på mail. Bestyrelsens medlemmer husker at melde sig til hurtigt, hvis de vil med til banko!

Mødetidspunkt for alle – lørdag kl. 17.30.

Bestyrelsen arbejder med forberedelser fredag 24.02. kl. 13 - og lørdag 25.02. kl. 15 – 17.30

Musikken er på plads mod en fri kuvert ved middagen.

Palle udsender pressemeddelelse nu.

         
 

          Deltagerbetaling er 250 kr., som indbetales senest 29. januar på Franks konto.

Ved indgangen:

Der sælges ekstra bankoplader a´ 10 kr.

Der sælges poser med kuponer til amerikansk lotteri á 30 kr.

          I salen:

Frank råber op og Palle kontrollerer.

Willy og Peter arbejder i salen med at fordele præmier.

 

Palle sørger for takkeskrivelsen for præmier, som hver enkelt afleverer til sponsorerne pr. mail eller håndkraft.

 

 

 5.      Næste bookinger

10.01.         kl. 16               Lokalrådet             Lille Lokale                        Peter/Frank  

18.01.         kl. 18               Klintegården         Lille Lokale                        Peter

 

 

6.       Næste møder i Museet

         

Bestyrelsen mandag 13. februar kl. 13 - 15.30 – fokus på banko.

Banko lørdag 25. februar kl. 17.30 – aften.

Bestyrelsen mandag 13. marts kl. 13 – 15.30 – temamøde om tilbud til børn.

Bestyrelsen mandag 3. april kl. 13 – 15.30 - godkendelse af regnskab og budget.

Generalforsamling onsdag 26. april kl. 19, derefter konstituering.

Bestyrelsen mandag 8. maj kl. 13 – 15.30.

 

 

 

7.       Eventuelt

          Intet.

 
  Referat ved Palle Birk Hansen