Retur

Bestyrelsesmøde
 23.03.2016
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 28.03.2016


Bestyrelsesmøde 23. marts 2016

kl. 15 – 17 i Museet

 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Knud, Willy, Bodil, Robert og Palle

  

1.     Godkendelse af referat fra møde 20. januar 2016

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Der indestår 91.000 kr. på kontoen.

Der er p.t. 263 medlemmer.

To nye bannere er sat i produktion hos VISUEL Grafisk.

Inge og Palle arbejder videre med oplæg til nye varer.

Vi sælger fremover bogen Nørgaard: Karrebæksminde for 75. kr. pr. stk.

Vort oplag af caps er udsolgt på 5 år, vi holder inde her.

 

Sonja præsenterede regnskab 2015 med et underskud på 41.155,58 kr.

ved indtægter på 57.661 kr. og udgifter på 98.816,58 kr.

Sonja præsenterede budget 2016 med et underskud på 6.800 kr. ved indtægter på 54.500 kr. og udgifter på 61.300 kr.

Budgetforslaget førte til en drøftelse af det betimelige i at få ændret vedtægterne,

så man på årets generalforsamling (fx 2017) godkender regnskab for det forudgående år (2016)

og budget for det kommende år (2018). Bestyrelsens medlemmer kigger på vedtægterne

med henblik på den fornødne ændring på en kommende generalforsamling.

Det førte ligeledes til en drøftelse af, om ikke vi som ansvarlig bestyrelse bør tilstræbe et budget i balance,

hvilket bl.a. kan foregå gennem en justering af de afgifter, som andre foreninger betaler

for at låne lokalerne i Museet. Man talte om at forhøje afgiften/kontingentet fra de nuværende

500 kr. til 700 kr. eller 1000 kr. for årets brug. Et andet forslag gik ud på at indføre en ordning

med et fast kontingent og en omkostningsbestemt forbrugsdækning pr. gang.

Sonja bad om, at en eventuel ændring ikke påfører hende mere administrativt arbejde

end for indeværende. En afklaring er udskudt til næste møde.

Det er vigtigt for os at kunne tilbyde andre foreninger brug af lokalerne,

men denne brug bør næppe påføre foreningen direkte udgifter!

 

3.     Bygningen

Situationen vedrørende elforbrug er normaliseret. Vi følger naturligvis udviklingen.

Vi overvejer, om der kan bygges et halvtag i skel til opbevaring af diverse.

Eventuelt i kombination med en container.

Ellers gøres værkstedet færdigt.

Vi gennemgår Steen Urstads værksted for at udvælge supplerende værktøj.

Vi efterlyser en skranke til kustodefunktionen ved sommerindgangen.

Vi kan bruge reoler under skråvæggen i østlokalet på 1. sal, eventuelt bygget til stedet.

Vognen skal tjæres.

Vi kan bruge endnu en udendørs lampe.

Vi holder øje med problemet mos på stråtaget og griber ind i fornødent omfang.

 

4.     Evaluering af bankospil

Arrangementet gav et overskud på 16.411 kr. Flot!

Næste års banko er fastlagt til lørdag 25. februar 2017.

Vi beflitter os på fremover at fremhæve sponsorerne endnu mere end i år.

 

5.     Hjemmeside v/Thomas

Punktet blev ikke færdigbehandlet, eftersom Thomas udeblev fra mødet!

Vi vil gerne have endnu flere email-adresser på medlemmerne. Hvordan?

Nyhedsbrevet blev berørt.

Robert spurgte til en præsentationsfolder, som bl.a. kan bruges, når han efterspørger nye sponsorer.

Palle tilbød at hjælpe med teksterne. Der blev bevilget farvepatron og papir til folderne,

som printes på Roberts anlæg.

 

6.     Udstillingsarbejdsgruppen

Udstillingsarealet er ryddet og dermed klar til indretning af ny sommerudstilling!

Der blev aftalt 3 nye mødedatoer for Udstillingsgruppen:

Onsdag 30. marts kl. 15

Onsdag 6. april kl. 15

Onsdag 13. april kl. 15

 

7.     Næste møder

Bestyrelsesmøde afholdes onsdag 27. april kl. 15

Generalforsamling afholdes tirsdag 10. maj kl. 19

 

Vi deltager med en stand i årets Høstmarked i Præstegården 10. september kl. 10 – 15.

 

8.     Eventuelt

Intet. 

Referat ved Palle Birk Hansen