Retur

Bestyrelsesmøde
20.11.2019


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

  20.11.2019


Bestyrelsesmøde

mandag den 20. november 2019

kl. 13 – 15 på Museet 

 

Referat

 

Til stede: Inge, Peter, Sonja, Inge-Lise, Ralph, Palle samt Frank.

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2019

     Godkendt.

    

2. Økonomi og medlemstal

     Status 104.633,63 kr.

     Kasse 1.048,50 kr.

     Medlemstal: 291

 

     Sonja orienterede om prisen for at oprette en ny konto til opsamling af tilskud

til nyt stråtag i vor bank, Sydbank. Frank kunne oplyse om betingelser for det samme i Danske Bank.

Der er ingen tvivl om, at det billigste vil være at administrere donationerne inden for vor eksisterende konto.

     Vi besluttede at følge Sonjas anbefaling af denne løsning, suppleret med et barometer på hjemmesiden,

hvor alle løbende kan se, hvor meget der aktuelt er samlet ind til det værdige formål:

at udskifte stråtaget på nordsiden af Museet. P.t. er der 500 kr. i barometeret.                 

 

3. Bygningen, el, arbejdsopgaver

     Opvaskemaskinen er ordnet for 1000 kr. Der er skiftet kalkspalter efter ca. 10 år,

den skulle egentlig være skiftet efter 7 m3, hvilket må være passeret for en del år siden.

Nu holder Håndværkergruppen øje med måleren.

     Det er ikke umiddelbart muligt at finde gamle hjul til vognen,

der står foran museet, så Kaj går i gang med at bygge nye hjul.

     Juletræet er kommet på plads dags dato formiddag og er klar til på søndag.

     Jollen bringes inden døre efter juletræsarrangementet på søndag 24.11.

 

     Der er i oktober brugt 279 KW mod 170 KW i oktober sidste år. Vi holder fortsat øje med forbruget. 

 

4. Revidering af vedtægter, bilag fra Palle

     Formanden vurderede i sensommeren, at vi skulle se på vedtægterne, som rummer

en del forældet stof fra tiden for museets stiftelse i 2004 og årene derefter.

Det gælder fx navnestof. Vedtægterne i den foreliggende form tager heller ikke højde

for den faktuelle udvikling fra trykte til digitale medier, fra skriftlig til digital kommunikation.

     Der blev derfor 3. september i år holdt et arbejdsmøde mellem Inge, Frank og Palle.

     Bestyrelsen gennemgik i fællesskab det udsendte forslag til vedtægtsændringer,

som var resultatet af formødet. Resultatet af gennemgangen vedlægges

og vil nu være bestyrelsens oplæg til generelforsamlingen 2020.

    

5. Dato for julefrokost

     Vi besluttede at holde julefrokost den 18. december kl. 13.

Inge forhører sig om, hvad 3F skal have for at levere en god julefrokost.

Under de rette vilkår afgiver hun bestilling.

Ralph sørger for indkøb af øl og vand.

Peter giver en flaske snaps. Sonja sørger for 2 flasker Snaps, en O.P. og en Rød Aalborg.

Håndværkergruppen undersøger, hvem der bør inviteres efter årets hjælpeaktioner.

Vi forventer sammenlagt et deltagerantal på mellem 15 og 20.                              

 

6. Julearrangement 24.11.2019 kl. 14-16

     Inge henter gløgg hos 3F den 21. 11.

     Claus Larsen er Julemand, Michael Philipsen og Gert Vestergaard spiller til.

     På dagen mødes vi kl. 13 for at gøre alt klar.

    

7. Fordeling af arbejdsopgaver til banko 22.02.2020.

     Jens Olsen Band spiller igen i år ligesom sidste år.

     Ralph står for tilmeldinger.

Alfred har leveret en liste over præmieleverandørerne fra sidste år. Listen vedhæftes til alle

til orientering og inspiration. På mødet den 7. januar fordeler vi opgaverne i præmiejagten.

Her udpeges også den egentlige tovholder for projektet.

 

8. Næste møde

     Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 07.01.2020 kl. 13 i Museet

 

     Billedgruppen mødes 02.12. kl. 13 i Museet

    

     Åbne- og lukkevagter:

     21.11. kl. 19, Peter for Grundejerforeningen Mikkelhøj

23.11. kl. 8.45 og kl. 9, Frank og Inge-Lise åbner for dels en grundejerforening fra Enø,

som får det lille mødelokale, dels Fællesudvalget for Grundejerforeninger, som får det store mødelokale.

     28.11. kl. 19, Peter åbner for Grundejerforeningen Mikkelhøj.

    

9. Eventuelt

     Intet.        

 

Referat ved Palle Birk Hansen