Retur

Bestyrelsesmøde
24.08.2016

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 25.08.2016


 bestyrelsesmøde,

onsdag den 24. august 2016

kl. 15.00 – 17.30 på Museet

  

Referat 

Til stede: Inge, Knud, Alfred, Peter, Sonja, Willy, Grethe og Palle.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Der står 70.011,83 kr. på kontoen.

Vi har 2.018 kr. i kassebeholdning.

Der er 276 medlemmer i foreningen.

 

3.     Bygningen

Afprøvning af alarm

Vi drøftede alarmen, hvor går den hen, øjensynligt ingen steder,

vi indhenter flere oplysninger med henblik på senere beslutning.

Energi

Vi følger fortsat elforbruget, som åbenbart følger normen (1 KW/time).

Vort tv med plasmaskærm sluger en del strøm, når den kører i åbningstiden. Pærerne i glasmontrerne,

16 stk. i alt, bør udskiftes med LED-pærer for at spare på strømforbruget.

Prioritering

Arbejdsudvalget har følgende prioritering:

Rulledøren bag porten ordnes, så den kan rulle lettere.

Havemøbler skal males.

Køkkenlåger males.

Højskabe i køkken bygges og males.

Man ser på mos på taget (sekretærens hjemmelsmand har for nylig talt med en ældre tagtækker, som siger:

lad mosset være, det gror på taget og indgår i symbiose med det øverste lag af taget,

fjerner man mosset, fjerner man øverste lag af taget, dermed er man et lag nærmere en udskiftning af taget.

Smarte tagtækkere ser derfor gerne, at man fjerne mos, dermed er der hurtigere arbejde til tagtækkeren!

Man ser på problem med spurve under mønningen, overvejer netmaskestørrelse.

(En generel regel er, at mønningen af halm skal skiftes hvert tredje år – sådan er det!)

Der anskaffes skilte til nødudgange (kan købes hos Falck).

Man efterser murværk i tavl.

Der installeres lås med nøgle til publikumstoilet, som p.t. desværre bruges af pølsevognens gæster

og havnens besøgende, idet vi er et gratis alternativ til havnens betalingstoilet!

Man opfatter os tydeligvis som et offentligt tilbud.

Vinduer males.

Pikstensbelægning i tagdryppet sænkes, hvor den er for høj i forhold til fodrem.

Værkstedet færdiggøres.

 

4.     Evaluering af sommerudstilling/foredrag/salg

Sonja redegjorde for sommerudstillingernes besøgstal (4.379 besøgende)

og salgstal (overskud ca. 5.000 kr.)

Der er solgt 9 synk, dermed er udgifterne vedrørende synkene betalt, resten er ren indtægt.

Det er vigtigt, at vi fastholder synk-æskernes pris på 100 kr., idet prisen skal betragtes

som et sponsorbidrag til huset. Når nogen spørger, hvordan de kan støtte huset,

så kan de købe et synk i æske (sekretærens kommentar).

Bestyrelsen besluttede, at åbningstiderne i 2017 bliver 11-16.

En lang drøftelse af betaling for udstillingsstande endte med en beslutning om,

at der betales 750 kr. for en stand i 2017.

Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes en projektor til kommende foredrag.

Palle køber, forventet pris ca. 2.500 kr. Faktura sendes direkte til Sonja.

 

5.     Donation

Vi havde søgt Sjællandske om 10.000 kr. til lys. Vi fik dem ikke.

Til gengæld fik vi af EDCs Fond 9.416 kr. til dækning af udgiften til lys i særudstillingsrummet!

 

6.     Turistforeningen

Turistforeningen og vi er nu indmeldt som medlemmer hos hinanden.

Vi betaler altså ikke til dem og får ikke kontingent fra dem,

men vi leverer oplysninger til hinanden. En fordelagtig ordning!

 

7.     Arrangementer

Høstmarked 10.09. i Præstegården, Inge og Sonja bemander vor stand, som koster 100 kr.

Efterårsferie uge 42, vi holder åbent hele ugen, Mads Beldring udstiller muligvis.

Vi prøver at få Rasmus Nielsen til at holde et foredrag. Inge undersøger.

Julemarked ved Grethe, 19-20.11.2016. Særudstillingslokalet bruges fuldt ud, skranken holdes fri!

Den faste udstilling pakkes delvis ned, så stadeholdere kan få plads her. Palle står for nedpakningen.

  

8.     Næste møde

Den 28. september kl. 15-17 i Museet.

Et punkt er vore visioner (Er vi et museum eller er vi et galleri, er vi et galleri

med midlertidige udstillinger, eller er vi et museum med midlertidige gallerifunktioner?

Den ny udstilling er anlagt med den hensigt, at det er en permanent udstilling,

som altid står og berettiger navnet Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.

Men den aktuelle diskussion viser, at den også kan anskues som noget, der kan pakkes ned,

når der er brug for det i markedssammenhæng. Altså Karrebæksminde Markedshal og Galleri,

af og til med museumsudstilling. Sekretærens kommentar.)

 

9.     Eventuelt

Alfred spurgte til tekster til billederne på hjemmesiden, Willy svarede, at de ikke er skrevet endnu.

Palle orienterede om, at dækkeservietterne ikke er færdige.

Vi tager fat til vinter, så de kan være færdige til næste sæson.

Man drøftede skurvogn til stillads m.m. til opstilling bag huset. Den kan erhverves billigt og

skal have en beklædning, som får den til at falde ind i miljøet.

En skurvogn vurderes som en bedre løsning end en container til vort formål.

 

 

Referat ved Palle