Retur

Bestyrelsesmøde
11.04.2018


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  11.04.2018


Bestyrelsesmøde

onsdag den 11.04. 2018

kl. 16.15-18 på Museet

 

Referat 

Til stede: Inge, Peter, Willy, Sonja, Alfred og Palle 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 07.03.2018

     Godkendt.                     

 

2. Økonomi, medlemstal

     Status: 89.665,89 kr.

     Kasse: 763 kr.

     Antal medlemmer, som p.t. har betalt kontingent: 269.

     Regnskabet er revideret og klart til generalforsamlingen.

     Sydbank har sendt materiale om deres fonde, studeres.

 

3. Bygningen, el, affaldsordning

     Alfred orienterede:

     Grene over skuret er væk.

     Der er nu igen lys i begge montrer i udstillingen.

     Murer Torben reparerer murværk på næste onsdag.

     Der er opsat ekstra stik i køkkenet.

     Hyttefadet er færdigt, så det kan blive sat ud 2. maj.

     Lanternerne ordnes, vi har fået to stolper til at montere dem på.

     Påhængsmotorerne ordnes (en af dem er i et auktionskatalog vurderet til 6.000 dollars!)

     Kommende opgaver:

Udhængsskabet males grønt.

     Der laves et låg til minen, så den ikke længere kan bruges som affaldsspand.

     Bådskuret skal have Gori.

     Elforbrug:

     Marts måned har været dyr, men nu er forbruget ved at finde et fornuftigt leje igen.

     Alfred rydder op i forbrugsoversigten, så der bliver plads til de senere år på ét ark.

     Affald:

     Der er ikke efterladt sæk denne gang, Sonja undersøger hvorfor. I givet fald, om vor ny affaldscontainer

     er sat af et andet sted end hos os. Alfred har skaffet en sæk til denne uge. 

 

4. Generalforsamling

     Generalforsamlingen afholdes onsdag 15. maj 2018 kl. 19 i Museet.

     Inge har fået tilsagn fra Søren Knudsen om, at han vil lade sig vælge som dirigent.

     Efter mange år med uændret kontingent vælger bestyrelsen denne gang

     at foreslå forhøjet kontingent for 2019:

     Enkeltmedlem 125 kr. (mod hidtil 100 kr.)

     Husstand 200 kr. (mod hidtil 175 kr.)

     Sponsorer 500 kr. eller mere (uændret)

     Foreninger 1.000 kr. (mod tidligere 750, besluttet sidste år).

     På valg er

     Inge                                modtager genvalg

     Alfred                            modtager genvalg

     Knud                              modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Inge-Lise som nyt medlem

     Suppleanter

     Willy                             modtager genvalg

     ?

 

     Inge sørger for rødvin til dirigent

     Håndværkergruppen stiller op til generalforsamlingen i salen under taget.

 

     Palle holder et kort indlæg med billeder efter generalforsamlingen. 

 

5. Fordeling af sommervagter

     Vagterne blev fordelt på nær en enkelt, som stadig er til fals. Henvendelse til Inge.

 

6. Kioskvarer i den tilstundende sommer

     Følgende varer forefindes eller blev besluttet indkøbt:

     Anette Jensen, Møn: glasfisk, indkøb 35 kr., udsalg 55 kr., der indkøbes 25 stk.

     Anette Jensen, Møn: glasbåde, den nøjagtige pris kendes ikke, der investeres i 25 stk.

     Plakater, 5 motiver á 5 stk., indkøb 45 kr. pr. stk., udsalg 85 kr., med ophæng 100 kr.

     Synk i æske, 100 kr., lagervare.

Ole Nørgaard: Karrebæksminde – Næstved Ladeplads, lagervare.

     Palle Birk: Næstved Museum 1917-2017, lagervare.

     Axel Degn Johansson 2017: Omkring Dybsø og Svinø Havn, skal købes fra Skippers Boghandel

     eller direkte fra forlaget, vejledende udsalgspris 200 kr. (199,95 kr.)

     Postkort, udsalg á 10 og 15 kr., lagervare.

     Postkort med badedragter, lagervare.

     Lakridspiber á 6 kr., 2 for 10 kr.

     T-shirts, få stykker tilbage, sælges ud. 

 

7. Næste møder

     Generalforsamling 15.05.2018

     Konstituering efter generalforsamlingen.

    

Bestyrelsesmøde onsdag 23.05.2018 kl. 15-17 i Museet.

     Her gennemgår vi bl.a. vore forsikringer.

     (Og en forespørgsel fra Gert Vestergaard, DUNK, om vi kunne tænke os at indgå

     i et samarbejde vedrørende den skitserede velkomstplads ved Kludekogeren).

 

8. Eventuelt

     Palle orienterede kort om den nyligt afholdte generalforsamling i Karrebæk Møllelaug.

 

Referat ved Palle