Retur

Bestyrelsesmøde
20.10.2020


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 20.10.2020

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 20. oktober 2020

kl. 13-16 på Museet  

Referat

 

Til stede: Peter, Merete, Ralph, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Willy og Frank

 

 

1.     Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 21. september 2020

Godkendt.

 

2.     Økonomi

2.1 Antal medlemmer                  274               

2.2 Status, bank                           109.745,65 kr.                   

2.3 Kassebeholdning                   1.631,90 kr. 

 

2.4 Opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbrev

Sonja og Palle samler og skriver nyhedsbrevet til udsendelse i november.

 

3.     Bygningen

3.1 Elforbrug

September 102 KW (2019 86 KW).

 

3.2 Rengøring

Franks forslag om ekstern hjælp (Frank forlod rummet under behandlingen).

Bestyrelsen vedtog at sige tak til Franks forslag om, at hustru Birthe påtager sig opgaven

for 150 kr./timen uden indberetning. Grænsen for indberetningsfri indkomst er

efter vore oplysninger 2.000 kr. pr. år. Vi vedtog rengøring 1 gang om måneden

efter behov i køkken og på 1. sal.

Håndværkergruppen bidrager efter behov i udstillingsrummene,

bl.a. med fjernelse af edderkopper og spindelvæv.

Ved den fælles forårsrengøring tager vi imod konservator Karen Urths tilbud

om et rengøringskursus, bl.a. med henblik på korrekt behandling af indsamlede genstande.

 

3.3 Håndværkergruppens arbejdsopgaver

       Vestgavlen, fortsat

       Jollen, fortsat

Vi beder gruppen overveje:

       Kan de nu tomme fatninger i udstillingerne erstattes af diskrete samledåser?

       Kan der monteres fejeliste under hoveddøren?

       Hvordan får vi bedst og billigst varme i køkkenet?

       Bør egetræet ved sydfacaden beskæres af hensyn til stråtag og nabo?

 

3.4  Nyt stråtag på bygningens nordside

       Der arbejdes med henvendelse fra Hoff Clausens familiefond.

       Sonja har fundet en fond, som bevilger til bl.a. stråtage.

       Frank har personlig forbindelse til Real Dania-fonden, som han undersøger.

       Palle får på grund af arbejdspres i efteråret lov til at udskyde det generelle arbejde

       med fondsansøgninger til den kommende vinter.      

 

4.     Forslag til generel oversigt over arbejdsopgaver

Ajourføring af listen fra sidste bestyrelsesmøde:

Pkt. 4 og 6, kontakt til arbejdsholdet og bygningens vedligehold

Vi vedtog at afholde to årlige møder (forår og efterår) mellem bestyrelsen og Håndværkergruppen,

hvor vi i fællesskab bl.a. gennemgår bygningen og får en bid brød.

Pkt. 5 Billedgruppen

Sonja er formand, gruppen mødes 4. november kl. 13.

Pkt. 7 Sommerudstillingerne

Palle samler alle kandidatforslag, som behandles på bestyrelsesmøde i januar,

hvorefter der udsendes oplæg til sæson 2021-udstillerne.

Pkt. 8 Museumsbutikken

Varesortimentet, forslag behandles primo 2021.

Pkt. 9 Efterårsferien 2021

Michael Stolt kommer med forslag til udstillere, vi drøfter provision (fx 20% af salget).

Vi drøfter forhøjet husleje for sommerudstillerne, fx fra 1000 kr. til 1.250 eller 1.500 kr.

Pkt. 11 Julefrokost

Afholdes 18.12. kl. 13. Vi vedtog selv at stå for fortæringen efter følgende opgavefordeling:

          Sonja: stegte sild, fiskefileter og brød

          Frank: kryddersild

          Palle: grønlangkål

          Inge-Lise: medister eller skinke, karrysalat

          Merete: 2 slags ost, rødbeder, smør, fedt

          Ralph: lun leverpostej, øl

          Willy: kogte æg

          Peter: en flaske snaps

Sonja dækker som sædvanligt udlæg.

Pkt. 13 Brug af lokaler

Peter tager generelt imod reservationer af lokaler og

kontakter os andre om åbne/lukke-vagter efter behov.

 

5.     Udstilling i uge 42 – efterårsferien 10. – 18. oktober

Hvordan gik det? Godt! Vi havde sammenlagt 212 gæster og solgte for 1.094 kr.

De to udstillere betalte 1.000 kr. i husleje og solgte for 5.680 kr.

Eschrig og Stolt har stillet to af deres motiver til fri rådighed for postkortproduktion.

Frank undersøger efter anbefaling fra Stolt muligheden for at få kort trykt i Haderslev.

 

6.     Julearrangement søndag 22.11.2020

Bestyrelsen drøftede situationen i lyset af corona-restriktionerne

og vedtog nødtvunget at aflyse den indendørs del af planen.

Vi koncentrerer os dermed om julemandens tænding af juletræet

på Anker-pladsen med deltagelse af hestepigerne.

Merete har bestilt juletræ hos Vibo til afhentning af Håndværkergruppen onsdagen før.

Merete har aftalt med Claus Larsen, at han også i år er julemand. Inge-Lise har

indkøbt nyt kostume til julemanden.

Merete sørger for rødvin til julemanden (og måske 2 musikere).

Merete har kontakt med hestepigerne. Hun køber gulerødder til hestene.

Inge-Lise forbereder slikposer til rytterne.

Sonja taler med 3F’s køkkenchef Ellen og aflyser gløgg,

når hun afbestiller lokale og fortæring til Banko 2021. 

 

7.     Banko - lørdag 27.02.2021

Bestyrelsen drøftede situationen i lyset af corona-restriktionerne

og vedtog nødtvunget at aflyse Banko 2021. Sonja afbestiller hos 3F.

Frank tilbød at forsøge at rejse sponsormidler, som kan matche den tabte fortjeneste

ved Bankospillet, dvs. ca. 15-20.000 kr. Vi takker på forhånd varmt for hans indsats.

Palle udarbejder et opslag til hjemmesiden om de to aflysninger, dels den indendørs

afdeling af Julearrangementet 22.11. og dels Banko27.02.2021. 

 

8.     Efterårets bookinger

SM store mødelokale (Bødestuen), LM lille mødelokale (Skipperstuen)

21.10.                      Peter     Grundejerforeningen Mikkelhøj              kl. 18:30    LM

22.10.                      Frank     Lise Nielsen / Stiftelse af ny forening    kl. 18          SM

25.10.                      Frank     Karrebæk Vandværk                               kl. 10          SM

29.10.                      Willy     Niels Rørbech/Rasmus Nielsen               kl. 16 – 18  SM

04.11.                      Peter      Lokalrådet                                               kl. 19          SM

07.11.                      Peter      Grundejerforeningen Lundegaard           kl. 10-12    LM

 

9.     Næste møde

Tirsdag 17. november kl. 13-ca. 15

 

10.  Eventuelt

          Udsat grundet det fremskredne tidspunkt. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen